Learn Workflow

Optimize your development workflow with tools and techniques for more efficient project management, version control, collaboration, and automation.
  1. Ako hromadne spracovávať obrázky pomocou apky náhľad v MacOS

    Ako hromadne spracovávať obrázky pomocou apky náhľad v MacOS

    Tutorial Intermediate

    Existujú dni v mojej práci, kedy potrebujem zmeniť veľkosti obrázkov na určitú veľkosť alebo podobne. Čo ale potrebujem je to urobiť hromadne.