Unlimited Plugins, WordPress themes, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Code
  2. Browser Extensions
Code

Học cách xây dựng một tiện ích mở rộng cho trình duyệt Chrome trong khóa học mới của chúng tôi

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Thùy Trang (you can also view the original English article)

Tìm hiểu cách tạo tiện ích mở rộng cho trình duyệt Chrome của Google. Trong khóa học Xây dựng một tiện ích mở rộng cho trình duyệt Chrome, bạn sẽ tìm hiểu tất cả mọi thứ bạn cần biết để mở rộng phần chức năng của trình duyệt với các tiện ích mở rộng tùy chỉnh.

Những gì bạn sẽ tìm hiểu

Trong bài giới thiệu toàn diện gồm 16 video, giảng viên Dan Wellman của Tuts + sẽ giúp bạn tìm hiểu qua các loại tiện ích mở rộng khác nhau mà bạn có thể xây dựng, và chỉ cho bạn các loại cấu trúc khác nhau của tiện ích mở rộng.

Xem phần giới thiệu này để tìm hiểu thêm:

 

Bắt đầu học chỉ với $15

Bạn có thể tham gia khóa học mới của chúng tôi ngay lập tức khi đăng ký Tuts+. Chỉ với $15 một tháng, và bạn sẽ nhận được quyền truy cập vào khóa học này và hàng trăm các khóa học, với nhiều khóa học mới được thêm vào mỗi tuần.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.