Advertisement
 1. Code
 2. WordPress

Pag-gawa ng Custom WordPress Registration Form Plugin

Scroll to top
Read Time: 11 min

Tagalog (Wikang Tagalog) translation by Robert Alexander (you can also view the original English article)

Mula sa kawalan, ang WordPress ay nagbibigay ng custom registration form na maaaring gamitin sa pag-gawa nang bagong user, o para magdagdag nang bago pang user sa pagdadagdag sa kanilang kasalukuyang WordPress installation. Ngunit paano kung nais mong gumawa ng custom registration form na hindi nagbibigay ng mga pagpipilian sa WordPress Dashboard?

Sa pagtuturong ito, malalaman natin kung paano gumawa ng custom registration form sa WordPress gamit ang kombinasyon ng mga template tags at shortcodes.

Ang default registration form ay binubuo ng da-dalawa lamang na form fields - ang username at email.

Ang presensya ng username at email form field ay ginagawang madali ang proseso ng pagpapa-rehistro. Una, ilagay lamang ang username at rmail pagkatapos ay mapapadalhan ka ng password. Susunod, mag-log-in sa site kasama ang password at kumpletuhin ang iyong profile at palitan ang password sa iba pang katanda-tanda.

Kesa sa papuntahin ang user sa iba pang ka-abalahan para lamang makapagrehistro, bakit hindi magbigay ng diretsong form para magrehistro na may kasamang ma-ilang importanteng karagdagang form fields na karagdagan pa sa default username at i-email ang password, ang URL sa website, ang biograpiya, ang nickname, at ang kanilang una at huling pangalan.

Ito ay partikular na gamitin sa mga multi-author website kagaya ng Tuts+.

Sa artikulong ito, In this article, gagawa tayo ng custom registration form plugin kasama ang mga sumusunod na form fields:

 • username
 • password
 • email
 • website URL
 • unang pangalan
 • huling pangalan
 • nickname
 • biograpiya (o tungkol kung saan na seksyon)

Ang custom registration form ay maaaring isama sa WordPress gamit ang plugin shortcode at kasamang template tag.

Gamit ang shortcode, maaari kang gumawa ng page at gawin itong opisyal na registration page sa iyong site. Maaari mo ring gamitin ang shortcode sa loob ng post para makapag-sign-up ang mga user sa iyong site matapos nilang magbasa ng isa sa iyong mga artikulo.

Kung nais mong idagdag ang registration form sa sidebar o sa eksaktong lokasyon sa iyong website, maaari mong i-edit ang tema ng WorPress ngunit ilagay ang template tag sa iyong nais na lokasyon.

Bago tayo magsimulang gumawa ng registration form plugin, kailangan nating tandaan na ang username, password, at lugar ng email ay kinakailangan.

Aming palalakasin ang batas na ito kapag sumusulat nang ating validation function.

Premium Option

Ang pagtuturong ito ay magbabahagi sa inyo sa pag-gawa ng plug-in mula sa wala, ngunit kung ikaw ay naghahanap ng madali at minsanang solusyon, subukan ang WordPress Registration Form plugin sa Envato Market. Maaari kang magtala na malawak na pagpipilian sa registration fields kasama ng validation control. Kapag natapos na ang pagrerehistro, may email na ipapadala sa bagong miyembro kasama nang kanilang detalye sa pagla-log-in. Ang templates ng email ay maaaring baguhin para sa pagpaparehistro, pagpapalit ng password, at iba pa.

WordPress Registration Form plugin on Envato MarketWordPress Registration Form plugin on Envato MarketWordPress Registration Form plugin on Envato Market
WordPress Registration Form plugin sa Envato Market

Isa pang pagpipilian para simpleng makapaglagay ng order sa Envato Studio. Maaari kang pumili ng tamang tao mula sa malawak na maraming eksperiyensyang WordPress plugin developers. Pagkatapos ay magpadala nang madalian at hayann ang developer na gumawa ng plugin sa loob ng napagkasunduang oras.

Halimbawa, si Alisaleem252 ay gagawa ng customized WordPress plugin na maaaring gamitin sa pinaka-bagong bersyon ng WordPress at iba pang plugins sa WordPress Repository base sa iyong mga kinakailangan.

