Advertisement
  1. Code
  2. Android Wear

Paglikha ng Android Wear Watch Face

by
Read Time:13 minsLanguages:

Tagalog (Wikang Tagalog) translation by Anna Nelson (you can also view the original English article)

Isa sa mga katangian ng Android na ginagawa itong espesyal ay ang kakayahang mabago ayon sa personal na kagustuhan ang bawat aspekto ng karanasan ng gumagamit. Noong unang inilunsad ang Android Wear sa Google I/O 2014, natuklasan ng maraming mga developer at user na hindi ito totoo para sa mga smart watch, bilang ang opisyal na API sa paggawa ng mga watch face ay kapansin-pansing nawawala. Dahil ang kakayahang gumawa ng sariling mga watch face ay isa sa mga susing kagustuhan ng mga user, hindi kagulat-gulat na nakatuklas ang mga developer ng paraan para lumikha ng sariling mga watch face gamit ng di-dokumentadong hack sa Android Wear.

Sa kabutihang-palad, agad na ipinaalam ng Google sa lahat na ang isang opisyal na API ay parating na, at sa Disyembre ng 2014 ang API ay inilabas na sa komunidad ng mga developer. Sa artikulong ito, iyong matututunan ang tungkol sa opisyal na mga Watch Face API para sa Android Wear, at ang pag-implemeta ng simpleng digital na watch face na maaaring palawakin ayon sa iyong pangangailangan. Ang pagiimplementa ng mga watch face ay maaaring maging masalita ngunit mahahanap ang sample application para sa artikulong ito sa GitHub.

1. Pag-ayos ng IDE

Ang unang kailangang gawin upang gumawa ng sariling watch face ay ang pag-ayos ng iyong project sa Android Studio. Sa paggawa ng iyong project, piliin ang Phone at Tablet na mayroong Minimum SDK na API 18 bilang ang Android 4.3 ay ang pinakamababang bersyon ng operating system na sumusuporta sa kumpol na Android Wear applications. Kailangan ding siguraduhing Wear box na mayroong Minimum SDK na API 21 ang napili.  Iyong makikita ang isang halimbawa ng dapat na maging itsura ng iyong Target Android Devices screen.

Kapag nakarating na sa dalawang Add at Activity na mga screen, piliin and Add No Activity sa parehong screen.

Sa pagpindot ng Finish, ang iyong project environment ay dapat mag-build, at mayroong module para sa mobile at isa pa para sa wear. 

2. Bagbuo ng Wear Watch Service

Ang Android Wear ay nagiimplementa ng mga watch face sa pamamagitin ng paggamit ng WatchFace Service. Sa artikulong ito, ikaw ay lilikha ng ekstensyon ng CanvasWatchFaceService class, na implementasyon ng WatchFaceService na nagbibigay ng Canvas sa pagguhit ng iyong watch face. Magsimula sa paglikha ng bagong Java class sa ilalim ng wear module sa Android Studio na pinapalawig ang CanvasWatchFaceService.

Kapag nakuha na ang iyong class, kailangang bumuo ng inner class, WatchFaceEngline sa mga source file ng article na ito, na pinapalawig ang Engine. Ito ang ang watch face engine na humahawak sa mga system event, tulad ng pagpatay ng screen o pagpunta sa ambient mode.

Kapag ang iyong stub code para sa WatchFaceEngine ay pumasok na, bumalik sa outer class at sapawan ang onCreateEngine na method upang bumalik sa bagong inner class. Iuugnay nito ang iyong watch face service sa code na magpapalakad sa display.

Kapag naipagsama-sama na ang bare bones service, maaari nang tumungo sa general housekeeping na mga gawain na pag-update ng iyong AndroidManifest files upang ang iyong service ay natutuklas ng Android Wear. Tandaan na ang kasalukuyang code ay wala pang magagawa. Babalikan ang class na ito at sasagarin ang engine matapos ang ilang project housekeeping.

