Advertisement
 1. Code
 2. ES6

Pag-unawa sa Sets Na May JavaScritp

by
Read Time:7 minsLanguages:

Tagalog (Wikang Tagalog) translation by Robert Alexander (you can also view the original English article)

Ang sets ay napakagaling kung naiintindihan mo kung paano gamitin ang mga ito. Ang ilang gamit ng sets ay paglutas ng problema sa pagbilang kung saan gusto mong hanapin ang ilang paraan kung paano mo mailalagay sa grupo ang ilang elements ng sama-sama.

Ang isa pang gamit ay sa mga problema na kailangan mong hanapin ang kaugnayan sa pagitan ng elements.Ang espesipikasyon sa ECMAScrip ay walang sistema sa pagpapatakbo ng sets sa ganitong paraan. Subalit posible na gumawa ng iyong sarili.

Ang susunod ay ang pangkalahatang ideya ng set theory na may praktikal na aplikasyon na magagamit mo para mas mapatagal ang kakayahan ng JavaScript at malutas ang maraming kumplikadong problema.

Nilalaman

 • Basics
 • Union
 • Interseksyon
 • Kaibahan
 • Simetrikong Kaibahan
 • Complement
 • Pagsusuri

Basics

Ang set ay hindi nakaayos na koleksyon ng elements na lahat ay kakaiba. Halimbawa, ang listahan ng lahat ng empleyado sa iyong trabaho ay isang set. Bawat empleyado ay maaaring element sa set. Sa katunayan, ang mga elements na ito ay itatago gamit ang ID o numero ng Social Security dahil ang values na ito ang masisigurado nating kakaiba. Tandaan kung paano ang pagkakasunud-sunod ng mga elements na ito ay walang kaugnayan sa atin dahil ang pagso-sort ng IDs o numero ng Social Security ay walang kahulugan.

Tinatawag natin ang set ng mga empleyado na pangkalahatang set dahil naglalaman ito ng lahat ng elements na kasalukuyang isinasaalang-alang. Mag-isip tayo ng iba pang set. Ang set na ito ay ang listahan ng mga empleyado na nagtatrabaho sa departamento ng inhinyero. Ito ay subset ng ating set ng empleyado dahil bawat element sa set ng inhinyero ay naroon din sa set ng empleyado. Isa pang subset ay ang listahan ng mga empleyado na freelance contractors. Narito kung paano natin gagawn ang sets na ito JavaScript:

Kung gusto mong maglagay ng iba pang tao sa isa sa ating sets, gagamitin natin ang syntax set.add(value) at palitan ang set ng pangalan ng ating set at value na may value ng element na nilagay. Kung susubukan natin na maglagay ng element na nasa set na,hindi ito mailalagay. Halimbawa:

Magpi-print ito ng Set { 'Alberta', 'Dr. Gero', 'Trunks', 'Bulma', 'Gohan' }.

Sa ngayon, maaaring nag-iisip ka ano na ngayon? Ano ang magagawa ko sa impormasyon na ito? Sunod titingnan natin kung paano natin magagawa sa set na makatulong para malutasan ang karaniwang mga problema.

Union

Paano kung gusto mong hanapin lahat ng empleyado sa ating kumpany na mga freelancers o nagtatrabaho sa departamento ng inhinyero? Kailangan nating pagsamahin ang dalawang sets, at tanggalin ang kahit na anong parehong pangalan. Tinatawag itong union.

Ang union ng dalawang sets ay ang set na naglalaman ng elements mula sa alinman sa set o parehong sets.Pansinin kung paano ang elements sa ating set ng inhinyero ay nasa freelancers set din. Narito ang isang paraan na makikita mo ang union ng parehong sets:

Ang ... operator ay ginagawang array ang ating set, at pagkatapos pagsamahin ang dalawang arrays, tinatanggal ng Set constructor ang mga dobleng elements. Ang union ng dalawang sets ay magiging Set {'Alberta', 'Dr. Gero', 'Trunks', 'Bulma', 'Gohan', 'Piccolo', 'Vegeta', 'Goku' }.

Task

Ano ang union ng sets [1, 3, 5, 7, 9] at [2, 3, 4, 6]?

Interseksyon

Ipagpalagay natin na gusto nating hanapin ang lahat ng empleyado na nasa departamento ng inhinyero at freelancers. Ito ang interseksyon ng sets. Ang interseksyon ng dalawang sets ay ang set na nagtataglay ng elements sa parehong sets.

Para makopya ito, puwede nating hanapin sa isang set at tingnan kung bawat element ay nasa ibang set. Para malaman kung ang element ay nasa set, gamitin natin ang has method. Halimbawa:

Magbabalik ito ng true. Gamit ang has method, maaari nating salain ang set ng inhinyero para sa items na nasa freelancers set din.

