Learn Python

Master the Python programming language! Learn how to use Python for data analysis and automation, and discover useful frameworks like Django.
  1. Ako napísať, zabaliť a distribuovať knižnicu napísanú v Pythone

    Ako napísať, zabaliť a distribuovať knižnicu napísanú v Pythone

    Tutorial Intermediate

    Python je skvelý programovací jazyk, ale balíčkovanie je jedným z najslabších článkov. Je to medzi komunitou dosť známy fakt. Proces inštalácie,...