3. Pag-update ng AndroidManifest Files

Buksan ang AdroidManifest.xml na file sa wear module. Malapit sa taas ay dapat makakakita ng linya na sinasabing:

Sa ilalim ng linya, dapat magdagdag ng dalawang required permission para sa watch face. Ang mga pangangailangan na ito ay:

Kapag ang mga permission ay nakahanda na, kakailanganing magdagdag ng node para sa service sa application node na may permission na BIND_WALLPAPER, ilang mga set ng meta-data na mayroong sangguniang imahe ng iyong watch face para sa selection screen (sa halimbawa na ito ginagamit namin ang launcher icon), at isang intent-filter upang ipaalam sa system na ang iyong service ay para sa pagpapakita ng watch face.

Kapag ang iyong wear manifest ay kumpleto na, kakailanganin mong buksan ang AndroidManifest.xml na file sa mobile module, at idagdag ang dalawang permission na ginamit sa wear module para sa PROVIDE_BACKGROUND at WAKE_LOCK, dahil and Android Wear ay nangangailangan na ang parehong wear at mobile module ay hilingin ang parehong permission para sa pag-install ng wear APK sa relo ng user. Kapag ang parehong manifest file ay napuno na, maaari nang bumalik sa CustomWatchService.java upang simulan ang pag-implementa ng engine.

4. Simulan ang Engine

Ang Engine object na iniugnay sa iyong service ay ang nagpapatakbo sa iyong watch face. Hinawakan nito ang mga timer, pagpapakita ng iyong user interface, pagpasok at paglabas sa ambient mode, at pagkuha ng impormasyon tungkol sa pisikal na display ng relo. Sa maikling salita, dito nagsisimula ang hiwaga.

Hakbang 1: Pagtukoy sa mga Kinakailangang Value at Variable

Ang unang gagawin ay ang pag-implementa ng isang set ng member variable sa iyong engine upang bantayan ang estado ng device, timer interval, at mga bagay para sa iyong display.

Tulad ng iyong nakikita, tutukuyin natin ang TypeFace na ating gagamitin para sa ating digital watch text, pati na rin ang kulay ng watch face background at kulay ng sulat.  Ang Time object ay ginagamit para sa, nahulaan mo, pagbantay sa kasalukuyang oras ng device. Ang mUpdateRateMs ay ginagamit upang kontrolin ang timer na kakailanganing iimplementa upang magkaroon ng update ang ating watch face bawat segundo (kaya mayroong 1000 na milisecond na halaga para sa mUpdateRateMs), dahil ang karaniwang WatchFaceService ay binabantayan lamang ang oras sa isang minutong mga pagitan. mXOffset at mYOffset ay maitutukoy kapag alam na ng engine ang pisikal na hugis ng relo upang ang ating watch face ay maaaring iguhit nang hindi nagiging masyadong malapit sa taas at kaliwa ng screen, o upang hindi maputol ng bilugan na kanto. Ang tatlong boolean value ay ginagamit upang bantayan ang iba’t ibang estado ng device at application.

Ang sunod na object na kakailanganing tukuyin ay ang broadcast receiver na humahawak sa mga sitwasyon kung saan ang gumagamit ay lumalakbay at nag-iiba ng time zone. Ang receiver ay binubura ang mga naka-tabing mga time zone at binabalik sa umpisa ang pinapakitang oras.

Matapos matukoy ang receiver, ang huling object na kakailanganin mong buoin sa tuktok ng iyong engine ay ang Handler na bahala sa pag-update ng iyong watch face bawat segundo. Kailangan ito dahil sa mga limitasyon ng WatchFaceService na nabanggit na.  Kung ang iyong watch face ay kailangan lang ng update bawat minuto, maaaring huwag pansinin ang bahagi na ito.

Ang pag-implementa ng Handler ay walang paligoy-ligoy.  Una nitong tinitignan ang message ID.  Kung tumutugma sa MSG_UPDATE_TIME_ID, patuloy nitong maipapawalang-bisa ang kasalukuyang view para sa muling pagguhit. Matapos maisawalang-bisa ang view, ang Handler ay titignan kung ang screen ay nakikita at hindi naka-ambient mode.  Kung ito ay nakikita, magpapadala ito ng isa pang rekwes matapos ng isang segundo. Ang rason kung bakit inuulit ang aksyon sa Handler tuwing ang watch face ay nakikita at hindi tuwing nasa ambient mode ay dahil maaaring maging magastos sa buhay ng baterya kung bawat segundo ang update. Kung ang user ay hindi nakatingin sa screen, bumabalik lamang tayo sa WatchFaceService implementation  na nagkaakroon ng update bawat minuto.

