Learn about Authentication

Read these authentication tutorials to learn how to verify a user's identity, secure accounts, and prevent unauthorized access to applications.
  1. OAuth 2.0 - хороше, погане і жахливе

    OAuth 2.0 - хороше, погане і жахливе

    Tutorial Beginner

    У світі, в якому домінують соціальні мережі, важко не натрапити на клієнтський додаток, який ви не використовували б для отримання доступу до обмежених...