Advertisement
Scroll to top
Read Time: 4 min
This post is part of a series called Android From Scratch.
Android From Scratch: Understanding Android Broadcasts
Android From Scratch: Using REST APIs

() translation by (you can also view the original English article)

Jedną z rzeczy, która wyróżnia programowanie dla urządzeń mobilnych na tle innych platform jest fakt, że telefon lub tablet posiada wiele czujników, które deweloperzy mogą wykorzystać do wprowadzania danych. W tym poradniku przedstawię ci strukturę czujników systemu Android. Dowiesz się jak wykryć dostępne czujniki w urządzeniu i odczytywać z nich dane.

Czujniki urządzenia

Istnieją trzy główne kategorie podstawowych czujników, które należy znać: ruchu, środowiskowe i pozycji urządzenia Czujniki ruchu wykrywają zmiany w siłach wokół trzech osi urządzenia: X, Y i Z jak pokazano poniżej:

The X Y and Z axes of a mobile deviceThe X Y and Z axes of a mobile deviceThe X Y and Z axes of a mobile device

Czujniki ruchu obejmują żyroskop, akcelerometr oraz czujniki wektora obrotowego.

Środowiskowe czujniki zbierają informacje o środowisku, w którym znajduje się telefon. Obejmują one czujniki wilgotności, temperatury otoczenia, oświetlenia i barometry.

Trzecia kategoria bazowych czujników oznacza dokładnie to, czego można było się spodziewać: wykrywa pozycję urządzenia. Kategoria obejmuje czujniki orientacji i magnetometr.

Każdy czujnik, który nie zalicza się do ani jednej podstawowej kategorii jest traktowany jako czujnik kompozytowy. Nie są to czujniki w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, ponieważ zbierają swoje dane z wielu innych fizycznych czujników urządzenia i zestawiają je. Przykłady obejmują licznik kroków, czujnik grawitacji i wektora obrotowego.

Odczytywanie danych z czujnika

Skoro już trochę wiesz o rodzajach czujników w urządzeniach mobilnych, pora na rozpoczęcie odczytywania danych ze sprzętu. Zacznijmy od poznania czujników dostępnych w urządzeniu.

Odkrywanie czujników w urządzeniu

Aby uzyskać dostęp do czujników w urządzeniu, musisz skorzystać z klasy SensorManager, którą możesz pobrać jako usługę systemową z Activity.

1
mSensorManager = (SensorManager) getSystemService( Context.SENSOR_SERVICE );

Gdy uzyskasz już SensorManager, możesz pobrać domyślny Sensor w zależności od typu lub pobrać obiekty Sensor List bazując na rodzaju parametru. W tym przykładzie pobierzemy List wszystkich obiektów Sensor w ten sposób:

1
List<Sensor> sensorList = mSensorManager.getSensorList( Sensor.TYPE_ALL );

Zwróć uwagę, ze użyliśmy tutaj TYPE_ALL. Jeśli chcemy uzyskać dany podzestaw czujników, możemy przejść do obsługiwanych atrybutów typu, takich jak elementy na poniższej liście.

1
TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE 
2
TYPE_DEVICE_PRIVATE_BASE
3
TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR 
4
TYPE_GEOMAGNETIC_ROTATION_VECTOR 
5
TYPE_GRAVITY
6
TYPE_GYROSCOPE
7
TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED 
8
TYPE_HEART_BEAT 
9
TYPE_HEART_RATE 
10
TYPE_LIGHT
11
TYPE_LINEAR_ACCELERATION 
12
TYPE_MAGNETIC_FIELD
13
TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED 
14
TYPE_MOTION_DETECT 

Po wybraniu obiektu Sensor, z którym chcesz pracować, możesz rozpocząć pobieranie z niego danych.

Nasłuchiwanie wydarzeń czujnika

Każdy obiekt Sensor zawiera informacje o fizycznym sprzęcie czujnika, takie jak zasilanie, opóźnienie wejścia, nazwę, typ i producent. Jeśli chcesz pobrać informację z tego czujnika, musisz najpierw zarejestrować SensorEventListener, który będzie wywoływany w określonych odstępach czasu z odczytami informacji.

