Unlimited Plugins, WordPress themes, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Code
  2. Android

Pag-stream ng Video sa mga Android Apps

by
Difficulty:IntermediateLength:LongLanguages:

Tagalog (Wikang Tagalog) translation by Robert Alexander (you can also view the original English article)

Ang Android platform ay nagbibigay ng mga libreryang magagamit mo sa pag-stream ng media files, tulad nga mga remote video, itatanghal ang mga ito sa pag-playback ng mga app. Sa tutoryal na ito, tayo ay mag-stream ng video file, ipapakita ito gamit ang VideoView kasama ng MediaController object para ang gumagamit ay makakakontrol sa pag-playback.

Tayo rin ay dagling tatakbuhin  ang proseso ng pagpapakita ng video gamit ang MediaPlayer class. Kung nakompleto mo na ang serye ng paglikha ng music player para sa Android, maaari mong gamitin ang natutunan sa tutoryal na ito upang higit pang mapahusay ito. Kailangan mong makompleto ang tutoryal  na ito kung ikaw ay nakabuo na ng ilang Android app.

1. Paglikha ng Isang Bagong App

Hakbang1

Maaari mong gamitin ang code sa tutoryal na ito upang mapahusay ang kasalukuyang app na iyong ginagawa o maaari kang lumikha ng bagong app ngayon sa Eclipse o Android Studio. Lumikha ng isang bagong Android project, bigyan ng pangalan na iyong pinili, ayusin ang mga detalye, at bigyan ito ng paunang pangunahing Activity class at layout.

Hakbang 2

Atin munang ayusin ang manipesto ng proyekto sa pagstream ng media. Buksan ang manifest file ng iyong proyekto at lumipat sa XML editing sa iyong IDE. Sa pag-stream ng media, kailangan may internet access ka, kaya idagdag ang mga sumusunod na permiso sa loob ng manifest element:

2. Magdagdag ng VideoView

Hakbang 1

Ang Android platform ay nagbibigay ng VIdeoView class kung saan maaari kang mag-play ng mga video files. Magdagdag tayo ng isa sa pangunahing layout file:

Baguhin ang parent layout para maibagay sa iyong sariling app kung kinakailangan. Bibigyan natin ang VideoVIew instance ng id pananda upang masangguni natin mamaya. Maaari mong ayusin ang ibang layout para sa sarili mong disenyo.

 Hakbang 2

Ngayon tayo ay kumuha ng isang reference sa VIdeoView instance sa code. Buksan ang pangunahing [Activity] class ng app at idagdag ang mga sumusunod na adisyonal na import. Buksan ang pangunahing Activity class ng app at idagdag ang mga sumusunod na adisyonal na import.

Ang iyong Activity class ay dapat naglalaman ng onCreate method kung saan ang content view ay naka-set.

Pagkatapos ng setContentView line, kumuha tayo ng reference sa VideoView instance tulad ng sumusunod, gamit ang id na nai-set sa XML layout:

3. Magstream ng Video File

Hakbang 1

Ngayon tayo makaka-stream na ng video file sa app.   Ihanda ang URI para sa endpoint ayon sa sumusunod:

Kinakailangan mong gamitin ang remote address para sa video file na gusto mong i-stream. Ang halimbawa dito ay isang pampublikong domain video file na naka-host sa Internet Archive. Susuriin natin ang address string bilang isang URI para maipasa natin ito sa VIdeoView object:

Ngayon ay maaari mo nang simulan ang pag-playback:

Ang Android operating system ay sumusuporta sa isang hanay ng video at mga media format, ang bawat aparato ay nakasuporta sa mga adisyonal na format sa lahat ng ito.

Tulad ng iyong nakikita sa Developer Guide, ang mga video file format ang nakasuporta sa 3GP,MP4,WEBM, at MKV, depende sa format na ginamit at kung anong antas ng platform ang ini-install ng gumagamit.

Maaasahan mong ang mga audio file format ay built-in na nakasuporta sa MP3, MID, OGG, at WAV. Maaari kang mag-stream ng media sa Android sa RTSP, HTTP, at HTTPS (para sa Android 3.1).

