Unlimited WordPress themes, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
 1. Code
 2. Kotlin
Code

Kotlin dari Asas-asas: Lebih Menyenangkan dengan Fungsi

by
Difficulty:IntermediateLength:LongLanguages:
This post is part of a series called Kotlin From Scratch.
Kotlin From Scratch: Packages and Basic Functions
Kotlin From Scratch: Advanced Functions

Malay (Melayu) translation by Kaustina Nurul Ilmi (you can also view the original English article)

Kotlin adalah bahasa pengaturcaraan moden yang dikompilasi oleh Java bytecode. Bahasa pengaturcaraan ini adalah sumber bebas dan terbuka , dan berjanji untuk membuat pengekodan untuk Android lebih menyeronokkan.

Dalam artikel sebelumnya , anda belajar tentang pakej dan fungsi asas di Kotlin. Fungsi ini terletak di hati Kotlin, jadi dalam jawatan ini kita akan melihatnya dengan lebih dekat. Kami akan meneroka jenis-jenis fungsi berikut di Kotlin:

 • Fungsi Tahap Teratas
 • Ekspresi Lambda atau Literal Function
 • Fungsi Anonim
 • Fungsi Setempat atau Nested
 • Fungsi Infix
 • Fungsi Ahli

Anda akan kagum dengan semua perkara yang sejuk yang boleh anda lakukan dengan fungsi di Kotlin!

1. Fungsi Teratas

Fungsi Tahap Teratas adalah fungsi dalam pakej Kotlin yang ditakrifkan di luar mana-mana kelas, objek, atau antara muka. Ini bermakna bahawa mereka adalah fungsi yang anda panggil terus, tanpa perlu membuat objek atau memanggil mana-mana kelas.

Sekiranya anda seorang coder Java, anda tahu bahawa kami biasanya membuat kaedah statik utiliti dalam kelas penolong. Kelas penolong ini tidak melakukan apa-apa - mereka tidak mempunyai syarat atau kaedah contoh, dan mereka hanya bertindak sebagai bekas untuk kaedah statik. Contohnya adalah kelas Collections dalam pakej java.util dengan kaedah statik.

Fungsi peringkat teratas di Kotlin boleh digunakan dan bukannya kaedah utiliti statik dalam kelas penolong yang kami buat di Jawa. Mari kita lihat cara untuk menentukan fungsi peringkat utama di Kotlin.

Dalam kod di atas, kami menentukan pakej com.chikekotlin.projectx.utils dalam fail yang dipanggil UserUtils.kt dan juga menentukan fungsi utiliti peringkat tinggi bernama checkUserStatus() dalam pakej dan fail yang sama. Untuk keringkasan, fungsi yang sangat mudah ini mengembalikan rentetan "dalam talian".

Perkara seterusnya yang akan kita lakukan ialah menggunakan fungsi utiliti ini dalam pakej atau fail lain.

Dalam kod sebelumnya, kami mengimport fungsi ke dalam pakej lain dan kemudian melaksanakannya! Seperti yang anda lihat, kita tidak perlu membuat rujukan objek atau kelas untuk memanggil fungsi ini.

Interoperability Java

Oleh kerana Jawa tidak menyokong fungsi peringkat atas, kompilator Kotlin di belakang akan membuat kelas Java, dan fungsi peringkat atas akan ditukar kepada kaedah statik. Dalam kes ini, kelas Java yang dijana adalah UserUtilsKt dengan kaedah statik checkUserStatus() .

Ini bermakna bahawa pemanggil Java hanya boleh memanggil kaedah dengan merujuk kepada kelas yang dihasilkannya, sama seperti kaedah statik lain.

Perhatikan bahawa kita boleh menukar nama kelas Java yang dihasilkan oleh pengkompil Kotlin menggunakan keterangan @JvmName .

Dalam kod di atas, kami menggunakan pernyataan @JvmName dan nyatakan nama kelas UserUtils untuk fail yang dihasilkan. Juga ambil perhatian bahawa maklumat ini diletakkan pada permulaan fail Kotlin, sebelum definisi pakej.

Ini dapat dilihat dari Java seperti ini:

2. Lambda Expressions

Ekspresi Lambda (atau fungsi literal) juga tidak terikat kepada entiti seperti kelas, objek, atau antara muka. Mereka boleh diluluskan sebagai argumen kepada fungsi lain yang dipanggil fungsi dengan fungsi pesanan tinggi (kita akan membincangkannya lebih lanjut dalam jawatan seterusnya). Ekspresi Lambda hanya mewakili blok fungsi, dan menggunakannya mengurangkan kekacauan dalam kod kami.

