Advertisement
  1. Code
  2. News

Đã Đến Lúc Phải Tìm Hiểu

Scroll to top
Read Time: 1 min
This post is part of a series called Test-Driven PHP.
The Newbie's Guide to Test-Driven Development

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Brian Vu (you can also view the original English article)

Thành thật mà nói: cộng đồng PHP đã không tiếp cận mô hình test-driven development nhanh như cộng đồng của các ngôn ngữ khác, chẳng hạn như Ruby và Python. Chúng tôi hy vọng có thể giúp thay đổi điều này trên Nettuts+! Trong chủ đề này, bạn sẽ học về cách thức test-drive ứng dụng của bạn bằng PHPUnit, cũng như hiểu tại sao phải test-drive.

Đừng mong đợi rằng bạn sẽ dễ dàng hiểu được 100% các khái niệm chỉ sau lần đọc đầu tiên. Điều này sẽ cần thời gian, nhưng ở Nettuts+ chúng tôi thật lòng khuyến khích bạn kiên trì gắn bó với nó. Ngay cả khi bạn cảm thấy kiểm thử thực sự là 1 việc gì đó rất khó và mất thời gian, bạn cũng đừng từ bỏ, cố gắng gắn bó với nó nhé. Chẳng bao lâu, bạn sẽ thành một chuyên gia kiểm thử!

Chúng ta cùng bắt đầu với bài học đầu tiên: Hướng dẫn người mới đến với TDD.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Code tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.