4. Magdagdag ng mga Playback Control

Hakbang 1

Tayo ay nagpatupad na ng video playback, ngunit ang gumagamit ay makakaasa at dapat maging sanay sa pagkakaroon ng kontrol nito. Muli, ang Android platform ay nagbibigay ng mga mapagkukunan para sa paggamit  nito gamit ang mga pamilyar na interaksyon sa pamamagitan ng MediaController class.

Sa iyong Activity class sa onCreate method, bago ang linya kung saan start ka sa VideoView, lumikha ng instance para sa class.

Sunod, i-set ito gamit ang VideoView instance bilang angkora nito:

At panghuli, i-set ito bilang media controller para sa Videoview object:

Kung patatakbuhin mo na ang app ngayon, dapat makontrol ng gumagamit ang playback sa pag stream ng video, kasama na ang pag-fast forward at mga rewind button, ang play/pause button at ang seek bar control.

Kasama ng seek bar control ang laki ng media file sa kanan, at ang kasalukuyang playback position ay nasa kaliwa. Dahil nai-tap na ang seek bar para makaposisyon sa file, ang status ng pag-stream ay ipinahihiwatig gamit ang parehong klase ng display na makakasanayan ng gumagamit mula sa mga site at app katulad ng Youtube.

Tulad ng iyong nakikita kapag nakatakbo ang app, ang mga naka-default na gawi ay para sa mga kontrol na mawawala pagkatapos ng ilang sandali, at lilitaw muli kung hahawakan ng gumagamit ang screen. Maaari mong i-configure ang gawi ng MediaController object sa iba't-ibang mga paraan. Tingnan ang mga serye sa paglikha ng isang music player app para sa Android para sa isang halimbawa kung paano gawin ito. Maaari mo ring mapahusay ang pag-playback ng media sa pamamagitan ng pagpapatupad ng iba't-ibang mga tagapakinig upang i-configure ang kagawian ng iyong app.

5. Paggamit ng MediaPlayer

Hakbang 1

Bago tayo matapos, pumunta tayo sa isang alternatibong diskarte para sa streaming ng video gamit ang MediaPlayer class, dahil ginamit na natin ito sa mga serye sa paglikha ng isang music player. Maaari mong i-stream ang media, kabilang ang mga video, sa isang MediaPlayer object gamit ang isang surface view. Halimbawa, maaari mong gamitin ang sumusunod na layout:

Tayo ay sumangguni sa SurfaceView sa pagpapatupad ng Activity class.

Hakbang 2

Sa iyong Activity class, idagdag ang sumusunod na mga interface:

Ang iyong IDE ay magdidkta sa iyo na idagdag ang mga hindi pa nailalapat na pamamaraan:

Tayo ay magdadagdag sa surfaceCreated at onPrepared na pamamaraan.

Hakbang 3

Upang mailapat ang pag-playback, idagdag ang mga sumusunod na instance variables sa class:

Sa onCreate method ng Activity, maaari mo nang simulan ang pagbigay ng halimbawa ng mga variable gamit ang SurfaceView object na iyong idinagdag sa layout:

Hakbang 4

Sa surfaceCreated method, i-set up ang iyong mga media playback resources:

Sa pangwakas, sa onPrepared method, simulan ang pag-playback:

Ang iyong video ay  i-play sa MediaPlayer instance kapag pinatakbo mo na ang app.

Konklusyon

Sa tutoryal na ito, aming binalangkas ang mga pangunahing kaalaman sa pag-stream ng video sa Android gamit ang VideoView at mga MediaPlayer class. Maaari kang magdagdag ng maraming mga pagpapahusay sa code na inilapat namin dito, halimbawa, sa pamamagitan ng pagbuo ng video o streaming media support sa music player app na nilikha namin. Maaari mo ring tingnan ang kaugnay na mga mapagkukunan ng kaalaman para sa Android tulad ng YouTube Android Player API.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.