Sekiranya anda seorang Java coder, anda tahu bahawa Java 8 atau ke atas memberikan sokongan untuk ungkapan Lambda. Untuk menggunakan ungkapan Lambda dalam projek yang menyokong versi lama Jawa seperti Java 7, 6, atau 5, kita boleh menggunakan perpustakaan Retrolambda .

Salah satu perkara yang menakjubkan tentang Kotlin ialah sokongan ungkapan Lambda. Kerana lambda tidak disokong di Jawa 6 atau 7, untuk Kotlin untuk menyelaraskan dengan ini, buat kelas Jawa tanpa nama di belakang tabir. Tetapi perhatikan bahawa membuat ekspresi lambda di Kotlin sangat berbeza daripada di Jawa.

Ciri-ciri berikut lambda expressions di Kotlin:

 • Mesti disertakan dengan penyokong {} .
 • Jangan kata kunci yang fun .
 • Tiada pengubah akses (peribadi, awam atau dilindungi) kerana ia tidak termasuk sebarang kelas, objek, atau antara muka
 • Tiada nama fungsi. Dengan kata lain, secara anonim.
 • Tiada jenis pengembalian yang dinyatakan kerana ia akan diambil oleh pengkompil.
 • Parameter tidak dilampirkan oleh kurungan () .

Dan, lebih-lebih lagi, kita dapat memberikan ungkapan lambda kepada pemboleh ubah dan kemudian melaksanakannya.

Buat Lambda Expressions

Sekarang mari kita lihat beberapa contoh ungkapan lambda. Dalam kod di bawah, kami membuat ungkapan lambda tanpa parameter dan menyatakannya sebagai pemboleh ubah message . Kemudian kami melaksanakannya dengan memanggil message() fungsi message() .

Lihat juga lihat cara memasukkan parameter pada ungkapan lambda

Dalam kod di atas, kami membuat ungkapan lambda dengan parameter myString , bersamaan dengan jenis parameter, String . Seperti yang anda lihat, di hadapan jenis parameter, terdapat anak panah: ini merujuk kepada kandungan lambda. Dengan kata lain, anak panah ini memisahkan senarai parameter dari kandungan lambda. Ringkasnya, kita boleh mengabaikan jenis parameter (yang ditetapkan oleh pengkompil).

Untuk dapat mempunyai banyak parameter, kita boleh memisahkannya dengan koma. Dan ingatlah, kami tidak membungkus senarai parameter dalam kurungan seperti di Jawa.

Walau bagaimanapun, ambil perhatian bahawa jika jenis parameter tidak dapat disimpulkan, mereka mestilah dinyatakan secara eksplisit (seperti dalam contoh ini), jika tidak kod tidak akan disusun.

Langkau Lambda berfungsi

Kita boleh lulus ekspresi lambda sebagai parameter kepada fungsi: ini dipanggil fungsi pesanan tinggi, kerana fungsi dalam fungsi itu. Jenis fungsi ini boleh menerima fungsi lambda atau anonim sebagai parameter: contohnya, fungsi pengumpulan last() .

Dalam kod di bawah, kami meluluskan ungkapan lambda kepada fungsi last() . (Jika anda ingin penjelasan mengenai pengumpulan di Kotlin, lawati tutorial ketiga dalam siri ini. ) Seperti namanya, ia mengembalikan elemen terakhir dalam senarai. Fungsi last() menerima ungkapan lambda sebagai parameter, dan ungkapan ini pula mengambil argumen jenis String . Fungsi berfungsi sebagai predikat untuk mencari dalam subset elemen dalam koleksi. Ini bermakna ungkapan lambda akan menentukan unsur pengumpulan yang perlu dipertimbangkan ketika mencari yang terakhir.

Mari kita lihat cara membuat kod di atas lebih mudah dibaca.

Pengkompil Kotlin membolehkan kita memadamkan fungsi kurungan jika hujah terakhir dalam fungsinya adalah ungkapan lambda. Seperti yang anda boleh perhatikan dalam kod di atas, kita boleh lakukan ini kerana hujah terakhir dan satu-satunya yang dihantar ke fungsi last() adalah ungkapan lambda.

Seterusnya, kita boleh menjadikannya lebih ringkas dengan mengeluarkan parameter jenis.

Kita tidak perlu menentukan jenis parameter dengan jelas, kerana jenis parameter sentiasa sama dengan jenis elemen pengumpulan. Dalam kod di atas, kita memanggil last koleksi koleksi objek String , jadi pengkompil Kotlin akan mengetahui bahawa parameter itu juga akan menjadi jenis String .

Nama hujah

Kami juga dapat mempermudah ekspresi lambda dengan menggantikan hujah ungkapan lambda yang dijana secara automatik dengan nama argumen lalai, it .

