Unlimited Plugins, WordPress themes, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Code
  2. JavaScript

Khóa học mới: Tạo chuyển động trong trang web của bạn với AngularJS

by
Length:QuickLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Thùy Trang (you can also view the original English article)

Final product image
What You'll Be Creating

Chuyển động không còn là một tính năng tùy chọn trong ứng dụng web. Người dùng mong đợi tính năng này nên các nhà phát triển buộc phải sử dụng nó. Nếu bạn đang viết một ứng dụng dựa trên AngularJS, bạn đã sở hữu rất nhiều công cụ tạo chuyển động được xây dựng sẵn.

Trong khóa học Tạo chuyển động trong trang web của bạn với AngularJS,  giảng viên Jeremy McPeak của Tuts + sẽ dạy cho bạn về AngularJS 1.4 được cải thiện với ngAnimate, mô-đun chịu trách nhiệm tạo chuyển động. ngAnimate được xây dựng dựa trên các chuyển động với CSS3, do đó, bạn sẽ học được rất nhiều thứ trong quá trình theo dõi khóa học này.

Bạn có thể tham gia khóa học mới của chúng tôi ngay lập tức bằng cách đăng ký Envato Tuts +. Chỉ với $15 một tháng, bạn nhận được quyền truy cập vào khóa học này và hàng trăm khóa học khác, với các khóa học mới được thêm vào mỗi tuần.

 

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.