Hakbang 2: Pagsisimula ng Engine

Ngayon na ang iyong mga variable at object ay nadeklara na, panahon na upang simulan ang watch face.  Ang Engine ay mayroong onCreate method na dapat ay ginagamit para sa paglikha ng mga object at iba pang mga gawain na maaring gumastos ng malaking halaga ng oras at baterya.  Ikaw ay magtatakda ng ilang mga flag para sa WatchFaceStyle upang kontrolin kung paano nakikipag-ugnayan ang system sa user tuwing ang watch face ay aktibo. 

Para sa sample app, gagamitin ang setWatchFaceStyle upang itakda ang background ng iyong mga notification card upang maipakita nang sandali kung ang card type ay itinakda bilang interruptive. Ilalagay din ang peek mode upang ang mga notification card ay ginagamit lang ang kinakailangang espasyo. 

Huli, sasabihan mo ang system na hindi ipakita ang default time dahil ikaw na mismo ang magpapakita nito.  Habang ang mga ito ay iilan lamang sa mga maaaring pagpilian, maaari kang makakita ng mas marami pang impormasyon sa opisyal na dokumentasyon ng WatchFaceStyle.Builder na object.

Matapos ilagay ang iyong WatchFaceStyle, maaaring itakda ang mDisplayTime bilang bagong Time object.

Ang initBackground at initDisplayText ay naglalaan ng dalawang Paint object na binibigyang kahulugan sa taas ng engine. Pagkatapos, ang background at text ay mayroong nakatakdang sariling kulay at ang text ay nakatakda na ang typeface ang laki ng font, habang ginagamit din ang anti-alisaing. 

Hakbang 3: Paghawak sa Device State

Sunod, kailangang mag-implementa ng iba’t ibang mga metodo mula sa Engine class na nag-uudyok ng mga pagbabago sa device state.  Magsisimula tayo sa pagtingin sa onVisibilityChnage method, na tinatawag kapag ang user ay tinatago o pinapakita ang watch face.

Kapag ang metodo na iyon ay tinawag, titignan nito kung ang watch face ay nakikita o hindi.  Kung ang watch face ay nakikita, titignan nito kung ang BroadcastReceiver na binibigyang kahulugan sa taas ng Engine ay pumasok.  Kung hindi, ang metodo ay gagawa ng IntentFilter para sa ACTION_TIMEZONE_CHANGED action at ipapasok ang BroadcastReceiver na makinig para rito. 

Kung ang watch face ay hindi nakikita, ang method na ito at titignan kung ang BroadcastReceiver ay pwedge maging unregistered. Kapag ang BroadcastReceiver ay naihanda na, ang updateTimer ay tatawagin upang udyokin ang kawalan ng pagka-balido ng watch face at muling iguhit ang watch face. Ang updateTimer ay pinipigilan ang kahit anong aksyon ng Hanlder na hindi tiyak at titignan kung dapat bang magpadala ng isa pa. 

Hakbang 4: Pakikipag-ugnayan sa Wearable Hardware

Kung ang iyong service ay kaugnay ang Android Wear, onApplyWindowInsets ang tinatawag.  Ginagamit ito upang malaman kung ang device na pinapatakbo ng iyong watch face ay pabilog o kuwadrado.  Papayagan ka nito na palitan ang iyong watch face upang tumugma sa hardware. 

Kung ang metodo na ito ay tinawag sa sample application, titignan ng metodo ang hugis ng device at papalitan ang x offset na ginagamit sa pagguhit ng watch face upang siguraduhin na ang iyong watch face ay makikita sa device.

Ang sunod na metodo na kakailanganin mong sapawan ay ang onPropertiesChanged. Ang metodo na ito ay tinatawag tuwing ang naitukoy na ang mga katangian ng hardware, halimbawa, kung ang device ay sumusuporta ng burn-in protection o low bit ambient mode. 

