7 days of WordPress plugins, themes & templates - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Code
  2. Audio

Paano Gumawa ng Audio Oscillator Gamit ang Web Audio API

Scroll to top
Read Time: 8 mins

Tagalog (Wikang Tagalog) translation by Robert Alexander (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Ang Web Audio API ay isang modelong lubusang hiwalay mula sa <audio> tag. Ito ay isang JavaScript API para sa pagproseso at pagsintesis ng audio para sa web. Ang layunin ng API na ito ay isama ang lahat ng kapabilidad na makikita sa mga modernong laro at ilan sa mga paghahalo, pagpoproseso, at pagsasala ng mga gawain na ginamit sa mga karaniwang desktop na mga aplikasyon.

Ano ang Aming Ginagawa

Ang aming demo sa itaas ay naglalaman ng tatlong mga input sa radyo na kapag pinili ay papaganahin ang nararapat na audio na sinasanggunihan. Kapag may napiling channel, papaganahin ito ng aming audio at ipapakita ang frequency graph.

Hindi ko ipapaliwanag ang bawat linya ng kowd sa demo; subalit, ipapaliwanag ko ang mga pangunahing impormasyon na tumutulong sa pagpapakita ng audio source at ng kanyang frequency graph. Para magsimula, kailangan natin ng maliit na markup.

Ang Markup

Ang pinakaimportanteng bahagi ng markup ay ang canvas, na siyang elemento na magpapakita ng ating oscilloscope. Kapag hindi ka pamilyar sa canvas, iminumungkahi ko na basahin mo ang artikulo na may pamagat na "Isang Panimula sa Pagtatrabaho Gamit ang Canvas."

Dahil nakahanda na ang antas ng pagpapakita ng graph, kailangan na nating gawin ang audio.

Paggawa ng Audio

Magsisimula tayo sa pamamagitan ng paglalarawan sa ilan sa mga mahahalagang mga bagay para sa audio context at gain. Ang mga bagay na ito ay gagamitin bilang sangguni sa isang punto sa kowd.

Kinakatawan ng audioContext ang audio-processing graph (isang kumpletong paglalarawan sa audio signal processing network) na ginawa mula sa mga audio module na sama-samang kinawing. Ang bawat isa ay kinakatawan ng AudioNode, at kapag pinagsama, nakakagawa sila ng audio routing graph. Kinokontrol ng audio context ang parehong paggawa ng node(s) na nilalaman nito at ang pagsasagawa ng pagproseso ng audio at decoding.

Ang AudioContext ay dapat ginagawa bago ang ibang bagay, sapagkat lahat ay nangyayari sa loob ng context.

Tinatanggap ng aming masterGain ang input ng isa o higit pang mga audio source at taga-output ng volume ng audio, na dati ng na-adjust sa gain sa antas na tinukoy ng node ng GainNode.gain a-rate parameter. Pwede mong isipin ang master gain bilang volume. Ngayon gagawa tayo ng gawain na papayagan ang playback ng browser.

Magsisimula ako sa pamamagitan ng paglalarawan ng source variable na gagamitin para pagsangguni sa audio file. Sa kasong ito gumagamit ako ng URL sa isang serbisyong streaming, pero pwede ring audio file. Inilalarawan ng audioContext line ang audio object at ito ang context na tinalakay natin dati. Sinuri ko rin ang compatibility gamit ang WebKit prefix, pero ang suporta ay ginagamit na ngayon puwera sa IE11 at Opera Mini.

Dahil kumpleto na ang ating pangunahing hakbang, kailangan na nating gumawa at kumonekta sa masterGain papunta sa audio destination. Para sa trabahong ito, gagamitin natin ang connect() na pamamaraan, na siyang papayagan kang kumonekta sa isa sa mga output ng node papunta sa pinupuntirya.

Ang song variable ay gumagawa ng bagong audio object gamit ang Audio() constructor. Kakailanganin mo ang audio object para ang context ay may source para sa playback para sa mga tagapakinig.

Ang songSource variable ay ang nagpapagana sa audio at kung saan natin ipapasa ang ating audio source. Sa pamamagitan ng paggamit ng createMediaElementSource(), pwedeng paganahin ang audio at ibahin ito kapag gusto. Ang huling variable ang kumokonekta sa ating audio source papunta sa master gain (volume). Ang huling linya ng song.play()ay ang hudyat para sa aktwal na pagbigay ng permiso para paganahin ang audio.

Ito ang aming huling resulta na naglalaman ng lahat ng mga linya ng kowd na tinalakay natin hanggang sa puntong ito. Sinigurado ko na gagawa tayo ng tawag sa gawain sa huling linya. Susunod, gagawa tayo ng audio wave form.

Paggawa ng Audio Wave

Para maipakita ang frequency wave para sa napiling audio source, kailangan nating gawin ang wave form.

Ang unang sangguni sa createAnalyser() ay inilalabas ay audio time at frequency data para makagawa ng mga data visualization. Magagawa ng pamamaraan na ito ang AnalyserNode na siyang nagpapasa ng audio stream mula sa input papunta sa output, pero pinapayagan kang makakuha ng nagawang datos, iproseso ito, at gumawa ng mga audio visualization na may eksaktong isang input at isang output. Ang analyser node ay ikokonekta sa master gain na siyang output ng ating signal path at nagbibigay ng abilidad para masuri ang source.

