Advertisement
 1. Code
 2. Plugins

Bắt đầu với BuddyPress

Scroll to top
Read Time: 28 min

() translation by (you can also view the original English article)

Hay nhất của Wptuts 2011: Mỗi tuần đến tháng 1, chúng tôi sẽ xem lại một số bài viết yêu thích của chúng tôi từ năm 2011. Với sự bùng nổ phổ biến gần đây của BuddyPress và một loạt các chủ đề BuddyPress mới có sẵn tại ThemeForest, bạn nên bắt đầu Bản tóm tắt năm 2011 này với loạt BuddyPress đáng kinh ngạc của Adam Murray!

Tất cả chúng ta đã làm việc chăm chỉ để thiết lập rằng Wordpress là một giải pháp quản lý nội dung tuyệt vời, nhưng về khía cạnh mạng xã hội thì sao? Hôm nay, tôi muốn hướng dẫn bạn qua những điều cơ bản khi sử dụng BuddyPress, một hệ thống mạng xã hội được xây dựng trên nền tảng Wordpress. Học cách sử dụng điều này sẽ thêm một mục thực sự có giá trị vào lĩnh vực kiến ​​thức của bạn, đặc biệt là khi khách hàng muốn hội nhập xã hội ngày càng nhiều hơn mỗi ngày.

Tôi biết cá nhân rằng tôi đã thấy một sự đột biến thực sự trong số lượng khách hàng đang muốn mạng xã hội trực tiếp trên trang web của họ. Trong khi có rất nhiều cách để thực hiện điều này, hôm nay tôi muốn hướng dẫn bạn sử dụng plugin BuddyPress. Được xây dựng trên nền tảng WordPress, nó tự lập hóa đơn như - mạng xã hội trong một hộp. Và đó là chính xác những gì nó được. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu chính xác điều đó có nghĩa là gì và chúng ta có thể sử dụng nó như thế nào.


Chúng tôi sẽ làm gì

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt và cấu hình BuddyPress để tăng cường chức năng cơ bản của nó thông qua việc sử dụng các plugin, các chủ đề và các hack. Đến cuối hướng dẫn này, bạn sẽ có thể hiểu cách:

 • Cài đặt Wordpress (cho người mới bắt đầu trong khán giả!)
 • Cài đặt và cấu hình BuddyPress
 • Xác định các yếu tố chính của BuddyPress
 • Chỉnh sửa chủ đề mặc định BuddyPress
 • Cài đặt plugin và chủ đề mới

Bước 1 Cài đặt Wordpress

Nếu một lỗi xuất hiện, đừng lo! Vấn đề có thể nằm trong tệp wp-config.php của bạn. Đến đó và tìm ra cài đặt nào ở trên không chính xác.

Nếu bạn đã cài đặt Wordpress, hãy tiếp tục và chuyển sang Bước 2. Nếu bạn không biết cài đặt Wordpress như thế nào hoặc bạn muốn cập nhật, hãy tiếp tục đọc!

Trước tiên, hãy chắc chắn tải xuống phiên bản Wordpress mới nhất tại đây. Sau đó, bạn có thể thực hiện cài đặt Wordpress 5 phút nổi tiếng, cũng được trình bày ở đây.

 1. Từ trong phpMYadmin của máy chủ, hãy tạo một cơ sở dữ liệu mới có tên là "wordpress". Nếu máy chủ của bạn tự động tạo tên cơ sở dữ liệu, hãy lưu ý tên của cơ sở dữ liệu mà bạn muốn cài đặt Wordpress. Bạn có thể thêm một cơ sở dữ liệu mới trên trang đầu tiên xuất hiện khi bạn nhấp vào liên kết phpMYadmin.
 2. Trong thư mục wordpress, nhân đôi tệp wp-config-sample.php và đổi tên thành wp-config.php.
 3. Mở wp-config.php trong một trình soạn thảo, và bắt đầu từ dòng 17, bạn muốn chỉnh sửa những điều sau đây với cấu hình của bạn được tìm thấy trên trang chủ của máy chủ cục bộ của bạn:
  1
   	// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
  
  
  2
  		/** The name of the database for WordPress */
  
  3
  		define('DB_NAME', 'database_name_here');
  
  4
  5
  		/** MySQL database username */
  
  6
  		define('DB_USER', 'username_here');
  
  7
  8
  		/** MySQL database password */
  
  9
  		define('DB_PASSWORD', 'password_here');
  
  10
  11
  		/** MySQL hostname */
  
  12
  		define('DB_HOST', 'localhost');
  