Sa metodo na ito, titignan kung ang mga bagay-bagayay maipapagana sa device na pinapatakbo ang iyong watch face at ilalagay sa member variable na tinukoy sa taas ng iyong Engine.

Hakbang 5: Pagtipid ng Baterya sa Ambient at Muted Mode

Matapos ang unang mga device state, iyong gugustuhing iimplementa ang  onAmbientModeChanged at onInterruptionFilterChanged.  Tulad ng ipinapahiwatig ng pangalan nito, ang onAmbientModeChanged ay tinatawag tuwing ang device ay pumapasok o lumalabas ng ambient mode.

Kung ang device ay nasa ambient mode, iyong papalitan ang kulay ng iyong watch face sa itim at puti upang maging malay sa baterya ng user. Kapag ang device ay bumabalik mula sa ambient mode, maaaring ibalik sa naunang mga kulay ang mga kulay ng iyong watch face. Iyo ring bigyang-pansin ang anti-aliasing para sa mga device na humihingi ng low bit ambient support. Matapos na maitakda lahat ng flag variables,  maaari mong mapawalang-bisa at muling guhitin ang watch face, tapos ay tignan kung dapat bang magsimula ang isang segundong timer.


onInterruptionFilterChanged ay tinatawag tuwing ang user ay mano-manong papalitan ang mga interruption setting sa kanilang wearable.  Kapag nangyari  ito, kakailanganin mo tignan kung nakapatay ang tunog ng device at palitan ang user inferface. Sa ganitong sitwasyon, iyong papalitan ang transparency ng iyong watch face, itakda ang iyong Handler na mag-update bawat minuto kung ang device ay nakapatay ang tunog, at matapos ay muling guhitin ang iyong watch face. 

Tuwing ang iyong device ay nasa ambient mode, ang Hanlder timer ay hindi na gagana.  Ang iyong watch face ay maaari pa ring mag-update sa kasalukuyang oras bawat minuto gamit ang nakalagay nang onTimeTick method upang mapawalang-bisa ang Canvas.

Hakbang 6: Pagguhit ng Face Watch

Kapag lahat ng maaaring mangyari ay naisaayos na, panahon na sa wakas na guhitin ang iyong watch face. Ang CanvasWatchFaceService ay gumagamit ng karaniwang Canvas object, kaya kailangan mong idagdag ang onDraw sa iyong Engine at mano-manong guhitin ang iyong watch face.

Sa tutoryal na ito, tayo’y simpleng guguhit ng pasulat na representasyon ng oras, bagaman maaari mo rin baguhin ang iyong onDraw upang madaling masuportahan ang analog na watch face. Sa metodo na ito, iyong beberipikahin na iyong ipinapakita ang tamang oras sa pamamagitan ng pag-update ng iyong Time object. Matapos ay maaari nang simulan ang paggamit ng iyong watch face. 

Ang drawBackground ay naglalagay ng buong mga kulay sa background ng Wear device. 

Ang drawTimeText, gayumpaman, ay gumagawa ng sulat para sa oras na ipapakita gamit ng tulong ng ilang mga helper method, at matapos ay ilalagay ito sa canvas ng mga x at y na offset point na iyong itinakda sa onApplyWindowInsets.

Konklusyon

Kapagiyong naimplementa ang mga metodo para sa pagguhit ng iyong watch face, ikaw ay mayroong nang mga panimulang kaalaman na kailangan upang gumawa ng sariling mong mga watch face. Ang maganda sa mga Android Wear watch face ay na umpisa pa lamang ito sa kung ano ang maaaring magawa. 

Maaari mong idagdag ang companion configuration activites sa relo o sa iyong phone, palitan ang watch face na nakabase sa Canvas gamit ang OpenGl implementation, o bumuo ng sarili mong class mula sa WatchFaceService upang matugunan ang iyong mga pangangailangan. 

Idagdag pa rito na maaari mong gamitin ang iba pang mga API o impormasyon mula sa phone ng user, at ang mga posibilad ay tila walang katapusan.  Maging malikhain sa iyong mga watch face at magpakasaya.

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.