Advertisement
  1. Code
  2. Web Audio API

Khóa học miễn phí: Khám phá âm thanh trên trang Web

Scroll to top
Read Time: 2 min

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Giang Nam (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Có thể trước đây bạn đã từng sử dụng thẻ audio để phát âm thanh trên trang web. Điều này hoạt động tốt khi chỉ cần phát một âm thanh đơn giản, nó không cung cấp cho chúng ta nhiều điều khiển về chất lượng hoặc thời gian phát âm thanh.

Trong khóa học ngắn mới của chúng tôi, Khám phá âm thanh trên trang web, bạn sẽ tìm hiểu về Web Audio API, một phương thức mới mạnh mẽ để phát và xử lý các âm thanh trong trình duyệt bằng JavaScript.

Bạn có thể hoàn thành toàn bộ khóa học với tổng thời gian theo dõi chưa đến một giờ đồng hồ, do đó, bạn có thể dễ dàng tham gia mà không làm ảnh hưởng tới các công việc khác. Và tốt hơn hết, đây là khóa học miễn phí.

Những gì bạn sẽ tìm hiểu

Trong khóa học ngắn này, giảng viên Stuart Memo của Tuts + sẽ chỉ cho bạn cách làm thế nào để xây dựng một thứ mà bạn không thường thấy trong một trình duyệt web: một nhạc cụ điện tử (synthesizer). Stuart sẽ giải thích làm thế nào để xây dựng một bàn phím chơi nhỏ với nhạc cụ phát theo thời gian thự. Bạn cũng sẽ có cơ hội để thử nghiệm với việc phân tích âm thanh và thể hiện thông tin âm thanh một cách trực quan trên màn hình.

Xem phần giới thiệu

Tham gia khóa học

Để tham gia khóa học miễn phí này, bạn chỉ cần vào trang của khóa học và làm theo các bước để tạo một tài khoản miễn phí. Nếu bạn đã có một tài khoản, chỉ cần đăng nhập và bạn sẽ có thể bắt đầu ngay lập tức.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Code tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.