  Rõ ràng, chúng tôi đã đặt tên cho cơ sở dữ liệu của chúng tôi là "wordpress" ở bước 1, vì vậy sẽ đến đó. Nếu có tên cơ sở dữ liệu tùy chỉnh được tạo, hãy nhập tên đó. Ngoài ra, bạn muốn lưu ý tên người dùng và mật khẩu đã được tạo bởi máy chủ của bạn và nhập tên đó vào các khoảng trống thích hợp ở trên. Một số webhost tạo ra những điều này khi bạn tạo một cơ sở dữ liệu mới thông qua bảng điều khiển, trong khi một số có thể yêu cầu bạn tạo các cơ sở dữ liệu này trực tiếp trong phpMYadmin. Để làm điều đó, hãy nhấp vào cơ sở dữ liệu mà bạn đã tạo và sau đó nhấp vào tab "người dùng". Từ đó, tạo một người dùng với tất cả các đặc quyền được chọn và cung cấp cho người dùng một mật khẩu. Tên người dùng và mật khẩu này có thể được đưa vào tập tin wp-config.php của bạn.

 4. Với wp-config.php vẫn mở, chúng tôi cũng muốn tiếp tục và lấy các khóa xác thực duy nhất của chúng tôi. Để làm điều đó, hãy truy cập https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ và sử dụng mã hiển thị để thay thế dòng 45-52:
  1
  	define('AUTH_KEY',     'put your unique phrase here');
  
  2
  		define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
  
  3
  		define('LOGGED_IN_KEY',  'put your unique phrase here');
  
  4
  		define('NONCE_KEY',    'put your unique phrase here');
  
  5
  		define('AUTH_SALT',    'put your unique phrase here');
  
  6
  		define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
  
  7
  		define('LOGGED_IN_SALT',  'put your unique phrase here');
  
  8
  		define('NONCE_SALT',    'put your unique phrase here');
  
 5. Lưu và đóng wp-config.php.
 6. Giải nén thư mục Wordpress bạn đã tải xuống và sao chép nội dung của nó vào thư mục gốc của trang web của bạn qua FTP nếu bạn muốn Wordpress kiểm soát URL gốc của bạn. Nếu không, nếu bạn muốn Wordpress chạy trong thư mục con, hãy tải lên toàn bộ thư mục có tên "wordpress" và đổi tên nó thành tên thư mục con bạn muốn - như "blog". Sau đó URL sẽ là https://yoursite.com/ Blog.
 7. Bắt đầu quá trình cài đặt bằng cách truy cập wp-admin / install.php.
 8. Nếu các thiết lập wp-config.php của bạn là chính xác, bạn sẽ được nhắc nhập tên blog, email và thông tin tên người dùng của bạn.

Bây giờ, Wordpress nên hoạt động và sẵn sàng trên máy chủ của bạn. Bạn có thể đăng nhập tại http://yoursite.com/wp-login.php.


Bước 2 Cài đặt BuddyPress

Những điều tuyệt vời về cài đặt BuddyPress là nó dễ dàng như cài đặt một plugin. Nếu bạn chưa bao giờ làm điều đó với Wordpress, có hai cách:

 1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Wordpress của bạn, nhìn vào menu bên trái và đi tới "Plugins -> Add New". Ở đó, tìm BuddyPress và cài đặt. Đó là nó cho việc cài đặt thông qua trình cài đặt plugin Wordpress.
 2. Bạn cũng có thể cài đặt plugin Buddypress qua FTP. Trước tiên, tải xuống phiên bản BuddyPress mới nhất tại đây. Sau khi bạn tải xuống, giải nén thư mục và tải nó lên thư mục wp-contents / plugins của bạn qua FTP. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Wordpress của bạn và đi tới "Plugins -> Plugins". Khi đó, kích hoạt plugin BuddyPress và bạn đã hoàn tất!

Khi BuddyPress được kích hoạt, bạn sẽ thấy một mục BuddyPress mới. Trước khi bắt đầu cấu hình BuddyPress, tôi muốn xem xét các yếu tố chính mà nó cung cấp.

Bước 2 Các yếu tố chính của BuddyPress

Thành viên và bạn bè

BuddyPress sử dụng và mở rộng hệ thống người dùng truyền thống của Wordpress. Trong BuddyPress, người dùng được gọi là "Thành viên". Thành viên có thể là bạn bè với các thành viên khác, theo dõi các hoạt động của các thành viên khác thông qua RSS và email, và tham gia vào các nhóm, trong số những thứ khác. Thành viên có thể có hồ sơ mở rộng và hình đại diện cá nhân, và thậm chí có thể được liệt kê trong một thư mục diễn đàn toàn cầu trên trang web của bạn. Các cài đặt này cũng có thể được thay đổi trong "Cài đặt chung" của BuddyPress.

Hồ sơ mở rộng

Ngược lại với đăng ký người dùng chuẩn của Wordpress, BuddyPress cho phép các trường hồ sơ hoàn toàn tùy chỉnh để bạn có thể điều chỉnh tiểu sử của người dùng thành những gì bạn muốn và trang web là gì. Các trường này được quản lý trong "Thiết lập trường tiểu sử".