Argumen it dijana secara automatik kerana yang last dapat menerima ungkapan lambda atau fungsi anonim (kita akan melakukannya) dengan hanya satu argumen, dan jenis tersebut dapat disimpulkan oleh pengkompil.

Pulangan Tempatan mengenai Lambda Expressions

Mari kita mulakan dengan contoh. Dalam kod di bawah, kami meluluskan ungkapan lambda kepada fungsi foreach() dipanggil dalam koleksi intList . Fungsi ini akan lulus koleksi dan laksanakan lambda pada setiap elemen dalam senarai. Sekiranya terdapat elemen yang boleh dibahagikan dengan 2, ia akan berhenti dan kembali dari lambda.

Menjalankan kod di atas mungkin tidak memberikan hasil yang anda harapkan. Ini kerana penyata pulangan tidak akan kembali dari lambda tetapi dari surroundingFunction() ! Ini bermakna penyataan kod terakhir di surroundingFunction() tidak akan dilaksanakan.

Untuk membetulkan masalah ini, kita perlu menyatakan secara jelas fungsi mana yang akan dikembalikan menggunakan label atau tag nama.

Dalam kod dikemaskini di atas, kami nyatakan tag @forEach lalai selepas perkataan return dalam lambda. Kami kini mengarahkan pengkompil untuk mengembalikan lambda, bukan surroundingFunction() . Sekarang, kenyataan terakhir surroundingFunction() akan dilaksanakan.

Perhatikan bahawa kami juga boleh menentukan label atau nama namaku sendiri.

Dalam kod di atas, kami menentukan label kami bernama myLabel@ dan nyatakannya sebagai return . label @forEach dihasilkan oleh pengkompil untuk fungsi forEach tidak lagi tersedia kerana kami telah menentukannya sendiri.

Walau bagaimanapun, anda akan melihat bagaimana masalah pulangan tempatan ini dapat diselesaikan tanpa label apabila kita membincangkan Fungsi Anonim kemudian di Kotlin.

3. Fungsi Ahli

Jenis fungsi ini ditakrifkan dalam kelas, objek, atau antara muka. Dengan menggunakan fungsi ahli, kami boleh membuat modularize program kami dengan lebih lanjut. Mari kita lihat cara membuat fungsi ahli.

Kod ini menunjukkan kelas Circle (kita akan membincangkan kelas Kotlin dalam jawatan seterusnya) yang mempunyai fungsi ahli calculateArea() . Fungsi ini mempunyai parameter radius untuk mengira kawasan bulatan.

Untuk memanggil fungsi ahli, kami menggunakan nama kelas atau contoh objek dengan mata, diikuti dengan nama fungsi, serta argumen jika perlu.

4. Fungsi tanpa nama

Fungsi tanpa nama adalah satu lagi cara untuk menentukan blok kod yang boleh diluluskan pada fungsi. Ini tidak terikat oleh mana-mana pengecam. Berikut adalah ciri-ciri fungsi anonim di Kotlin:

 • Tidak mempunyai nama
 • Dibuat dengan fun kata kunci
 • Terdapat kandungan fungsi

Kerana kami akan lulus lambda ke fungsi last() atas, fungsi di atas, kami tidak boleh menggunakan jenis pulangan dengan jelas. Untuk dapat melakukannya, kita perlu menggunakan fungsi anonim sebaliknya.

Dalam kod di atas, kami telah menggantikan ungkapan lambda dengan fungsi tanpa nama kerana kami ingin menggunakan jenis kembali secara eksplisit.

Menjelang akhir bahagian lambda dalam tutorial ini, kami menggunakan label untuk menentukan fungsi mana yang akan dikembalikan. Menggunakan fungsi anonim dan bukan lambda dalam fungsi forEach() berfungsi menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. kembali ungkapan fungsi tanpa nama dan bukannya di sekelilingnya, yang dalam kes ini adalah surroundingFunction() .

5. Fungsi Tempatan atau Nested

Untuk mengambil modulasi program lagi, Kotlin memberi kita fungsi tempatan - juga dikenali sebagai fungsi bersarang. Fungsi tempatan adalah fungsi yang diisytiharkan dalam fungsi lain.

Seperti yang anda lihat dalam kod di atas, kami mempunyai dua fungsi: calCircumference() dan calArea() bersarang dalam fungsi printCircumferenceAndAread() . Fungsi bersarang boleh dipanggil hanya dari dalam fungsi, bukan di luar. Sekali lagi, penggunaan fungsi bersarang menjadikan program kami lebih modular dan kemas.