Makakakuha ka ng:

 • custom widget kung kinakailangan
 • custom shortcode kung kinakailangan
 • custom post type kung kinakailangan
 • maaasahang serbisyo
Custom WordPress Plugin DevelopmentCustom WordPress Plugin DevelopmentCustom WordPress Plugin Development
Custom WordPress Plugin Development

Ang kabuuang halaga ng serbisyo ay $300 lamang, at dagdagan ang iyong plugin ay mmula sa mga dating kliyente. Bakit hindi subukan ang kanyang popular na Custom WordPress Plugin Development na serbisyo!

Pag-buo ng Plugin

Pagkatapos nang mga nabanggit, umpisahan na natin sa coding ng plugin. Una, isama ang plugin header.

1
<?php
2
/*

3
 Plugin Name: Custom Registration

4
 Plugin URI: https://code.tutsplus.com

5
 Description: Updates user rating based on number of posts.

6
 Version: 1.0

7
 Author: Agbonghama Collins

8
 Author URI: http://tech4sky.com

9
 */

Susunod, gagawa tayo ng PHP function na naglalaman ng HTML code ng registration form.

1
function registration_form( $username, $password, $email, $website, $first_name, $last_name, $nickname, $bio ) {
2
  echo '

3
  <style>

4
  div {

5
   margin-bottom:2px;

6
	}

7
	

8
	input{

9
		margin-bottom:4px;

10
	}

11
	</style>

12
	';
13
14
  echo '

15
  <form action="' . $_SERVER['REQUEST_URI'] . '" method="post">

16
	<div>

17
	<label for="username">Username <strong>*</strong></label>

18
	<input type="text" name="username" value="' . ( isset( $_POST['username'] ) ? $username : null ) . '">

19
	</div>

20
	

21
	<div>

22
	<label for="password">Password <strong>*</strong></label>

23
	<input type="password" name="password" value="' . ( isset( $_POST['password'] ) ? $password : null ) . '">

24
	</div>

25
	

26
	<div>

27
	<label for="email">Email <strong>*</strong></label>

28
	<input type="text" name="email" value="' . ( isset( $_POST['email']) ? $email : null ) . '">

29
	</div>

30
	

31
	<div>

32
	<label for="website">Website</label>

33
	<input type="text" name="website" value="' . ( isset( $_POST['website']) ? $website : null ) . '">

34
	</div>

35
	

36
	<div>

37
	<label for="firstname">First Name</label>

38
	<input type="text" name="fname" value="' . ( isset( $_POST['fname']) ? $first_name : null ) . '">

39
	</div>

40
	

41
	<div>

42
	<label for="website">Last Name</label>

43
	<input type="text" name="lname" value="' . ( isset( $_POST['lname']) ? $last_name : null ) . '">

44
	</div>

45
	

46
	<div>

47
	<label for="nickname">Nickname</label>

48
	<input type="text" name="nickname" value="' . ( isset( $_POST['nickname']) ? $nickname : null ) . '">

49
	</div>

50
	

51
	<div>

52
	<label for="bio">About / Bio</label>

53
	<textarea name="bio">' . ( isset( $_POST['bio']) ? $bio : null ) . '</textarea>

54
	</div>

55
	<input type="submit" name="submit" value="Register"/>

56
	</form>

57
	';
58
}

Pansinin na ang registration field na naipapasa sa itaas na function bilang variable? Sa function code, makakakita ka nang pagkakataon sa mga sumusunod na code, halimbawa:

( isset( $_POST['lname'] ) ? $last_name : null )

Ang ternary operator ay nagche-ckeck ng nilalaman ng global $_POST array para makita kung ang form ay naglalaman ng value. Kung wala itong nilalaman, pinupuno lamang nito ang form fields gamit ang value para makapag-save ng user mula sa naglalagay ng field input.

Ang registration form ay hindi kailan man kumpleto hangang mai-validate at linisin ang user input. Bilang resulta, maaari tayong gumawa ng validation function na may pangalan registration_validation.

