Learn Coding Fundamentals

Become a better developer by mastering the coding fundamentals. From security and testing to OOP and functional programming, you'll learn it all here.

Getting started with Coding Fundamentals

 • HTML & CSS for Beginners (MEGA Free Course!)

  HTML & CSS for Beginners (MEGA Free Course!)

  Adi Purdila
  1. 8 Regular Expressions Na Iyong Dapat
Malaman

   8 Regular Expressions Na Iyong Dapat Malaman

   Tutorial Intermediate

   Ang regular expressions ay language din. Kapag nag-aaral ka ng bagong programming language, ito ay ang maliit na sub-language na mukhang walang saysay sa...

  2. SQL para sa mga Nag-uumpisa: Parte 3 - Mga Relasyon sa Database

   SQL para sa mga Nag-uumpisa: Parte 3 - Mga Relasyon sa Database

   Tutorial Beginner

   Ngayon, itutuloy natin ag ating paglalakbay sa mundo ng SQL at magkakatulad na database na sistema. Sa ikatlong parte na ito ng serye, malalaman natin kung...

  3. Mga Keys, Credentials at Storage sa
Android

   Mga Keys, Credentials at Storage sa Android

   Tutorial Intermediate

   Sa nakaraang post tungkol sa seguridad ng Android user data, tinignan natin ang pag-eencrypt ng datos sa pamamagitan ng passcode na binigay ng user....

  4. Game Center at Leaderboards para sa iyong iOS App

   Game Center at Leaderboards para sa iyong iOS App

   Tutorial Beginner

   Ang Game Center ay social gaming network ng Apple. Dito ay nata-track ng users ang kanilang mataas na puntos sa leaderboard, nakukumpara ang achievements,...

  5. Pagsisimula
ng Google Chromecast at ang Mac

   Pagsisimula ng Google Chromecast at ang Mac

   Tutorial Beginner

   Hanggang ngayon, ang tanging paraan para magpadala ng wireless na audio, video, larawan at pahina ng web sa iyong telebisyon ay sa pamamagitan ng paggamit...

  6. Matuto ng OOP sa PHP ASAP!

   Matuto ng OOP sa PHP ASAP!

   Tutorial Intermediate

   Ang PHP ay higit pa kaysa sa pagiging isang scripting language lang. Ito’y isang ganap na language na may kakayahang bumuo ng mga komplikadong...