Các nhóm

Nhóm là một cách tuyệt vời để các thành viên tham gia vào trang web. Chúng được xây dựng xung quanh cấu trúc diễn đàn bbPress và có ba cấp độ: công khai, riêng tư hoặc ẩn.

 • Nhóm công khai:
  • Bất kỳ thành viên trang web nào đều có thể tham gia nhóm.
  • Nhóm sẽ được liệt kê trong thư mục nhóm và trong kết quả tìm kiếm.
  • Nội dung và hoạt động của nhóm sẽ hiển thị với bất kỳ thành viên trang web nào.
 • Nhóm riêng:
  • Chỉ những người dùng yêu cầu tư cách thành viên và được chấp nhận mới có thể tham gia nhóm.
  • Nhóm sẽ được liệt kê trong thư mục nhóm và trong kết quả tìm kiếm.
  • Nội dung và hoạt động của nhóm sẽ chỉ hiển thị với các thành viên của nhóm.
 • Nhóm ẩn:
  • Chỉ những người dùng được mời mới có thể tham gia nhóm.
  • Nhóm sẽ không được liệt kê trong thư mục nhóm hoặc kết quả tìm kiếm.
  • Nội dung và hoạt động của nhóm sẽ chỉ hiển thị với các thành viên của nhóm.

Các nhóm có thể có người kiểm duyệt của riêng họ, những người được quản trị viên đặt và các thành viên có thể dễ dàng đặt số lượng thông báo hoạt động nhóm mà họ nhận được. Bảng quản trị nhóm trông giống như sau:

Messaging

Nhắn tin riêng tư sẽ cho phép người dùng của bạn trò chuyện trực tiếp với nhau và ở chế độ riêng tư. Không chỉ giới hạn trong một cuộc thảo luận, người dùng của bạn có thể gửi tin nhắn cho nhiều người nhận. Một lần nữa, ngoài tin nhắn riêng, quản trị viên và người kiểm duyệt có thể liên lạc thường xuyên với các thành viên và nhóm. Plugins cũng có thể làm tăng đáng kể giao tiếp và nhắn tin trong bạn BuddyPress cài đặt.

Luồng hoạt động

Giống như cập nhật trạng thái hoặc tweet, các thành viên có thể cập nhật luồng hoạt động của riêng họ. Đây có thể được theo sau bởi các thành viên khác thông qua RSS hoặc email, và các thành viên khác có thể được đề cập thông qua biểu tượng @. Ngoài ra, các luồng có thể trở thành mục yêu thích, đã nhận xét và trả lời.

Diễn đàn thảo luận

Bao gồm trong BuddyPress là bbPress, cho phép tạo ra các diễn đàn thảo luận. Chúng có thể được mở rộng thông qua các plugin hoặc bằng cách chỉnh sửa mã bbPress trong wp-content / plugins / buddypress / bp-forums / bbpress /.

Blog

BuddyPress cũng cho phép tạo blog Wordpress cho các thành viên. Để kích hoạt tính năng này, bạn cũng phải sử dụng MultiSite ngoài BuddyPress. Trong khi điều này nằm ngoài phạm vi của hướng dẫn này, BuddyPress và MultiPress rất thân thiện và sử dụng chúng trong tay có thể là một lựa chọn tuyệt vời cho nhiều trang web.


Bước 3 Cấu hình cài đặt quản trị BuddyPress

Trước khi đào sâu vào cấu hình BuddyPress, có một vài cài đặt Wordpress quan trọng cần lưu ý:

 • Đảm bảo rằng trong "Cài đặt -> Chung", bạn chọn hộp "Mọi người có thể đăng ký". Nếu không, người dùng mới sẽ không thể đăng ký tài khoản. Khi được kích hoạt, trong chủ đề mặc định, một liên kết khuyến khích đăng ký người dùng mới sẽ xuất hiện trong thanh bên phải:
 • Tiếp theo, bạn muốn đảm bảo rằng các liên kết cố định của bạn được thay đổi từ mặc định. Đối với hầu hết người dùng, đây không phải là vấn đề. Đây là cách khắc phục nhanh nếu liên kết cố định của bạn vẫn được đặt thành mặc định:
  • Điều hướng đến "Cài đặt -> Liên kết cố định"
  • Chọn nút radio "Cấu trúc tùy chỉnh" và nhập
   • /% category% /% postname% /

Sau khi bạn đã chỉnh sửa các cài đặt Wordpress cốt lõi đó, đã đến lúc xem xét cài đặt BuddyPress. Khi bạn bấm vào mục trình đơn BuddyPress mới, bốn mục phụ sẽ xuất hiện:

 1. Cài đặt chung
 2. Thiết lập thành phần
 3. Thiết lập diễn đàn
 4. Thiết lập trường tiểu sử

Bạn sẽ muốn xem xét những điều này và điều chỉnh chúng dựa trên nhu cầu mạng xã hội của bạn. Chúng rất cụ thể và giải quyết mọi thứ từ các trường đăng ký đến hỗ trợ diễn đàn. Tôi muốn đi qua chúng sâu hơn cho những người bạn của những người có thể nhút nhát hoặc cho những người bạn của những người muốn biết thêm về các chi tiết cụ thể.