Kita boleh membuat fungsi tempatan kita lebih ringkas dengan tidak menghantar parameter dengan jelas. Ini adalah mungkin kerana fungsi tempatan mempunyai akses kepada semua parameter dan fungsi pembolehubah. Mari lihat kod berikut:

Seperti yang anda dapat lihat, kod yang diperbaharui ini kelihatan lebih mudah dibaca dan dikurangkan daripada kekacauan yang kita alami sebelum ini. Walaupun fungsi dalam contoh ini diberikan kecil, dalam fungsi lebih besar yang boleh dipecah menjadi fungsi bersarang yang lebih kecil, ciri ini sangat berguna.

6. Fungsi Infix

Fungsi infix membolehkan kami dengan mudah memanggil fungsi ahli argumen atau sambungan fungsi. Di samping fungsi menjadi satu hujah, anda juga perlu menentukan fungsi menggunakan pengubah infix . Untuk mewujudkan fungsi infix, dua parameter terlibat. Parameter pertama adalah objek sasaran, manakala parameter kedua hanya satu parameter yang diserahkan kepada fungsi.

Buat Fungsi Anggota Infix

Mari lihat cara membuat fungsi infix di kelas. Dalam contoh kod di bawah, kita buat Student kelas yang tidak tetap dengan contoh kotlinScore . Kami mencipta fungsi infix menggunakan pengubah infix sebelum kata kunci fun . Seperti yang anda lihat di bawah, kami mencipta fungsi infix addKotlinScore() yang menggunakan skor dan menambah nilai contoh kotlinScore .

Memanggil Fungsi Infix

Mari lihat cara untuk memanggil fungsi infix yang telah kami buat. Untuk memanggil fungsi infix di Kotlin, kita tidak perlu menggunakan notasi titik, dan kita tidak perlu membungkus parameter dengan kurungan.

Dalam kod di atas, kita memanggil fungsi infix, objek sasaran adalah student , dan didarab dengan 95.00 adalah parameter yang diluluskan dalam fungsi.

Menggunakan fungsi infix menjadikan kod kami lebih ekspresif dan lebih jelas daripada biasa. Ini sangat berguna apabila membuat unit ujian di Kotlin (kami akan membincangkan ujian di Kotlin dalam jawatan berikutnya).

Infix to berfungsi

Di Kotlin, kita boleh membuat contoh Pair lebih ringkas dengan menggunakan infix berfungsi daripada pembina Pair . (di belakang tabir, to juga membuat contoh Pair ) Ingat bahawa to berfungsi juga merupakan fungsi lanjutan (kami akan membincangkannya lebih lanjut dalam jawatan berikutnya).

Sekarang bandingkan contoh Pair menggunakan fungsi Pair dan pembina, yang melakukan operasi yang sama, dan melihat mana yang lebih baik.

Seperti yang anda lihat dalam kod di atas, menggunakan to fungsi ini adalah lebih pendek daripada menggunakan Pair untuk membuat contoh Pair . Ingat bahawa menggunakan infix berfungsi, 234 adalah objek sasaran dan String "Nigeria" adalah parameter yang diluluskan kepada fungsi. Lebih-lebih lagi, perlu diingatkan bahawa kita juga boleh melakukan ini untuk membuat jenis Pair :

Dalam julat Ranges dan Koleksi , kami membuat koleksi peta di Kotlin dengan memberikan beberapa senarai - nilai pertama menjadi kunci, dan nilai kedua. Mari juga bandingkan peta menggunakan kedua-duanya.to Infix dan Pair Pembuat Pair untuk membuat contoh pasangan.

Dalam kod di atas, kami membuat Pair jenis Senarai dipisahkan koma menggunakan fungsi infix dan diluluskan ke fungsi mapOf() . Kita juga boleh membuat peta yang sama secara langsung menggunakan pembina Pair untuk setiap pasangan contoh.

Seperti yang anda lihat, infix berfungsi lebih ringkas daripada menggunakan pembina Pair .

Kesimpulannya

Dalam tutorial ini, anda belajar tentang beberapa perkara yang boleh anda lakukan dengan fungsi di Kotlin. Iaitu:

 • Fungsi Tingkat Atas
 • Ekspresi Lambda atau Fungsi Literal
 • Fungsi Anggota
 • Fungsi Anonim
 • Fungsi Setempat atau Nested
 • Fungsi Infix

Tetapi itu bukan semua! Masih banyak yang perlu dipelajari mengenai fungsi di Kotlin. Oleh itu, dalam jawatan berikutnya, anda akan mempelajari beberapa kegunaan untuk fungsi lanjutan, seperti lanjutan dan fungsi pesanan tinggi. Jumpa lagi!

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bahasa Kotlin, lawati Dokumentasi Kotlin . Atau lihat beberapa jawatan kami yang lain dalam pembangunan aplikasi Android di Envato Tuts +!

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.