7 days of WordPress plugins, themes & templates - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
 1. Code
 2. Cloud Services

Khám phá dịch vụ Web Amazon

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Thùy Trang (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Dịch vụ web Amazon Web là một tập hợp toàn diện các dịch vụ giúp bạn xây dựng và triển khai các phần mềm tốt hơn. Có trên 25 trung tâm dữ liệu lưu trữ hơn 1,4 triệu máy chủ. Sức mạnh của hệ thống máy tính này được sử dụng để lưu trữ các dịch vụ đa dạng như tính toán theo yêu cầu, lưu trữ tập tin, cơ sở dữ liệu, dịch vụ ứng dụng và quản lý cơ sở hạ tầng.

AWS example serviceAWS example serviceAWS example service

Trong khóa học mới của chúng tôi, Khám phá dịch vụ web của Amazon, bạn sẽ tìm hiểu về một số dịch vụ mà bạn nên biết nếu bạn đang tham gia phát triển hoặc điều hành các ứng dụng web. Một hoặc nhiều các dịch vụ phổ biến này có thể sẽ có ích đối với bạn cho các dự án trong tương lai, nghề nghiệp hoặc công việc cá nhân.

Những gì bạn sẽ tìm hiểu

Giảng viên Markus Mühlberger của Tuts+ sẽ hướng dẫn bạn tìm hiểu một số dịch vụ web Amazon hữu ích nhất, bao gồm:

 • EC2: Các máy chủ ảo của Amazon
 • Dịch vụ Container EC2 : Docker trên Amazon
 • Lambda: Thực hiện Code dựa trên sự kiện
 • SQS: Danh sách tin nhắn chờ
 • SNS: Thông báo chủ động
 • DynamoDB: Một lưu trữ dữ liệu NoSQL
 • SES: Gửi Email
 • CloudFront: Phân phối nội dung
 • Route 53: Các máy chủ DNS
POST Method ExecutionPOST Method ExecutionPOST Method Execution

Xem phần giới thiệu

Bắt đầu học tập chỉ với $15

Bạn có thể tham gia khóa học mới của chúng tôi ngay lập tức bằng cách đăng ký Envato Tuts +. Chỉ với $15 một tháng, bạn nhận được quyền truy cập vào khóa học này và hàng trăm khóa học khác, với những khóa học mới được thêm vào mỗi tuần.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Code tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Scroll to top
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.