Cài đặt chung

Các cài đặt này cụ thể hơn là "Thiết lập thành phần" và giải quyết các khía cạnh riêng lẻ của BuddyPress và cách BuddyPress và cài đặt Wordpress của bạn tương tác. Các cài đặt cụ thể là:

 • Tên nhóm hồ sơ cơ sở
 • Tên trường đầy đủ
 • Vô hiệu hóa BuddyPress để đồng bộ hóa hồ sơ WordPress?
 • Ẩn thanh quản trị cho người dùng đã đăng xuất?
 • Tắt tải lên hình đại diện? (Gravatars sẽ vẫn hoạt động)
 • Vô hiệu hóa xóa tài khoản người dùng?
 • Vô hiệu hóa thư mục diễn đàn toàn cầu?
 • Tắt nhận xét luồng hoạt động trên blog và bài đăng trên diễn đàn?
 • Hình đại diện người dùng mặc định

Thiết lập thành phần

Trong thiết lập thành phần, bạn có thể bật và tắt các thành phần chính của BuddyPress mà tôi đã nói trước đây. Cụ thể hơn, bạn có thể bật hoặc tắt:

 • Luồng hoạt động
 • Diễn đàn bbPress
 • Theo dõi Blog (cho cài đặt MultiSite)
 • Bạn bè
 • Các nhóm
 • Nhắn tin riêng tư
 • Hồ sơ mở rộng

Thiết lập diễn đàn

Đối với một hệ thống diễn đàn, BuddyPress sử dụng một hình thức cơ bản của bbPress. Để cài đặt các diễn đàn ban đầu, bạn sẽ cần phải bấm vào nút "Thiết lập cài đặt bbPress mới".

Khi bạn nhấp vào đây, bạn sẽ được nhắc hoàn tất cài đặt. Nhấp để xác nhận điều đó và bạn sẽ nhận được thông báo cho biết: "Đã xong! Cài đặt cấu hình đã được lưu vào tệp bb-config.php trong thư mục gốc của cài đặt WordPress của bạn ". Ngoài tệp được tạo trong thư mục gốc, bbPress cũng sẽ tạo một bảng cơ sở dữ liệu mới. Tất cả các thiết lập này có thể được nhìn thấy trong bb-config.php. Tôi muốn giúp bạn hướng dẫn bạn qua các phần quan trọng, tương tự như tệp wp-config.php thứ mà bạn đã chỉnh sửa để cài đặt Wordpress.

Đầu tiên, chúng tôi muốn mở bb-config.php và nhìn xung quanh. Các dòng đầu tiên cho chúng ta biết thông tin cấu hình cơ sở dữ liệu giống như trong tệp wp-config.php. Xung quanh dòng 32, bạn sẽ thấy:

1
	/**#@+

2
 * Authentication Unique Keys.

3
 *

4
 * Change these to different unique phrases!

5
 * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/bbpress/ WordPress.org secret-key service}

6
 *

7
 * @since 1.0

8
 */
9
define( 'BB_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here' );
10
define( 'BB_SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here' );
11
define( 'BB_LOGGED_IN_KEY', 'put your unique phrase here' );
12
define( 'BB_NONCE_KEY', 'put your unique phrase here' );
13
/**#@-*/

Để có được những Khóa duy nhất xác thực đó, hãy truy cập: https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/bbpress/. Sao chép và dán mã duy nhất xuất hiện và thay thế 4 dòng bắt đầu bằng từ "define".

Đối với những người bạn có thể đang làm việc với diễn đàn chủ yếu bằng ngôn ngữ khác, hãy xem mã bắt đầu trên dòng 55:

1
	/**

2
 * bbPress Localized Language, defaults to English.

3
 *

4
 * Change this to localize bbPress. A corresponding MO file for the chosen

5
 * language must be installed to a directory called "my-languages" in the root

6
 * directory of bbPress. For example, install de.mo to "my-languages" and set

7
 * BB_LANG to 'de' to enable German language support.

8
 */
9
define( 'BB_LANG', '' );

Bây giờ, các hướng dẫn ở trên mô tả nơi để đặt tập tin MO là không chính xác. Hãy nhớ rằng, chúng tôi không chỉ sử dụng bbPress. Chúng tôi đang sử dụng phiên bản bbPress được tích hợp vào BuddyPress. Để tìm thư mục gốc bbPress, bạn cần điều hướng đến wp-content / plugins / buddypress / bp-forums / bbpress /. Ở đó, bạn có thể tạo một thư mục mới có tên là "ngôn ngữ của tôi" và thả các tệp ngôn ngữ của bạn vào. Sau đó, bạn sẽ chỉnh sửa bb-config.php cho phù hợp.