Ang interseksyon ng inhinyero at freelancers ay Set { 'Trunks', 'Gohan' }.

Task

Ano ang interseksyon ng sets [1, 3, 5, 7, 9] at [2, 3, 4, 6]?

Kaibahan

Tingnan natin ang sitwasyon kung saan gusto nating hanapin ang mga inhinyero na hindi freelancers. Ito ang pagkakaiba. Ang pagkakaiba ng dalawang sets ay ang set na naglalaman ng elements na nasa unang set, subalit wala sa pangalawang set.

Sa atin, ibig sabihin nito magsisimula tayo sa ating set ng inhinyero, at tanggalin ang kahit na anong elements na nasa freelancers din. Halimbawa:

Ang kaibahan ng set ng inhinyero at freelancers set ay Set { 'Alberta', 'Dr. Gero', 'Bulma' }. Kung gusto nating kunin ang listhan ng mga tao na freelancers at hindi mga inhinyero, magsisimula tayo sa freelancers set at tanggalin ang elements na lumalabas sa set ng inhinyero. Halimbawa:

Magbibigay ito ng ibang resulta. Ang kaibahan ng freelancers set at ng set ng inhinyero ay Set { 'Piccolo', 'Vegeta', 'Goku' }.

Task

Hanapin ang kaibahan ng [1, 3, 5, 7, 9] at [2, 3, 4, 6].

Hanapin ang kaibahan ng [2, 3, 4, 6] at [1, 3, 5, 7, 9].

Simetrikong Kaibahan

Ngayon, gusto nating hanapin kung sino sa kumpanya ay alinman sa inhinyero o freelancer, subalit hindi pareho. Ito ay simetrikong kaibahan. Ang simetrikong kaibahan ng dalawang sets ay ang set na naglalaman ng elements mula sa alinmang set, subalit hindi parehong sets.

Isang paraan na maaari nating gamitin ay ang maghanap ng union ng dalawang sets (lahat ng inhinyero, freelancer, o pareho) at ibawas ang interseksyon (lahat na parehong inhinyero at freelancer). Ang pagsasama ng techniques na ginamit natin noong nakaraan, makikita natin ang simetrikong kaibahan sa mga sumusunod na code:

Ang simetrikong kaibahan ng set ng inhinyero at freelancers set ay Set { 'Alberta', 'Dr. Gero', 'Bulma', 'Piccolo', 'Vegeta', 'Goku' }.

Task

Hanapin ang simetrikong kaibahan ng [1, 3, 5, 7, 9] at [2, 3, 4, 6].

Complement

Kung mayroon tayong set ng mga empleyado ng inhinyero, paano natin mahahanap ang set ng lahat ng tao na hindi inhinyero? Isang bagay na maaari nating gawin ay ibawas ang mga inhinyero mula sa set ng mga empleyado. Ang set na ito ay nagkukumpleto sa ating set ng inhinyero na may kaugnayan sa ating set ng mga empleyado. Halimbawa:

Ang complement sa set ng inhinyero na may kaugnayan sa ating set ng mga empleyado ay Set { 'Goku', 'Piccolo', 'Vegeta' }.

Task

Sa nariyang universal set [1 ,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], hanapin ang complement sa set [2, 4, 6, 8, 10].

Repasuhin

Ang sets ay sadyang magagamit kung kailangan mong ikumpara ang iba’t ibang listahan, ang mga pinagsamang listahan, o hanapin ang kakaibang elements sa list. Sa susunod na magkakaroon ka ng problema kung saan kailangan mong suriin ang data sa ganitong paraan, tingnan din ang paggamit ng isa sa set operations na nabanggit sa itaas. Narito ang listahan ng key terms na natalakay natin.

 • Set: Koleksyon ng kakaiba, hindi nakaayos na elements.
 • Pangkalahatang set: Lahat ng posibleng elements ng set.
 • Subset: Maliit na set sa loob ng isang set.
 • Union ng sets A t B: Ang set na naglalaman ng elements alinman sa A, B o pareho.
 • Interseksyon ng sets A at B: Ang set na naglalaman ng elements ng parehong A at B.
 • Kaibahan ng sets A at B: Ang set na naglalaman ng elements sa A pero hindi sa B.
 • Simetrikong kaibahan ng sets A at B: Ang set na nagtataglay ng elements alinman sa A o B, pero hindi pareho.
 • Complement ng set A: Ang elements sa pangkalahatang set na wala sa A.

Katulad ng dati, tandaan kung naghahanap ka ng karagdagang mapagkukuhanan para pag-aralan o magamit sa iyong trabaho, tingnan kung ano ang mayroon kami sa Envato Market.

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.