Learn OOP

Learn the concepts and techniques of Object-Oriented Programming with these OOP tutorials. Learn how to use classes and objects to create efficient, clean code.
  1. Krótkie wprowadzenie do krotek w Pythonie

    Krótkie wprowadzenie do krotek w Pythonie

    Tutorial Beginner

    Ten artykuł stanowi kontynuację serii przedstawiającej różne zagadnienia dotyczące Pythona. Tym razem zajmę się krotkami. W ten sposób poznasz trzy...