Para mapadali ang validation, gagamitin natin ang WordPress WP_Error class. Sundan nyo ako habang inilalagay natin ang code sa validation function:

 1. Gumawa ng function at ipasa ang pass registration field bilang function argument.
  1
  function registration_validation( $username, $password, $email, $website, $first_name, $last_name, $nickname, $bio ) {
  
 2. Ilagay ang WP_Error class at gumawa ng instance variable global para io ay kayang abutin ng mga nasa labas ng sakop ng function.
  1
  global $reg_errors;
  
  2
  $reg_errors = new WP_Error;
  
 3. Tandaan: Sinabi natin ang username, password, at email ay kailangan at hindi dapat makalimutan. Para masiguradi ito, kailangan nating i-tsek kung mayroong walang laman sa mga fields. Kung walang laman, ilalagay natin ang maling message sa global WP_Error class.
  1
  if ( empty( $username ) || empty( $password ) || empty( $email ) ) {
  
  2
    $reg_errors->add('field', 'Required form field is missing');
  
  3
  }
  
 4. Titignan din natin para masigurado ang numero ng username na karakter ay hindi dapat bababa sa 4.
  1
  if ( 4 > strlen( $username ) ) {
  
  2
    $reg_errors->add( 'username_length', 'Username too short. At least 4 characters is required' );
  
  3
  }
  
 5. Tignan kung ang username ay nakarehistro na.
  1
  if ( username_exists( $username ) )
  
  2
    $reg_errors->add('user_name', 'Sorry, that username already exists!');
  
 6. Maglagay ng mga serbisyo sa WordPress validate_username function para masigurado na ang username ay valid.
  1
  if ( ! validate_username( $username ) ) {
  
  2
    $reg_errors->add( 'username_invalid', 'Sorry, the username you entered is not valid' );
  
  3
  }
  
 7. Siguraduhing ang password na inilagay ng mga users au hindi bababa sa 5 na karakter.
  1
  if ( 5 > strlen( $password ) ) {
  
  2
      $reg_errors->add( 'password', 'Password length must be greater than 5' );
  
  3
    }
  
 8. Tignan kung ang email ay valid na email.
  1
  if ( !is_email( $email ) ) {
  
  2
    $reg_errors->add( 'email_invalid', 'Email is not valid' );
  
  3
  }
  
 9. Tignan kung ang email ay naka-rehistro na.
  1
  if ( email_exists( $email ) ) {
  
  2
    $reg_errors->add( 'email', 'Email Already in use' );
  
  3
  }
  
 10. Kung may laman na ang website field, tignan kung ito ay valid.
  1
  if ( ! empty( $website ) ) {
  
  2
    if ( ! filter_var( $website, FILTER_VALIDATE_URL ) ) {
  
  3
      $reg_errors->add( 'website', 'Website is not a valid URL' );
  
  4
    }
  
  5
  }
  
 11. Panghuli, tignan ang mga mali sa WP_Error instance at display sa tig-iisang mali.
  1
  if ( is_wp_error( $reg_errors ) ) {
  
  2
  3
    foreach ( $reg_errors->get_error_messages() as $error ) {
  
  4
    
  
  5
      echo '<div>';
  
  6
      echo '<strong>ERROR</strong>:';
  
  7
      echo $error . '<br/>';
  
  8
      echo '</div>';
  
  9
      
  
  10
    }
  
  11
  12
  }
  
  Tapos na tayong mag-code sa validation function.

Susunod ay ang plugin complete_registration() function na humahawak sa pagpaparehistro ng user.
Ang user registration ay ginagawa sa wp_insert_user function na tumatanggap ng iba’t-ibang datos.

1
function complete_registration() {
2
  global $reg_errors, $username, $password, $email, $website, $first_name, $last_name, $nickname, $bio;
3
  if ( 1 > count( $reg_errors->get_error_messages() ) ) {
4
    $userdata = array(
5
    'user_login'  => 	$username,
6
    'user_email' 	=> 	$email,
7
    'user_pass' 	=> 	$password,
8
    'user_url' 		=> 	$website,
9
    'first_name' 	=> 	$first_name,
10
    'last_name' 	=> 	$last_name,
11
    'nickname' 		=> 	$nickname,
12
    'description' 	=> 	$bio,
13
		);
14
    $user = wp_insert_user( $userdata );
15
    echo 'Registration complete. Goto <a href="' . get_site_url() . '/wp-login.php">login page</a>.';  
16
	}
17
}

Sa complete_registration() function sa itaas, ginawa natin ang $reg_errors WP_Error instance at ang form fields variable global para makuha natin ang variable sa global na sakop.