Thiết lập trường tiểu sử

Đây là nơi bạn có thể thêm các trường tiểu sử tùy chỉnh để phản ánh trang web mà bạn đang tạo. Ở cấp độ rất cơ bản, người dùng chỉ được yêu cầu nhập tên cho hồ sơ của họ. Điều này được đánh dấu dưới đây:

Như bạn có thể thấy, chúng được yêu cầu nhập cùng thông tin đăng nhập Wordpress chuẩn: tên người dùng, địa chỉ email và mật khẩu. Tuy nhiên, hãy nhớ, chúng tôi đang tạo một mạng xã hội để chúng tôi có thể muốn có nhiều trường tiểu sử hơn. Khi bạn nghĩ về Facebook, các trường hồ sơ ở đó bao gồm:

 • thành phố hiện tại
 • Quê nhà
 • Giới tính
 • Ngày sinh
 • Sở thích và Sở thích
 • Kinh nghiệm giáo dục và công việc
 • và nhiều thứ khác.

Tất cả các trường này đều có thể tìm kiếm được và thực sự thêm vào trải nghiệm của người dùng khi chúng trên trang web của bạn tương tác với những người khác. Đây thậm chí không phải đề cập đến khả năng quảng cáo (Tôi biết tôi đã sử dụng Quảng cáo Facebook và người dùng được nhắm mục tiêu dựa trên các trường hồ sơ) và các chức năng đặc biệt khác.

Bước 4 Cấu hình cài đặt Front-End của BuddyPress

Mặc dù có nhiều cài đặt có thể được thay đổi trong quản trị viên, bạn sẽ thấy cần phải cập nhật nhiều thứ từ giao diện người dùng của trang web. Tôi thấy nó rất bực bội khi lần đầu tiên tôi sử dụng BuddyPress, bởi vì tôi không thể tìm ra nơi để quản lý các nhóm hoặc nhiều nhiệm vụ khác quan trọng đến vậy. Vì vậy, để giảm bớt sự thất vọng cho bạn, đây là một số yếu tố quan trọng để cấu hình và làm việc với trên front-end khi thiết lập trang BuddyPress đầu tiên của bạn.

Kích hoạt chủ đề mặc định BuddyPress

Đầu tiên và quan trọng nhất, bạn sẽ cần phải kích hoạt chủ đề mặc định BuddyPress, hoặc một chủ đề tương thích BuddyPress khác. Điều này có thể được thực hiện bằng cách truy cập "Appearance -> Themes", và kích hoạt nó.Sau đó, bạn sẽ muốn ghé thăm trang web của bạn để có được một cảm giác cho chủ đề. Bạn sẽ ngay lập tức nhận thấy rằng chủ đề mặc định thêm các phần tử điều hướng mới như: hoạt động, thành viên, nhóm và diễn đàn. Với các trang của bạn được liệt kê theo mặc định, điều hướng này có thể rất đầy đủ, vì vậy sau này tôi sẽ phác thảo cho bạn cách chỉnh sửa.

Sử dụng thanh quản trị

Sau khi bạn đã kích hoạt chủ đề tương thích BuddyPress, hãy truy cập trang chủ và xem thanh quản trị của bạn.

Di chuột qua các mục menu và xem các phần tử thả xuống. Bằng cách sử dụng thanh quản trị, bạn sẽ có thể:

 • theo dõi luồng hoạt động
 • gửi và nhận tin nhắn
 • xem và chỉnh sửa tiểu sử của bạn
 • quản lý bạn bè và yêu cầu
 • quản lý nhóm và yêu cầu
 • và xem thông báo.

Thiết lập nhóm

Nếu bạn đang sử dụng các diễn đàn thảo luận và bạn không vô hiệu hóa các nhóm trong BuddyPress '"Component Setup" thì bạn sẽ cần tạo các nhóm. Một trong những lỗ hổng chính với BuddyPress mà tôi đã tìm thấy là, theo mặc định, bất cứ ai cũng có thể tạo một nhóm, vì vậy tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn cách tắt tính năng đó, đó chỉ đơn giản là nhận xét một số PHP.

Để tạo một nhóm, bạn sẽ cần phải:

 1. Nhấp vào tab điều hướng "Nhóm" trong tiêu đề của bạn.
 2. Nhấp vào "Tạo nhóm".
 3. Nhập tên nhóm và mô tả.
 4. Nhấp vào "Tạo nhóm và tiếp tục".
 5. Chọn xem bạn có muốn bật diễn đàn thảo luận hay không và cấp độ nhóm sẽ là: công khai, riêng tư hoặc ẩn. Chúng được mô tả ở trên. Đến bước tiếp theo.
 6. Tiếp theo, tải lên hình đại diện nhóm hoặc đi theo mặc định.
 7. Cuối cùng, mời kết nối hoặc bạn bè vào nhóm. Quản trị viên có thể bao gồm bất kỳ thành viên nào.

