Unlimited Plugins, WordPress themes, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Code
  2. Azure

Khóa học mới: Dễ dàng lưu trữ các trang web với dịch vụ Azure

by
Length:QuickLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Giang Nam (you can also view the original English article)

Các dịch vụ đám mây về cơ bản đã thay đổi các trang web, và Microsoft Azure là dịch vụ tiên phong trong cuộc cách mạng đám mây. Azure cung cấp rất nhiều các dịch vụ, từ máy ảo tới các cơ sở dữ liệu SQL, nhưng một trong những sản phẩm thú vị nhất (ít nhất là đối với các nhà phát triển web) là các trang web.

Trong khóa học Dễ dàng lưu trữ các trang web với dịch vụ Azure, giảng viên Jeremy McPeak của Tuts + Jeremy McPeak sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để bắt đầu tạo ra và quản lý các trang web bằng cách sử dụng Azure.

Easy Hosting With Azure Websites

Bạn có thể tham gia khóa học mới của chúng tôi ngay lập tức bằng cách đăng ký Tuts +. Chỉ với $15 một tháng, bạn nhận được quyền truy cập vào khóa học này và hàng trăm các khóa học khác, với rất nhiều khóa học mới được thêm vào mỗi tuần.

 

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.