Advertisement
  1. Code
  2. Laravel 5

Pagsuri sa Laravel

Scroll to top
Read Time: 8 min

Tagalog (Wikang Tagalog) translation by Anna Nelson (you can also view the original English article)

Kahit na anong application ang pinagkakaabalahan mo,ang pagsusuri ay mahalaga  at madalas ay nababaliwalang aspeto na kailangang bigyan ng kaukulang atensyon.Sa ngayon, tatalakayin natin ito sa konteksto ng Laravel web framework.

Sa katunayan, dati ng sinu-support ng Laravel ang PHPUnit testing framework sa core mismo nito. Ang PHPUnit ay isa sa pinakasikat at malawakang tinatanggap na testing framework sa buong PHP community.Dito ay makakagawa ka ng dalawang uri ng pagsusuri-unit at functional.

Magsisimula tayo sa pangunahing panimula sa unit at functional testing.Habang umuusad tayo, tutuklasin natin kung paano gumawa ng unit at functional tests sa Laravel. Ipalagay kong pamilyar ka sa basics ng PHPUnit framework dahil mas aalamin pa natin ito sa konteksto ng Laravel sa artikulong ito.

Unit at Functional Tests

Kung pamilyar ka na sa PHPUnit framework, dapat alam mo na maaaring hatiin ang tests sa dalawang flavors — unit tests at functional tests. 

Sa unit tests, susuriin mo ang kawastuhan ng naturang function o method. At ang mas mahalaga, susuriin mo ang isang bahagi ng iyong code’s logic sa nakatakdang oras.

At habang umuusad, kapag nakita mo na ang method na iyong ginamit ay nagtataglay ng mahigit isang logical unit, mas mabuting hatiin ang iba’t ibang methods para ang bawat method ay mayroong isang logical at testable piece ng code.

Tingnan natin ng mabilis ang halimbawa na ideyal para sa unit testing.

Kung iyong makikita, ang method ay mayroong isang bagay lang na ginagawa. Gumagamit ito ng ucfirst function para palitan ang pamagat ng pamagat na nagsisimula sa uppercase.

Habang  ang unit test ay ginagamit para suriin ang kawastuhan ng isang logical unit ng code,sa  functional test, sa kabilang banda, ay masusuri  mo ang kawastuhan ng partikular na use case. At mas partikular na maaari mong gayahin ang ginagawa ng user sa application para paganahin ang particular na use case.  

Halimbawa, maaari mong ipatupad ang functional test case para sa ilang login functionality na maaaring may nakapaloob na mga sumusunod na hakbang. 

  • Gumawa ng GET request para ma-access ang login page.
  • Tingnan kung tayo ay nasa login page. 
  • Gawin ang POST request para i-post ang data sa login page.
  • Tingnan kung mapatagumpay na nagawa ang session.

Ganyan kung papaano ka dapat gumawa ng functional test case.Mula sa susunod na bahagi hanggang sa mga susunod pa, gagawa tayo ng mga halimbawa na nagpapakita kung paano gumawa ng unit at functional test cases sa Laravel.

Pag Set-Up ng Prerequisites

Bago tayo magpatuloy  at gumawa ng totoong pagsusuri, kailangan nating mag-set up ng ilang mga bagay na gagamitin sa ating pagsusuri.

Gagawa tayo ng Post model at magkaugnay na migration para magsimula. Magpatuloy at paganahin ang mga sumusunod na artisan command para magawa ang Post model.

Ang nasa itaas na command ay dapat na makagawa ng Post model class at gayundin ang kaugnay na database migration.

Ang Post model class ay dapat ganito ang maging itsura:

At ang data migration file ay dapat gawin sa database/migrations/YYYY_MM_DD_HHMMSS_create_posts

Gusto din natin na i-store ang pamagat ng post. Baguhin natin ang code ng Post database migration file para ganito ang maging itsura.

Kung makikita mo, dinagdag natin ang  $table->string('name') na hanay para i-store ang pamagat ng post. Sunod, kailangan mo lang paganahin ang migrate command para magawa ang table na iyon sa database.

Gayon din, palitan natin ang Post model ng mga sumusunod na nilalaman.

Kakalagay  lang natin ng accessor method, na nagbabago ng pamagat ng post,  at iyan mismo ang susuriin natin sa ating unit test case. Iyan lamang ang tungkol sa Post model. 

Sunod, gagawa tayo ng controller file atapp/Http/Controllers/AccessorController.php. Ito ay makakatulong sa atin kapag gagawa tayo ng functional test case sa susunod.

Sa index method, iri-retrieve natin ang post id mula sa request parameters at subukang i-load ang post model object.

