Advertisement
  1. Code
  2. Android SDK

Android od podstaw: jak uruchomić swoją aplikację na fizycznym urządzeniu

Scroll to top
Read Time: 4 min
This post is part of a series called Android From Scratch.
Android From Scratch: Building Your First Android Application
Android From Scratch: Common UI Design Patterns

Polish (Polski) translation by Mateusz Kurlit (you can also view the original English article)

Większość telefonów i tabletów z Androidem może być podłączona do komputera za pomocą kabla USB. Domyślnie, połączenie USB ustanowione między urządzeniem z Androidem i komputerem jest ograniczone tylko do transferu plików.

Jeśli chcesz użyć swojego urządzenia do rozwijania aplikacji na Androida, musisz dokonać kilku zmian konfiguracyjnych zarówno w urządzeniu jak i w komputerze. W tej krótkiej poradzie, pokażę ci jak wykonać te zmiany.

Wymagania

Aby to zrobić, potrzebujesz:

  • najnowszą wersję Android SDK
  • urządzenie z Androidem w wersji 4.2 lub nowszej

1. Konfigurowanie urządzenia z Androidem

Ponieważ większość użytkowników Androida nie są deweloperami, na urządzeniach działających na Androidzie 4.2 lub nowszym, wszystkie ustawienia przeznaczone dla deweloperów są domyślnie ukryte. Aby je wyświetlić, otwórz Ustawienia na swoim urządzeniu i przejdź do ekranu Informacje o telefonie. Następnie przewiń w dół do Numeru kompilacji i stuknij ją siedem razy.

About phone ScreenAbout phone ScreenAbout phone Screen

Kiedy to zrobisz, powinieneś zobaczyć menu Opcji programistycznych. Otwórz je i upewnij się, że opcja Debugowanie USB jest zaznaczona.

Turn on USB DebuggingTurn on USB DebuggingTurn on USB Debugging

Dodatkowo, polecam również zaznaczyć opcje Tryb ścisły i Pokaż użycie CPU. Dzięki włączeniu tych funkcji, będzie ci łatwiej określić, czy trzymasz się zalecanych praktyk kodowania.

Optional Developer OptionsOptional Developer OptionsOptional Developer Options

Na tym etapie, twoje urządzenie może być wykorzystywane do rozwijania aplikacji. Użyj kabla USB, aby podłączyć je do swojego komputera.

2. Konfigurowanie komputera

Zmiany konfiguracyjne, które musisz wykonać, zależą od systemu operacyjnego, z którego korzystasz. W tej krótkiej wskazówce, skupimy się na OS X, Windows i Ubuntu.

System OS X

Na OS X nie musisz dokonywać żadnych zmiany.

System Windows

Na Windows 7 lub nowszym musisz pobrać i zainstalować sterownik USB producenta urządzenia z Androidem. Zazwyczaj taki sterownik można znaleźć na stronie producenta urządzenia. Jeśli korzystasz z telefonu lub tabletu Google Nexus, musisz zainstalować sterownik USB od Google.

System Ubuntu

Na większości dystrybucji Ubuntu, konfiguracja jest bardziej skomplikowana.  Najpierw, musisz określić ID producenta USB twojego urządzenia. Aby to zrobić, możesz użyć polecenia lsusb.

1
lsusb --verbose

Możesz teraz zobaczyć szczegóły USB wszystkich urządzeń połączonych z komputerem kablem USB. W sekcji opis urządzenia, wyszukaj nazwę firmy, która wyprodukowała twoje urządzenie i zanotuj wartość w polu idVendor. Wartość powinna być 4-cyfrowym numerem.

Następnie, jako superuser, utwórz nowy plik i nazwij go /etc/udev/rules.d/51-android.rules.

1
sudo vi /etc/udev/rules.d/51-android.rules

Dodaj poniższą regułę udev do tego pliku:

1
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="YOUR_VENDOR_ID", MODE="0666", GROUP="plugdev"

Na koniec, użyj polecenia chmod, aby zezwolić wszystkim użytkownikom systemu na odczytywanie 51-android.rules.