Khi bạn nhấp vào "Hoàn tất", bạn sẽ được đưa đến trang chủ của nhóm, sẽ được đặt tại http://yoursite.com/groups/your-group-name/. Từ đó, với tư cách là quản trị viên nhóm, bạn có thể đăng cập nhật, quản lý diễn đàn và quản lý các thành viên của nhóm.

Chúc mừng bạn đã định cấu hình BuddyPress, kích hoạt một chủ đề và tạo nhóm đầu tiên của bạn! Thay vì dừng lại ở đó, chúng ta hãy đi sâu hơn một chút và để tôi chia sẻ một số điều thực tế mà tôi đã học được khi sử dụng BuddyPress.


Bước 5 Làm việc với các plugin và chủ đề BuddyPress

Thêm plugin và chủ đề vào BuddyPress hoạt động chính xác như thêm chủ đề vào Wordpress. Chỉ cần chắc chắn trước khi cài đặt hoặc là họ là BuddyPress tương thích, như nhiều plugin và chủ đề không.

 • Để thêm chủ đề, hãy thêm thư mục chủ đề vào wp-content / themes / qua bảng điều khiển quản trị tại "Giao diện -> Chủ đề" hoặc qua FTP.
 • Để thêm một plugin mới, hãy thêm thư mục plugin vào wp-content / plugins / qua bảng điều khiển quản trị tại "Plugin -> Thêm mới" hoặc qua FTP.

Làm việc với Theme BuddyPress mặc định

Trái với chủ đề mà bạn thêm sau, chủ đề mặc định BuddyPress không nằm trong thư mục wp-content / themes. Nó nằm trong wp-content / plugins / buddypress / bp-themes / và nó được dán nhãn bp-default. Đây là nơi bạn có thể chỉnh sửa kiểu và mẫu cho chủ đề mặc định. Tôi đã đề cập đến một vài thiếu sót (theo ý kiến ​​của tôi) rằng tôi muốn hướng dẫn bạn qua việc sửa chữa.

Chỉnh sửa Điều hướng Tiêu đề Mặc định

Theo mặc định, tiêu đề được đặt để hiển thị tất cả các trang mới ngoài các mục BuddyPress. Nếu bạn kết thúc việc thêm nhiều trang, điều này có thể nhanh chóng dẫn đến một menu điều hướng rất đầy đủ. Hơn nữa, nó có thể không kết thúc tốt đẹp. Để chỉnh sửa này chỉ hiển thị các phần tử mà bạn muốn, hãy thêm một menu tùy chỉnh thông qua hàm functions.php.

Đầu tiên, mở tệp functions.php của chủ đề BuddyPress mặc định. Điều này có thể được tìm thấy trong wp-content / plugins / bp-themes / bp-default. Hãy xem một vài dòng mã đầu tiên:

1
	// Stop the theme from killing WordPress if BuddyPress is not enabled.

2
if ( !class_exists( 'BP_Core_User' ) )
3
	return false;

Bên dưới đó, chúng tôi muốn nhập chức năng menu tùy chỉnh của chúng tôi.

1
//Register Custom Menu

2
3
function register_bp_default_menus() {
4
 register_nav_menus(
5
  array( 'header-menu' => ( 'Header Menu' ))
6
 );
7
}
8
9
add_action( 'init', 'register_bp_default_menus' );

Ở đây chúng ta tạo ra chức năng cho menu header mới, và đặt tên cho nó một cách thích hợp. Sau đó, chúng tôi thêm hành động sẽ tạo menu tùy chỉnh mới. Bây giờ, trong cùng một thư mục bp-default, chúng ta mở header.php để chúng ta có thể đặt menu tùy chỉnh mới này bên cạnh các phần tử BuddyPress mặc định. Cuộn xuống dòng 46 và bạn sẽ thấy mã cho menu điều hướng đó.

