Advertisement
  1. Code
  2. Android SDK

Ako zpeňažiť aplikácie pre Android pomocou AdMob

Scroll to top
Read Time: 8 min

Slovak (Slovenčina) translation by Ryan (you can also view the original English article)

V tomto návode sa naučíme integrovať AdMob, aby ste mohli zarábať peniaze z vašej skvelej aplikácie, ktorú ste napísali—popravde, kto by to nechcel? AdMob je jeden z najväčších platforiem, ktorá sprostredkúva mobilnú reklamu a je vlastnená Googlom.

Existuje niekoľko rôznych možností ako speňažiť vaše aplikácie na Androide: spoplatnením stiahnutí, spoplatnením predplatných, nákupy v aplikáciách alebo zobrazením reklám. Môžete ich skombinovať všetky, ale odporúča sa použitie iba jedneho z nich. V tomto návode si ukážeme, ako speňažiť aplikáciu zobrazením reklám.

Typy reklám, ktoré budete používať v tomto návode sú: banerové, vsunuté a natívne rýchle reklamy. Vysvetlíme si každú z nich a ukážeme si ako ich implementovať do vašej aplikácie. Najprv si ale ukážeme, ako integrovať a spustiť Mobile Ads SDK.

Vytvárame projekt v Android Studiu

V Android Studiu vytvoríme nový projekt s názvom MainActivity.

Android Studio add an activity dialogAndroid Studio add an activity dialogAndroid Studio add an activity dialog

Zahŕňame Mobile Ads SDK

Aby sme začali s integráciou AdMob do vašej aplikácie, najprv musíme zahrnúť Mobile Ads SDK do súbora build.gradle:

Ak do vašej aplikácie chcete integrovať Firebase, použite SDK, ktorá je súčasťou Firebase:

Ak potrebujete pomoc so začatím s Firebase, prečítajte si tento návod, ktorý je dostupný na Envato Tuts+:

Po pridaní nezabudnite váš projekt synchronizovať, aby ste stiahli tieto knižnice z internetu.

Spúšťame MobileAds

Predtým, než začneme zobrazovať reklamy musíme najprv spustiť Mobile Ads SDK, takže to urobíme na začiatku spúšťania aplikácie. Vytvoríme novú triedu, ktorá rozšíri triedu Application a potom v metóde onCreate() spustíme MobileAds SDK, pretože táto metóda je volaná iba keď sa aplikácia spustí.

Druhým argumentom dodaný do statickej metódy initialize() triedy MobileAds je identifikátor aplikácie AdMob, ktoré ste dostali počas registrácie. V tomto prípade použijeme verejne dostupný ID, ktoré bolo poskytnuté Googlom pre účely demonštrácie.

Upravujeme súbor Manifest

Potrebujeme určiť triedu aplikácie do značky application v súbore AndroidManifest.xml.

V tomto súbore taktiež musíme zahrnúť povolenie INTERNET, aby nám fungovali mobilné reklamy.

V útržku kódu nižšie sme pridali AdActivity do súbora AndroidManifest.xml vo vnútri značky application.

Táto aktivita je sprostredkovaná z SDK. Je užitočné, aby sa v banerových reklamách objavila reklama po stlačení na ňu, kde vo vsunutých reklamách sa SDK používa na zobrazenie reklamy, keď používateľ stlačí na ňu.

1. Banerové reklamy

Banerové reklamy zakrývajú časť práve viditeľnej obrazovky. Inými slovami, spolu sa zobrazuje reklama a akýkoľvek iný obsah. Toto zlepšuje skúsenosť používateľov, pretože vaši používatelia môžu pokračovať v používaní aplikácie zatiaľčo sa zobrazuje reklama. Vedzte, že banerová reklama môže byť buď text alebo obrázok.

Pozrime sa, ako implementovať banerovú reklamu.

Zahŕňame banerovú reklamu

AdView je vlastný ViewGroup, ktorý obsahuje banerovú reklamu, takže keď chceme zahrnúť túto obrazovku, potrebujeme upraviť súbor activity_banner_ad.xml.

Veľkosť AdView určujeme pomocou atribútu ads:adSize a nastavením hodnoty na BANNER. Ostatné hodnoty sú LARGE_BANNER, FULL_BANNER, SMART_BANNER, atď.

Atribút ads:adUnitId z AdView má hodnotu nastavenú poskytnutú Googlom. Keď chcete začať zarábať, tú hodnotu musíme zmeniť na jednotku reklám, ktorá je spojená s vaším účtom.

Identifikátor reklamnej jednotky zisťuje umiestnenie reklám a to nastavenie môžete nájsť v konzole AdMob. Ten identifikátor pomáha AdMobu určiť typ reklamy, ktorá sa zobrazuje v aplikáciách a jeho formát zobrazenia (obrázok, text alebo video).

Načítavame reklamu

Nakoniec keď chceme zobraziť reklamu, musíme vytvoriť požiadavku a zobraziť ju v AdView, ktorú sme vytvorili v triede BannerAdActivity.

Požiadavku na zobrazenie reklami sme vytvorili vytvorením inštancie AdRequestu použitím buildera. Potom sme použili metódu addTestDevice(), kde sme poskytli identifikátor zariadenia ako argument k získaniu testovacích reklám do nášho zariadenia, v tomto prípade to je emulátor. Nakoniec sme zvolali metódu loadAd() z AdView, ktorá prijíma inštanciu AdRequest a načíta reklamu v pozadí (aby neblokovala hlavnú metódu).

Testujeme reklamu

Teraz by sme mali spustiť náš projekt a pozrieť sa na výsledok.

