7 days of WordPress plugins, themes & templates - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Code
  2. Android SDK

Khóa học mới: Phát triển các ứng dụng cho Android Wear

Scroll to top
Read Time: 1 min

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Hoàng Minh Thủy (you can also view the original English article)

Android Wear API giúp đưa nền tảng Android đến với thế hệ mới nhất của các thiết bị đeo và đồng hồ thông minh. Với Android Wear, bạn có thể tạo ra một kinh nghiệm người dùng được thiết kế đặc biệt cho các thiết bị đeo. Khóa học mới nhất của chúng tôi cung cấp cho bạn một phần giới thiệu chi tiết về việc phát triển ứng dụng cho nền tảng Android Wear.

Screenshot from Android Wear app development courseScreenshot from Android Wear app development courseScreenshot from Android Wear app development course

Những gì bạn sẽ tìm hiểu

Trong khóa học này, giảng viên Paul Trebilcox-Ruiz của Tuts +  sẽ hướng dẫn cho bạn về các thành phần giao diện người dùng khác nhau được thiết kế đặc biệt cho Android Wear. Bạn cũng sẽ tìm hiểu làm thế nào để mở rộng ứng dụng của bạn nhằm sử dụng các dạng thông báo mới trong Android Wear.

Another screenshot from Android Wear app development courseAnother screenshot from Android Wear app development courseAnother screenshot from Android Wear app development course

Paul sẽ dùng các ví dụ thực tế để chứng minh làm thế nào mỗi thành phần mới này có thể cải thiện các ứng dụng thiết bị đeo của bạn, và anh ấy cũng sẽ cho bạn thấy làm thế nào để tạo một mặt đồng hồ đeo tay kỹ thuật số cơ bản để giúp tùy biến kinh nghiệm người dùng của bạn.

Xem phần giới thiệu

Bắt đầu học chỉ với $15

Bạn có thể tham gia khóa học mới của chúng tôi ngay lập tức bằng cách đăng ký Tuts +. Chỉ với $15 một tháng, bạn sẽ nhận được quyền truy cập vào khóa học này và hàng trăm khóa học khác, với các khóa học mới được thêm vào mỗi tuần.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Code tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.