1
	<ul id="nav">
2
				<li<?php if ( bp_is_front_page() ) : ?> class="selected"<?php endif; ?>>
3
					<a href="<?php echo site_url() ?>" title="<?php _e( 'Home', 'buddypress' ) ?>"><?php _e( 'Home', 'buddypress' ) ?></a>
4
				</li>
5
6
				<?php if ( 'activity' != bp_dtheme_page_on_front() && bp_is_active( 'activity' ) ) : ?>
7
					<li<?php if ( bp_is_page( BP_ACTIVITY_SLUG ) ) : ?> class="selected"<?php endif; ?>>
8
						<a href="<?php echo site_url() ?>/<?php echo BP_ACTIVITY_SLUG ?>/" title="<?php _e( 'Activity', 'buddypress' ) ?>"><?php _e( 'Activity', 'buddypress' ) ?></a>
9
					</li>
10
				<?php endif; ?>
11
12
				<li<?php if ( bp_is_page( BP_MEMBERS_SLUG ) || bp_is_member() ) : ?> class="selected"<?php endif; ?>>
13
					<a href="<?php echo site_url() ?>/<?php echo BP_MEMBERS_SLUG ?>/" title="<?php _e( 'Members', 'buddypress' ) ?>"><?php _e( 'Members', 'buddypress' ) ?></a>
14
				</li>
15
16
				<?php if ( bp_is_active( 'groups' ) ) : ?>
17
					<li<?php if ( bp_is_page( BP_GROUPS_SLUG ) || bp_is_group() ) : ?> class="selected"<?php endif; ?>>
18
						<a href="<?php echo site_url() ?>/<?php echo BP_GROUPS_SLUG ?>/" title="<?php _e( 'Groups', 'buddypress' ) ?>"><?php _e( 'Groups', 'buddypress' ) ?></a>
19
					</li>
20
21
					<?php if ( bp_is_active( 'forums' ) && ( function_exists( 'bp_forums_is_installed_correctly' ) && !(int) bp_get_option( 'bp-disable-forum-directory' ) ) && bp_forums_is_installed_correctly() ) : ?>
22
						<li<?php if ( bp_is_page( BP_FORUMS_SLUG ) ) : ?> class="selected"<?php endif; ?>>
23
							<a href="<?php echo site_url() ?>/<?php echo BP_FORUMS_SLUG ?>/" title="<?php _e( 'Forums', 'buddypress' ) ?>"><?php _e( 'Forums', 'buddypress' ) ?></a>
24
						</li>
25
					<?php endif; ?>
26
				<?php endif; ?>
27
28
				<?php if ( bp_is_active( 'blogs' ) && bp_core_is_multisite() ) : ?>
29
					<li<?php if ( bp_is_page( BP_BLOGS_SLUG ) ) : ?> class="selected"<?php endif; ?>>
30
						<a href="<?php echo site_url() ?>/<?php echo BP_BLOGS_SLUG ?>/" title="<?php _e( 'Blogs', 'buddypress' ) ?>"><?php _e( 'Blogs', 'buddypress' ) ?></a>
31
					</li>
32
				<?php endif; ?>
33
34
				<?php wp_list_pages( 'title_li=&depth=1&exclude=' . bp_dtheme_page_on_front() ); ?>
35
36
				<?php do_action( 'bp_nav_items' ); ?>
37
			</ul><!-- #nav -->

Dòng 47-77 đối phó với các mục BuddyPress mặc định. Chúng tôi quan tâm đến dòng 79, cho phép các trang mới được hiển thị.

1
	<?php wp_list_pages( 'title_li=&depth=1&exclude=' . bp_dtheme_page_on_front() ); ?>

Để hiển thị trình đơn tùy chỉnh của chúng tôi ở đó, chúng tôi muốn thay thế dòng đó bằng các thông tin sau:

1
	&It;?php wp_nav_menu( array( 'theme_location' => 'header-menu', 'container' => false, ) ); ?>

Thao tác này chèn trình đơn tiêu đề mà chúng tôi đã tạo trong tệp functions.php của chúng tôi và cũng loại bỏ các trình bao bọc đi kèm với các trình đơn tùy chỉnh. Tuy nhiên, nếu bạn để nó ở đây, bạn sẽ kết thúc với hai danh sách không theo thứ tự, vì menu tùy chỉnh vẫn có các trình bao bọc tiêu chuẩn. Để làm điều đó, chúng ta quay trở lại functions.php của chúng ta và sử dụng preg_replace để thay thế các trình bao bọc đó.

Phía dưới

1
add_action( 'init', 'register_bp_default_menus' );

thêm vào:

1
	// remove ul wp_nav_menu

2
function remove_ul ( $menu ){
3
  return preg_replace( array( '#^[^>]*>#', '#$#' ), '', $menu );
4
}
5
add_filter( 'wp_nav_menu', 'remove_ul' );

Thêm một vài mục menu vào menu tùy chỉnh của bạn và tận hưởng! Bạn vừa thêm một lớp tuỳ chỉnh vào chủ đề mặc định của BuddyPress.