1
mSensorManager.registerListener( this, mSensor, SensorManager.SENSOR_DELAY_UI );

Wyszczególniamy cztery prędkości odczytu: najszybsza, gra, normalna i UI. Niektóre umożliwiają odczytywanie informacji częściej, ale zużywają więcej energii urządzenia. Im rzadziej czujnik jest wywoływany, tym mniej energii pobiera.

Po zarejestrowaniu SensorEventListener, zostanie wywołana metoda onSensorChanged z nowym SensorEvent za każdym razem, gdy czujnik jest uruchamiany. SensorEvent owija obiekt Sensor, który dostarcza mu danych, jak również informacji o czasie, dokładności czujnika i rzeczywistych danych wejściowych.

Wprowadzone dane są przechowywane w tablicy float zwanej values. Długość values może się różnić w zależności od czujnika. Na przykład, akcelerometr będzie posiadał trzy wartości (wejście X, Y i Z), podczas gdy barometr tylko jedną. Podczas korzystania z danych z czujnika, warto zrozumieć jakie informacje mamy do dyspozycji oraz jak są one przechowywane w tablicy values, ponieważ w ten sposób będziesz wiadomo jak budować aplikację oraz jak uniknąć problemów związanych z wyjątkiem ArrayIndexOutOfBoundsException.

1
@Override
2
public void onSensorChanged(SensorEvent sensorEvent) {
3
  Log.e("Tuts+", "Accuracy: " + sensorEvent.accuracy );
4
  Log.e("Tuts+", "Timestamp: " + sensorEvent.timestamp);
5
  Log.e("Tuts+", "Accelerometer X: " + sensorEvent.values[0]);
6
  Log.e("Tuts+", "Accelerometer Y: " + sensorEvent.values[1]);
7
  Log.e("Tuts+", "Accelerometer Z: " + sensorEvent.values[2]);
8
}

Kiedy uruchomisz akcelerometr urządzenia, powyższy fragment kodu dostarczy takich danych wyjściowych:

1
E/Tuts+: Accuracy: 3
2
E/Tuts+: Timestamp: 572565573007319
3
E/Tuts+: Accelerometer X: 0.80444336
4
E/Tuts+: Accelerometer Y: 1.7597351
5
E/Tuts+: Accelerometer Z: 9.425964

Ponieważ nasłuchiwanie pozwala na wprowadzanie danych w miarę upływu czasu, można je przenieść na wykres podobny do poniższego (choć sama biblioteka graficzna wykracza poza zakres tego poradnika).

Graph showing changes in X Y and Z axes over timeGraph showing changes in X Y and Z axes over timeGraph showing changes in X Y and Z axes over time

Wyzwalacze zdarzeń

Podczas gdy SensorEventListener ciągle podaje informacje w miarę upływu czasu, TriggerEventListener nasłuchuje wydarzeń i natychmiast się wyłącza. Ten rodzaj nasłuchiwania służy do sytuacji, w których występuje istotny ruch. Możesz dodać TriggerEventListener do SensorManager w ten sposób.

1
mSensorManager.requestTriggerSensor(new TriggerEventListener() {
2
  @Override
3
  public void onTrigger(TriggerEvent triggerEvent) {
4
    Log.e("Tuts+", "onTrigger");
5
    for(int i = 0; i < triggerEvent.values.length; i++ ) {
6
      Log.e("Tuts+", "item " + i + ": " + triggerEvent.values[i]);
7
    }
8
  }
9
}, mSensor);

Jeśli Sensor przekazany do requestTriggerSensor jest znaczącym czujnikiem ruchu, to otrzyma on sygnał wyjściowy, gdy urządzenie się przemieści:

1
E/Tuts+: onTrigger
2
E/Tuts+: item 0: 1.0

Należy zwrócić uwagę, że SensorEventListener oraz TriggerEventListener powinny zostać wyrejestrowane z SensorMagager po zakończeniu korzystania z nich, na przykład za pomocą onDestroy wewnątrz klas Fragment lub Activity w celu uniknięcia przecieków w aplikacji.

Podsumowanie

W tym poradniku przedstawiłem ci strukturę czujników systemu Android. Dowiedziałeś się jak odnaleźć czujniki w urządzeniu i pobrać z nich informacje. Dzięki czemu, możesz budować złożone aplikacje, które są świadome swojego środowiska i czynności użytkownika. Nauka obsługi danych z czujników pozwoli na stworzenie interesujących funkcji i sposobów działania, które możesz wykorzystać w swoich aplikacjach.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Code tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.