Magdagdag din tayo ng kaugnay na route sa routes/web.php na file.

At sa ganyang pagkakasunud-sunod, maaari mo nang i-run ang http://your-laravel-site.com/accessor/index URL para makita kung gumagana ito katulad ng inaasahan.

Unit Testing

Sa nakaraang bahagi, ginawa natin ang unang setup na makakatulong sa atin dito at sa susunod na mga bahagi.Sa bahaging ito, gagawa tayo ng halimbawa na magpapakita ng konsepto ng unit testing sa Laravel.

Katulad ng dati, ang Laravel ay nagbibigay ng artisan command kung saan makakagawa ka ng base templates class ng unit test case.

I-run ang mga susunod na command para makagawa ng AccessorTest unit test case class. Mahalaga na tandaan na ipinapasa natin ang --unit keyword na gumagawa ng unit test case, at ilalagay ito sa ibabaw ng mga tests/Unit directory.

At dapat ito ay makagawa ng mga sumusunod na class sa tests/ Unit/AccessorTest.php.

Palitan natin ito ng ilang makahulugang code.

Kung iyong makikita, ay code ay eksaktong pareho kung ito man ay nasa core PHP. Kinuha lang natin ang Laravel-specific dependencies na nagbigay daan para magamit natin ang kailangang APIs. Sa testAccessorTest method, dapat ay suriin natin ang kawastuhan ng getNameAttribute method ng Post model.

Para magawa ito, kumuha tayo ng halimbawa na post mula sa database at naghanda ng inaasahang output sa $db_post_title variable. Sunod, ilo-load natin ang parehong post gamit ang Eloquent model na nag-execute din ng getNameAttribute method para ihanda ang post title.Ang panghuli , gagamitin natin ang assertEquals method para ikumpara ang parehong variables katulad ng dati.

At iyan kung paano ihanda ang unit test cases sa Laravel.

Functional Testing

Sa bahaging ito, gagawa tayo ng functional test case na nagsusuri ng functionality ng controller na ginawa natin kanina.

I-run ang sumusunod na command para makagawa ng AccessorTest functional test case class. Dahil hindi tayo gumagamit ng --unit keyword,ituturing itong functional test case at ilalagay sa ibabaw ng tests/Feature directory.

Gagawa ito ng mga sumusunod na class sa tests/Feature/AccessorTest.php.

Palitan natin ito ng sumusunod na code.

Muli, ang code ay kailangang magmukhang pamilyar sa mga may dati ng karanasan sa functional testing.

Una, kumukuha tayo ng halimbawang post mula sa database at hinahanda ang inaasahang output sa $db_post_title variable. Kasunod nito, susubukan nating gayahin ang /accessor/index?id=1 GET request at kunin ang sagot sa request sa $response variable.

Sunod, sinubukan natin na pagtugmain ang response code sa the $response variable sa expected response code. Sa kaso natin, ito ay dapat 200 dahil dapat makakuha tayo ng valid na response para sa ating  GET request. Bilang karagdagan, ang response ay dapat mayroong pamagat na nagsisimula sa uppercase, at iyan mismo ang sinusubukan nating itugma gamit ang assertSeeText method.

At iyan ang halimbawa ng functional test case. Ngayon, mayroon na tayo ng lahat ng kailangan kung saan maaari nating i-run ang ating tests. Magpatuloy tayo at i-run ang sumusunod na command sa root ng iyong application para i-run ang lahat ng tests.  

Dapat mapa-run nito ang lahat ng tests sa iyong application.Dapat may makita kang standard PHPUnit output na ipinapakita ang istado ng tests at assertions sa iyong application.

At dahil diyan, nasa huling parte na tayo ng artikuong ito.

Konklusyon

Ngayon, tinuklas natin ang mga detalye sa pag-test sa Laravel, na dati ng nagsu-support ng PHPUnit sa core nito. Ang artikulong ito ay nagsimula sa pangunahing panimula sa unit at functional testing, at habang umuusad tayo tinuklas natin ang specifics ng testing sa konteksto ng Laravel.

Sa pagpapatuloy, gumawa tayo ng mangilan-ngilang halimbawa na nagpapakita kung paano gumawa ng unit at functional test cases gamit ang artisan command.

Kung nagsisimula ka pa lang sa  Laravel o naghahanap na mapalawak ang kaalaman, site, o application na may extension, mayroon tayong iba’t ibang bagay na maaari mong pag-aralan sa Envato Market.

Huwag mag-atubili na ipahayag ang iyong nasa isip gamit ang feed sa ibaba!

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Code tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.