Titignan natin ngayon kung ang $reg_errors error handling instance ay naglalaman ng ano mang pagkakamali. Kung walang maling makikita, maaari na tayong sumunod sa pagpupuno ng we $userdata array at ilagay ang user registration na mga detalye sa WordPress database at ipapakita ang Registration Complete na mensahe sa link sa login page.

Susunod ay ang super custom_registration_function() function na naglalagay sa lahat ng functions na ating ginawa para magamit.

1
function custom_registration_function() {
2
  if ( isset($_POST['submit'] ) ) {
3
    registration_validation(
4
    $_POST['username'],
5
    $_POST['password'],
6
    $_POST['email'],
7
    $_POST['website'],
8
    $_POST['fname'],
9
    $_POST['lname'],
10
    $_POST['nickname'],
11
    $_POST['bio']
12
  	);
13
		
14
		// sanitize user form input

15
    global $username, $password, $email, $website, $first_name, $last_name, $nickname, $bio;
16
    $username	= 	sanitize_user( $_POST['username'] );
17
    $password 	= 	esc_attr( $_POST['password'] );
18
    $email 		= 	sanitize_email( $_POST['email'] );
19
    $website 	= 	esc_url( $_POST['website'] );
20
    $first_name = 	sanitize_text_field( $_POST['fname'] );
21
    $last_name 	= 	sanitize_text_field( $_POST['lname'] );
22
    $nickname 	= 	sanitize_text_field( $_POST['nickname'] );
23
    $bio 		= 	esc_textarea( $_POST['bio'] );
24
25
		// call @function complete_registration to create the user

26
		// only when no WP_error is found

27
    complete_registration(
28
    $username,
29
    $password,
30
    $email,
31
    $website,
32
    $first_name,
33
    $last_name,
34
    $nickname,
35
    $bio
36
		);
37
  }
38
39
  registration_form(
40
  	$username,
41
    $password,
42
    $email,
43
    $website,
44
    $first_name,
45
    $last_name,
46
    $nickname,
47
    $bio
48
		);
49
}

Hayaan akong ipaliwanag ang code sa custom_registration_function() function.

Una, ating alamin kung ang form ay nai-sumite na sa pamamagitan nang pag-tsek kung ang $_POST['submit'] ay nakalagay. kung ito ay nai-sumite na, tawagin ang registration_validation function para i-validate ang user submitted form.

Atin na ngayong isa-sanitize ang form data at ilalagay ang sanitize data sa variable na nakapangalan pagkataposmapuno ng form. Sa wakas, tatawagin natin ang complete_registration para i-rehistro ang user.

Kailangan nating tawagin ang registration_form function para ipakita ang registration form.

Tandaan na binanggit ko na magbibigay kami ng shortcode support para sa registration plugin? nasa ibaba ay ang shortcode support code.

1
// Register a new shortcode: [cr_custom_registration]

2
add_shortcode( 'cr_custom_registration', 'custom_registration_shortcode' );
3
4
// The callback function that will replace [book]

5
function custom_registration_shortcode() {
6
  ob_start();
7
  custom_registration_function();
8
  return ob_get_clean();
9
}

Sa puntong ito, tapos na nating i-code ang plugin. Sa ibaba ay ang larawan na nagpapakita kung paano ang hitsura ng registration form.

Tandaan na maaaring hindi mo makuha ang eksaktong hitsura nito sa iyong WordPress dahil sa pagkakaiba-iba nang  estilo ng CSS.

Gamit ng Plugin

Para gamitin ang plugin sa WordPress post o page, gamiting ang shortcode cr_custom_registration.

Para gamitin ang registration form sa ispesipikong aspeto ng iyong tema, idagdag ang mga sumusunod na template tag - <?php custom_registration_function(); ?>
Maaari mo nang kunin ang plugin file mula sa attachment ng artikulong ito.

Buod

Sa artikulong ito, nilakbay natin ang proseso sa paggawa ng plugin na nagdadagdag ng custom registration form sa WordPress. Maaari mo pang pahabain ang registration form para magdagdag ng fields tulad ng user role, AOL IM account, pero siguraduhing ang forlm field ay valid meta data para sa wp_insert_user.

kung mayroong mga katanungan at suhestyon, ipa-alam sa akin sa pamamagitan ng mga komento!

Tandaan na kung ikaw ay nahihirapang makasunod sa pagtuturong ito at mas nais mo nang simpleng solusyon, subukan ang WordPress Registration Form plugin sa Envato Market.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Code tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.