7 days of WordPress plugins, themes & templates - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Code
  2. Android SDK

Làm thế nào để gỡ lỗi các ứng dụng Android Wear trên một thiết bị phần cứng

Scroll to top
Read Time: 2 mins

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Thùy Trang (you can also view the original English article)

Android Wear API giúp đưa nền tảng Android thế hệ mới nhất tới cho các thiết bị đeo tay và đồng hồ thông minh. Với Android Wear, bạn có thể tạo trải nghiệm người dùng được thiết kế đặc biệt cho các thiết bị đeo tay.

Nhưng làm thế nào bạn gỡ lỗi các ứng dụng đó? Mặc dù có thể gỡ lỗi hầu hết các tính năng dành cho thiết bị đeo sử dụng trình giả lập Android, song đôi khi sẽ là hữu ích khi xem xét các ứng dụng đó trên thiết bị thật.

Trong hướng dẫn bằng video ngắn này từ khóa học hiện tại của tôi về Android Wear, tôi sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để gỡ lỗi các ứng dụng của bạn trên một thiết bị đeo vật lý.

Xem hướng dẫn

Xem khóa học đầy đủ

Trong khóa học đầy đủ, Phát triển các ứng dụng cho Android Wear, tôi sẽ dạy bạn về các thành phần giao diện người dùng khác nhau được thiết kế đặc biệt cho Android Wear. Bạn cũng sẽ tìm hiểu làm thế nào để mở rộng ứng dụng của bạn có thể sử dụng các loại hình thông báo mới của Android Wear.

Tôi sẽ sử dụng các ví dụ thực tế để chứng minh làm thế nào mỗi thành phần mới này có thể cải thiện các ứng dụng cho thiết bị đeo của bạn, và tôi cũng sẽ hướng dẫn cách làm thế nào để tạo ra một mặt đồng hồ đeo tay kỹ thuật số cơ bản để giúp tùy biến trải nghiệm người dùng của bạn.

Để được trợ giúp thêm với các dự án phát triển Android của bạn, hãy kiểm tra các mẫu ứng dụng dành cho Android trên Envato Market.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Code tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.