1
sudo chmod a+r /etc/udev/rules.d/51-android.rules

3. Nawiązywanie połączenia lokalnego

Teraz, gdy urządzenie z Androidem i komputer zostały skonfigurowane, możesz uruchomić serwer Android Debug Bridge lub w skrócie ADB, aby automatycznie nawiązać połączenie między nimi.

Przejdź do katalogu platform-tools Android SDK i użyj komendy adb start-server, aby uruchomić ADB.

1
adb start-server

Gdy tylko serwer będzie gotowy, zobaczysz komunikat na swoim urządzeniu proszący cię o potwierdzenie zezwolenia na debugowanie USB. Komunikat zawiera również odcisk palca klucza RSA twojego komputera. Stuknij OK, aby nawiązać połączenie USB.

Od teraz możesz używać swojego urządzenia zamiast emulatora Androida podczas rozwijania aplikacji. Jeśli korzystasz z Android Studio i klikniesz przycisk Run na pasku narzędzi, zobaczysz swój telefon na liście działających urządzeń.

List of Running Devices on Android StudioList of Running Devices on Android StudioList of Running Devices on Android Studio

4. Nawiązywanie połączenia przez Wi-Fi

Wielu deweloperów Androida posiada kilka telefonów i tabletów z Androidem w celu sprawdzania jak ich aplikacja wygląda i zachowuje się na różnych rozmiarach ekranów i wersjach Androida. Utrzymywanie wszystkich urządzeń podłączonych do komputera za pomocą kabli USB może być niewygodne. Dlatego ADB umożliwia deweloperom łączenie urządzeń za pomocą Wi-Fi.

Aby skonfigurować debugowanie swojego urządzenia przez Wi-Fi, podłącz je do komputera za pomocą kabla USB. Dodatkowo, upewnij się, że zarówno komputer jak i urządzenie są połączone z tą samą siecią Wi-Fi. Musisz teraz otworzyć port na urządzeniu, przez który można nawiązywać połączenia TCP/IP za pomocą polecenia adb tcpip. Na przykład, oto jak otworzyć port 5565:

1
adb tcpip 5565

Następnie, musisz określić adres IP swojego urządzenia. Aby to zrobić, otwórz Ustawienia na urządzeniu, przejdź do Informacji o telefonie i stuknij Status. Możesz tam zobaczyć adres IP w formacie IPv4 i IPv6 pod nagłówkiem Adres IP.

Status ScreenStatus ScreenStatus Screen

Teraz, gdy znasz adres IP i numer portu, możesz odłączyć swoje urządzenie od komputera i połączyć je przez Wi-Fi za pomocą polecenia adb connect. Na przykład, jeśli adres IP urządzenia to 192.168.0.2, robi się to tak:

1
adb connect 192.168.0.2:5565

Od tej pory, możesz używać urządzenia do rozwijania aplikacji na Androida w taki sam sposób jakby było połączone przez USB.

Podsumowanie

W tej krótkiej wskazówce, nauczyłeś się jak skonfigurować debugowanie USB swojego urządzenia z Androidem i komputera. Nauczyłeś się również jak ustanowić połączenie ADB przez Wi-Fi.

To bardzo ważne, aby wiedzieć jak twoja aplikacja zachowuje na wielu urządzeniach, szczególnie jeśli planujesz opublikować ją w Google Play. Dlaczego? Urządzenia z Androidem mają tendencję do dziwnego zachowywania się i jeśli problemy zostaną zignorowane, mogą spowodować, że twoja aplikacja będzie się zawieszała.

Jeśli nie posiadasz wszystkie urządzeń z Androidem, które chcesz obsługiwać, rozważ skorzystanie z Cloud Test Lab firmy Google, które pozwana na uruchomienie i przetestowanie twojej aplikacji na prawie wszystkich popularnych urządzeniach z Androidem.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Code tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.