App showing banner adApp showing banner adApp showing banner ad

Z obrazovky vyššie môžeme vidieť, že naša testovacia banerová reklama sa zobrazuje pod obsahom. Ťuknite na ňu.

Počúvame udalosti pomocou AdListener

Teraz sa pozrime na udalosti alebo spätné volania, ktoré môžeme pozorovať na reklame. Toto sú dostupné udalosti:

  • onAdLoaded(): táto metóda je volaná vtedy, keď je obsah reklamy získaný.
  • onAdOpened(): táto metóda je volaná vtedy, keď sa reklama otvorí.
  • onAdClosed(): táto metóda je volaná vtedy, keď sa reklama zatvorí.
  • onAdLeftAplication(): táto metóda je volaná vtedy, keď používateľ zatvorí aplikáciu.
  • onAdFailedToLoad(int errorCode): táto metóda je volaná vtedy, keď požiadavka na reklamu zlyhá. Kód môže byť buď: ERROR_CODE_NETWORK_ERROR, ERROR_CODE_INVALID_REQUEST, ERROR_CODE_NO_FILL alebo ERROR_CODE_INTERNAL_ERROR.

Po pridaní poslucháča odznova spustite projekt a ťuknite na reklamu. Pozorujte udalosti, ktoré boli spustené sledovaním notifikácií, ktoré sme vytvorili.

2. Vsunuté reklamy

Videli ste, aké to je jednoduché zobraziť banerovú reklamu. Teraz sa pozrime na to, ako vytvoriť vsunuté reklamy.

Vsunuté reklamy sú také reklamy, ktoré zakrývajú celú obrazovku aplikácie, nezanecháva priestor pre obsah vašej aplikácie (uvidíte neskôr). Pretože to zaberá celú obrazovku a trvá nejaký čas, aby sa načítala, musíte si byť istý, že nebudete dráždiť vašich používateľov. V ideálnom prípade by sa tieto reklamy mali zobrazovať počas nenútených prestávok (napr. medzi úrovňami v hre a nie vtedy, keď je váš používateľ uprostred nejakej úlohy).

V kóde napísanom vyššie sme deklarovali a spustili inštanciu triedy InterstitialAd v triede InterstitialAdActivity. Identifikátor sme nastavili na ten, ktorý bol poskytnutým Googlom ako jediný argument metódy setAdUnitId().

Podobne ako v banerových reklámach, vo vsunutých reklamách môžeme počúvať udalosti reklamy. Nastavili sme poslúchača na metódy onAdLoad() a onAdFailedToLoad(int i). Požiadavku vytvoríme vytvorením inštancie triedy AdRequest použitím buildera a zavolaním metódy loadAd() spolu s požiadavkou ako argument. Použijeme metódu isLoaded() k zisteniu, či bola reklama načítaná a potom zavoláme metódu show() aby sme ju zobrazili.

Taktiež môžete pridať AdListener, rovnako ako sme to urobili s banerovými reklamami.

Testujeme reklamu

Teraz spustite aplikáciu a pozrite sa na výsledok.

App showing interstitial adApp showing interstitial adApp showing interstitial ad

Na obrazovke vyššie môžete vidieť našu testovaciu vsunutú reklamu.

3. Natívne expresné reklamy

Natívne expresné reklamy dávajú vám (vydavateľovi) možnosť upraviť vzhľad reklám, aby vyzerali v súlade s vašou aplikáciou. Reklamy sú prispôsobené definovaním šablón v CSS, kde môžete určiť vlasné písma, farby, veľkosti, atď. z vášho AdMob účtu. Avšak nemôžete zmeniť obrázky, popisy a názvy—tie sú nastavené inzerentmi.

Prispôsobené reklamy môžu byť zobrazené v NativeExpressAdView.

Vo vašom layoute zahrňte NativeExpressAdView.

Nižsie zahŕňame NativeExpressAdView, čo je v našom layoute ViewGroup. Taktiež určujeme atribúty android:layout_height a android:layout_width aby mali hodnotu wrap_content. Atribút ads:adSize bude mať hodnotu "320x300" a použijeme identifikátor poskytnutý Googlom (iba pre účely demonštrácie).

Načítavame reklamu

Teraz vytvoríme náš AdRequest a začneme načítavať reklamu. Taktiež pridáme kód, ktorý odpovedá na spätné volania životného cyklu triedy Activity. Ak chcete, môžete zadefinovať AdListener, podobne ako sme to urobili v banerovej reklame.

Testujeme reklamu

To je všetko! Spustite aplikáciu a uvidíte vašu natívnu expresnú reklamu.

App showing NativeExpressAdView App showing NativeExpressAdView App showing NativeExpressAdView

Vytvorte si vlastný účet na AdMob

Teraz, keď sme sa naučili o rôznych typoch reklám môžete ich integrovať do vašej aplikácie. Keď chcete zobrazovať naozajstné reklamy a zarábať peniaze, musíte si založiť AdMob účet—spolu so skutočnými identifikátormi, ktoré sú prepojené so skutočnými reklamami od inzerentov. Stačí navštíviť stránku AdMobu!

AdMob website home screenAdMob website home screenAdMob website home screen

Záver

V tomto návode sme sa naučili o AdMob a ako integrovať rôzne formáty reklám ako je bannerová, vsunutá alebo natívna expresná do aplikácie pre Android.

Keď chcete vedieť viac o AdMob pre Android, pozrite oficiálnu dokumentáciu. Medzitým si pozrite niektorý z našich kurzov alebo návodov ohľadom vývoja aplikácií pre Android!

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Code tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.