Unlimited Plugins, WordPress themes, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Code
  2. Laravel

Làm chủ xác thực đăng nhập với Laravel trong khóa học ngắn mới của chúng tôi

by
Read Time:1 minLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Thùy Trang (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Việc xác thực là vô cùng quan trọng, do đó, không dễ để được cấp quyền quản trị. Nhưng hệ thống xác thực được xây dựng trong Laravel làm cho việc bảo vệ các ứng dụng web cần bảo vệ của bạn trở nên dễ dàng. Hãy tìm hiểu cách làm thế nào trong khóa học Xác thực với Lavavel của chúng tôi.

Những gì bạn sẽ tìm hiểu

Trong khóa học này, giảng viên Jeremy McPeak của Envato Tuts + sẽ cho bạn biết làm thế nào để sử dụng hệ thống xác thực cơ bản của Laravel, và làm thế nào để tùy chỉnh hệ thống này cho phù hợp với nhu cầu ứng dụng của riêng bạn. Bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để tạo người dùng, các quy định và bảo vệ người dùng để tuỳ chỉnh mọi khía cạnh của xác thực trong Laravel.

Screenshot of code from Authentication With Laravel courseScreenshot of code from Authentication With Laravel courseScreenshot of code from Authentication With Laravel course

Xem phần giới thiệu

Tham gia khóa học

Bạn có thể tham gia khóa học mới của chúng tôi ngay lập tức với một gói 10 ngày dùng thử miễn phí khi đăng ký hàng tháng. Nếu bạn quyết định tiếp tục, chi phí chỉ có $15 một tháng, và bạn sẽ nhận được quyền truy cập vào hàng trăm các khóa học, với rất nhiều khóa học mới được thêm vào mỗi tuần.

Hoặc bạn có thể ghé thăm Envato Studio nếu bạn muốn thuê một nhà phát triển Laravel có kinh nghiệm để tạo ra một ứng dụng web tùy chỉnh cho bạn.

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.