Advertisement
 1. Code
 2. Python

Debuggolás Pythonban

Scroll to top
Read Time: 5 min

Hungarian (Magyar) translation by Peter Matyus-Jarai (you can also view the original English article)

Amikor a debuggolás szóba kerül, akkor az azt jelenti, hogy bug lehet a kódunkban. Nos, nem arra a bogárra (bug) gondolok, ami a házban mászkál - hanem itt egy programkód hibára (bug).

Mielőtt tovább mennénk ezzel a tutoriallal, tisztázzunk néhány alapfogalmat. Röviden definiáljuk, hogy mit értünk bug és debuggolás alatt.

Bugok

Egy bug a számítástechnikában előfordulhat szoftverben és hardverben egyaránt, de mi most itt a szoftverre fókuszálunk. Had említsek meg egy mondát, hogy a bug kifejezés honnan származhat. Úgy tartják, hogy a számítástechnikában akkor használták először a bug kifejezést, amikor egy igazi bogarat (egy molylepkét) találtak a Mark II számítógép egyik reléjében. A bug kifejezést a technikai malőrökre is használták a 19. század végén.

A szoftver bugok nem várt viselkedést okoznak a programokban. Ezzel a kifejezéssel főként egy hibára utalunk, aminek nem tudni a helyét és az okát és súlyos problémákat okozhatnak (pl. leáll a program).

Egy ilyen szituációban debuggolásra van szükségünk.

Debuggolás

Nos, azt mondhatnánk, hogy a problémák elkerülésének a legjobb módja, ha első körben nem írunk bugokat. De sajnos ez eléggé ritka eset és nem könnyű már a kezdetektől kezdve tiszta programot írni. Az, hogy bugjaink vannak, egy normális dolog, amivel biztos találkozni fogunk.

A debuggolás az a folyamat, aminek során megtalálunk, analizálunk és kijavítunk valamilyen bugot (hibát) amivel találkozunk. A debuggolás végső célja, hogy ezeket a bugokat eltávolítsuk, és olyan programot készítsünk ami a szándékunk szerint működik. Fontos megjegyezni, hogy az időnk nagy része arra fog elmenni, hogy megtaláljuk a bugot, mivel ahogy korábban említettük, valójában nem tudjuk hol van a kódban.

Hogy fogalmunk legyen arról, mennyire bonyolult lehet a debuggolás, lássuk mit mondott erről Brian W. Kernighan:

Mindenki tudja, hogy a debuggolás kétszer olyan nehéz, mint először megírni egy programot. Tehát ha a legokosabb állapotodban írod meg a programot, akkor hogy leszel képes egyáltalán debugolni?

Python Kivételek kezelése

A kivétel az egy olyan objektum, ami azt jelzi, hogy egy buggal (hiba) van dolgunk. Más szavakkal, a Python kivételeket használ annak érdekében hogy jelezze, bugok vannak a programban. Ez lenne a lokalizációs része a debuggolási folyamatnak. A kivétel objektum fogadását és a szükséges feladatok végrehajtását a buggal kapcsolatban, a kivétel kezelésének nevezzük. Ezek lennének az analizáló és javító lépések a debuggolási folyamatban.

A try utasítás

A Python try utasítását használjuk a kivételek kezelésére. Két formája van: try/except és try/finally. Az első esetben a try blokkot egy vagy több except blokk követheti, míg az utóbbi esetben, a try után csak egy finally blokk lehet.

try/except

A try/except szintaxisa a következő:

1
try:
2
  # try block code

3
except:
4
  # except block code

A try blokk törzse olyan kódot tartalmaz, ami kivételt dobhat. Abban az esetben, ha egy kivétel generálódott, a blokkban lévő minden további utasítás ki lesz hagyva. Másrészről, az except blokk tartalmát kivétel kezelőnek hívjuk, mivel ez fogja el a kivételt. Az except blokk kódja csak akkor lesz végrehajtva, ha egy kivétel generálódott, egyébként a blokk ki lesz hagyva. Beépített kivételeket is használhatunk ahogy a Python Standard Library is mutatja.

