Learn PHP

If you want to be a web developer, you need to learn PHP. Read these free tutorials to master this powerful and popular scripting language.

Getting started with PHP

 • How to Build a Simple REST API in PHP

  How to Build a Simple REST API in PHP

  Sajal Soni
 • How to Use Sessions and Session Variables in PHP

  How to Use Sessions and Session Variables in PHP

  Sajal Soni
 • How to Upload a File in PHP (With an Example)

  How to Upload a File in PHP (With an Example)

  Sajal Soni
  1. Pinadaling Pagpapalit ng Sukat ng Larawan
sa PHP

   Pinadaling Pagpapalit ng Sukat ng Larawan sa PHP

   Tutorial Intermediate

   Ginusto niyo ba kailanman ng para sa lahat ng layunin, na madaling gamiting paraan mg pagpapalit ng sukat ng inyong mga larawan sa PHP? Kung gayon, yan ang...

  2. Matuto ng OOP sa PHP ASAP!

   Matuto ng OOP sa PHP ASAP!

   Tutorial Intermediate

   Ang PHP ay higit pa kaysa sa pagiging isang scripting language lang. Ito’y isang ganap na language na may kakayahang bumuo ng mga komplikadong...