Vô hiệu hóa khả năng cho bất kỳ ai để tạo nhóm

Để vô hiệu hóa nút "Tạo nhóm", trong mẫu mặc định bp, hãy điều hướng đến các nhóm / index.php. Cuộn xuống dòng 7, trông giống như sau:

1
	<h3><?php _e( 'Groups Directory', 'buddypress' ) ?><?php if ( is_user_logged_in() ) : ?>  <a class="button" href="<?php echo bp_get_root_domain() . '/' . BP_GROUPS_SLUG . '/create/' ?>"><?php _e( 'Create a Group', 'buddypress' ) ?></a><?php endif; ?></h3>

Tôi không muốn bình luận toàn bộ liên kết để tạo nhóm, nhưng tôi có thể muốn giới hạn nó với tư cách là quản trị viên. Để làm điều đó, tôi chỉ cần thay thế

1
	<?php if ( is_user_logged_in() ) : ?>  <a class="button" href="<?php echo bp_get_root_domain() . '/' . BP_GROUPS_SLUG . '/create/' ?>"><?php _e( 'Create a Group', 'buddypress' ) ?></a><?php endif; ?>

với

1
	<?php if ( is_super_admin() ) : ?>  <a class="button" href="<?php echo bp_get_root_domain() . '/' . BP_GROUPS_SLUG . '/create/' ?>"><?php _e( 'Create a Group', 'buddypress' ) ?></a><?php endif; ?>

Điều này đảm bảo rằng chỉ quản trị viên cấp cao mới có thể tạo nhóm mới. Tất cả người dùng khác được đáp ứng với một thư mục nhóm, nhưng không phải là nút để tạo một nhóm mới.

Một vài plugin BuddyPress

Tôi muốn đưa vào danh sách các plugin mà tôi thấy là vô giá vì tôi đã sử dụng BuddyPress để quản lý các trang mạng xã hội. Tôi chắc chắn rằng bạn có thể có những người khác, vì vậy tôi rất thích nghe về những gì đã làm việc cho bạn và làm thế nào. Đây là danh sách của tôi - không theo thứ tự cụ thể:

 • Tài liệu nhóm BP - Plugin này tạo vùng lưu trữ tài liệu trong mỗi nhóm. Tuyệt vời để truyền tải tài nguyên cho các nhóm.
 • BuddyPress Group Email Subscription - Plugin này cho phép mọi người nhận thông báo email về hoạt động nhóm, đặc biệt là các bài đăng trên diễn đàn. Hàng tuần hoặc hàng ngày tiêu hóa có sẵn. Mỗi người dùng có thể chọn cách họ muốn đăng ký với nhóm của họ.
 • Welcome Pack - Plugin này cho phép bạn tự động gửi đăng ký sử dụng lời mời kết bạn hoặc nhóm, và một thông báo chào mừng. Nó cũng có thể chuyển hướng chúng đến một trang bắt đầu. Bạn cũng có thể tùy chỉnh các email mặc định được gửi bởi BuddyPress để đảm bảo rằng chúng phù hợp với thương hiệu và giai điệu của trang web của bạn.
 • BuddyPress Moderation - Plugin này thêm các liên kết / nút để gắn cờ nội dung không phù hợp và cung cấp một cách thuận tiện cho người kiểm duyệt xem báo cáo và thực hiện hành động.
 • BuddyPress Forum Topic Mover - Plugin này cho phép người điều hành diễn đàn và quản trị hệ thống di chuyển các chủ đề được đặt vào nhóm không chính xác trong BuddyPress.
 • BuddyPress Notification Group - Plugin này cho phép bạn thay đổi bất kỳ nhóm BuddyPress thành một nhóm chỉ thông báo, nơi chỉ có quản trị viên và người kiểm duyệt mới có thể đăng bài.
 • s2member - Nếu bạn đang tìm kiếm để bắt đầu một diễn đàn thành viên, sau đó s2member là một plugin tuyệt vời cho bạn. Không giống như Wishlist (cũng không miễn phí), s2member tích hợp với BuddyPress và Multisite. Nó thực hiện điều này bằng cách hạn chế URL cho một số cấp người dùng nhất định. Nó cũng cho phép các trang đăng nhập và đăng ký tùy chỉnh, và có đầy đủ tài liệu và thư viện hướng dẫn cho người dùng lần đầu.

Có rất nhiều plugin khác cho phép các trang chủ nhóm, tính năng trò chuyện và hơn thế nữa. Hãy chắc chắn truy cập kho lưu trữ plugin tại đây để duyệt qua các plugin được đăng xuất ở đó và tìm các plugin cung cấp chức năng mà trang web của bạn cần.


Tổng kết

BuddyPress là một giải pháp tuyệt vời nếu bạn đang tìm cách xây dựng một trang mạng xã hội trên nền tảng Wordpress. Nếu bạn đã quen thuộc với Wordpress và làm thế nào để phát triển với nó, sau đó sử dụng BuddyPress sẽ đến dễ dàng và tự nhiên. Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng thêm các plugin và chủ đề tương thích để tạo chính xác những gì bạn đang tìm kiếm. Tôi rất thích nghe những trải nghiệm của người khác với BuddyPress và những plugin và cấu hình nào phù hợp với bạn.

Cảm ơn bạn đã đọc và tôi hy vọng tôi đã giúp bạn tìm hiểu điều gì đó mới mẻ về BuddyPress!

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Code tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.