Lássunk egy példát, hogy világosabb legyen. Tegyük fel, hogy meg kell adnunk egy osztót egy osztáshoz. Mivel nullával nem lehet osztani, írjunk egy try/except utasítást, ami leellenőrzi hogy az osztó nulla-e, és kiír egy üzenetet, ha ez a hiba történt.

1
denominator = input('Enter a denominator value: ')
2
try:
3
  formula = 15/denominator
4
  print 'The result is ' + str(formula)
5
except ZeroDivisionError:
6
  print 'You attempted to divide by zero which is not allowed'

Ha például 5-öt adunk meg bemenetként, ezt a kimenetet kapnánk:

1
The result is 3

Most írjunk be 0 értéket bemenetként. Milyen kimenetet fogunk kapni ebben az esetben?

try/finally

A try/finally blokk egy másik módja annak, hogy try utasítást írjunk Pythonban. A finally blokkokat takarító vagy befejező blokkoknak hívják, mivel mindig lefutnak, akár volt kivétel a try blokkban kezelve, akár nem.

Próbáljuk ki az előző példát a finally blokkal:

1
denominator = input('Enter a denominator value: ')
2
try:
3
  formula = 15/denominator
4
  print 'The result is ' + str(formula)
5
finally:
6
  print 'You attempted to divide by zero which is not allowed'

Vegyük észre, ha például az 5-ös értéket adjuk bemenetként, akkor a következő kimentet kapjuk:

1
The result is 3
2
You attempted to divide by zero which is not allowed

A raise kulcsszó

A raise kulcsszó egy másik módja a kivételek kezelésének Pythonban. Ennek a segítségével saját kivételeket válthatunk ki - ezek olyan kivételek, amik akkor váltódnak ki, amikor az elvárt hibákon kívül generálunk valamilyen saját eseményt.

Lássunk egy példát a raise kulcsszó használatára, hogy jobban megérthessük a koncepciót.

1
try:
2
  x = input('Enter a number in the range 1-10: ')
3
  if x<1 or x>10:
4
    raise Exception
5
  print 'Great! You listened to me and entered a valid number'
6
7
except:
8
  print 'Your number seems to be outside the range 1-10'

Ebben a példában, ha megengedett tartományon kívül írunk be egy számot, akkor a print utasítás végrehajtódik az except blokkban.

Folytassuk, próbáljunk ki néhány értéket, és ellenőrizzük a kimenetét.

A traceback modul

A Python traceback modulja egy másik módja a kivételek kezelésének Pythonban. Alapvetően arra használjuk, hogy kiírassuk egy program hívási verem listáját (stack trace/backtrace), miután egy kivétel történt. A traceback tartalmazza a hibaüzenetet, a kód sorszámát, ahol az a hiba történt, és a hívás listát (call stack), amiben az egymás utáni függvény hívások vannak, ami végül a hibához vezet.

Nézzünk egy példát, ami egy traceback-et generál:

1
def createException(name):
2
  raise Exception('It seems that ' + name + ' raised an exception')
3
  
4
createException('Abder')

Ha futtatjuk ezt a scriptet, a kimenete így néz ki:

1
Traceback (most recent call last):
2
 File "test.py", line 4, in <module>
3
  createException('Abder')
4
 File "test.py", line 2, in createException
5
  raise Exception('It seems that ' + name + ' raised an exception')
6
Exception: It seems that Abder raised an exception

Vegyük észre hogy a bug (hiba) a line 2 sorban történt, a createExeption függvényben. Vegyük még észre, hogy a hívás lista segít nekünk hogy vissza kövessük melyik hívás vezetett a hibához, ami ebben az esetben az a hívás, ami a line 4 sorban van.

A cikk kezd hosszú lenni, és szeretnék ennél a pontnál megállni. Amint láthattuk, természetes és rendszeres dolog a programokat debuggolni, és úgy gondolom, hogy a hiba típusok amiket ebben a tutorialban láttál, ismerősek voltak, ugye?

Vannak más módszerek is egy Python program debuggolásához és a kivételek kezeléséhez. Egy jól ismert módja például az assert statement.

Jó debuggolást!

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Code tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.