Itong Float32Array() constructor ay kumakatawan sa linya ng 32-bit floating point number. Ang frequencyBinCount property ng AnalyserNode interface ay isang unsigned long value na kalahati ng sukat ng FFT (Fast Fourier Transform). Sa pangkalahatan katumbas nito ang numero ng mga datos na kailangan mong gamitin sa visualization. Ginamit namin ang pamamaraan na ito para makakolekta ng aming frequency data nang paulit-ulit.

Ang huling pamamaraan getFloatTimeDomainData ang kumokopya sa kasalukuyang waveform, o time-domain data, sa Float32Array  na ipinasa dito.

Itong kabuuang halaga ng datos at pagpoproseso ay gumagamit ng requestAnimationFrame() para makakolekta ng time domain data nang paulit ulit at makakuha ng  "oscilloscope style" output ng kasalukuyang audio input. Gagawa din ako ng isa pang tawag  getFloatTimeDomainData() sapagkat kailangan nitong palaging na-update sapagkat dinamiko ang audio source.

Ang pagsasama ng lahat ng mga kowd na natalakay natin ay nagresulta sa kabuuang gawain sa itaas. Ang tawag sa gawain na ito ay ilalagay sa loob ng audioSetup na gawain sa ibaba ng song.play(). Dahil nasa tamang lugar ang wave form, kailangan parin nating iguhit ang impormasyon na ito sa screen gamit ang elementong canvas, at ito ang susunod na bahagi ng ating talakayan.

Pagguhit ng Audio Wave

Ngayon na nagawa na natin ang waveform at mayroon na tayong datos na kailangan, kailangan nating iguhit ito sa screen; dito na ipinapakilala ang elementong canvas.

Ipinapakita ng kowd sa itaas ang elementong canvas para maisangguni ito sa ating gawain.  Ang tawag sa requestAnimationFrame sa itaas ng gawain na ito ang siyang magiiskedyul ng susunod na animation frame. Ito ay nilagay nang una para malapit tayo sa 60FPS.

Naisagawa ko ang pangkaraniwang estilo na siyang guguhit ng lapad at taas ng canvas. Iisa lamang ang halaga ng taas, habang ang lapad ang haba ng wave form na nagawa ng audio source.

Ang clearRect(x, y, width, height) pamamaraan ang siyang maglilinaw ng mga dati ng naguhit na nilalaman para patuloy nating maiguhit ang frequency graph. Kailangan mo ring siguraduhin ang beginPath() bago magsimula sa bagong frame pagkatapos ng pagtawag ng clearRect(). Ang pamamaraan na ito ay nagsisimula sa bagong landas sa pamamagitan ng listahan na walang laman at lahat ng maliliit na mga landas. Ang panghuli ay ang loop para patakbuhin ang mga datos na nakuha para patuloy nating maiguhit itong frequency graph sa screen.

Itong loop sa itaas ang nangguhit ng ating wave form sa elementong canvas. Kapag ni-log natin ang wave form length sa console (habang pinapagana ang audio), maguulat ito ng 1024 nang paulit-ulit. Sa pangkalahatan ito katumbas ng numero ng datos na kailangan mong paganahin para sa visualization. Kapag natatandaan mo mula sa nakaraang seksyon para sa paggawa ng wave form, nakuha nating ang halaga mula Float32Array(analyser.frequencyBinCount). Ganito nating naisangguni ang 1024 halaga na gagamitin sa looping.

Ang moveTo() na pamamaraan ang maglilipat ng punto ng simula mula sa bagong sub-path papunta sa na-update (x, y) na mga coordinate. Ang lineTo() na pamamaraan ang kumokonekta sa huling punto sa sub-path sa x, y na mga coordinate gamit ang tuwid na linya (pero hindi niya aktwal na ginuguhit). Ang huling ay ang pagtawag ng stroke() na binigay ng canvas para maiguhit nating nang aktwal ang frequency line. Iiwan ko ang opsyon na naglalaman ng math bilang hamon sa nagbabasa, kaya siguraduhin na ipost ang inyong sagot sa mga puna sa ibaba.

Ito ang kabuuang gawain na nagawa natin para maiguhit ang wave form na tatawagan natin pagkatapos ng song.play() na nilagay sa loob ng audioSetup na gawain, na nagsasama rin ng updateWaveForm na gawain.

Pangwakas na mga Isipin

Ipinaliwanag ko lamang yung mga importante sa demo, pero siguraduhing basahin niyo ang mga ibang bahagi ng demo para maitindihan kung paano ang mga pindutan sa radyo at kung paano gumagana ang simulang pindutan kaugnay ng kowd sa itaas, kasama ang estilong CSS.

Ang Web Audio API ay kakagiliwan ng marami na intersado sa anumang uri ng audio, at sana lalo nyo laliman. Nangolekta ako ng mga nakakatuwang halimbawa mula sa CodePen na gumagamit ng Web Audio API para gumawa ng ilang nakakagiliw na mga halimbawa. Magpakasaya!

Mga sanggunian

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Code tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.