Unlimited Plugins, WordPress themes, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Code
  2. Python

Debuggolás Pythonban

by
Difficulty:BeginnerLength:ShortLanguages:

Hungarian (Magyar) translation by Peter Matyus-Jarai (you can also view the original English article)

Amikor a debuggolás szóba kerül, akkor az azt jelenti, hogy bug lehet a kódunkban. Nos, nem arra a bogárra (bug) gondolok, ami a házban mászkál - hanem itt egy programkód hibára (bug).

Mielőtt tovább mennénk ezzel a tutoriallal, tisztázzunk néhány alapfogalmat. Röviden definiáljuk, hogy mit értünk bug és debuggolás alatt.

Bugok

Egy bug a számítástechnikában előfordulhat szoftverben és hardverben egyaránt, de mi most itt a szoftverre fókuszálunk. Had említsek meg egy mondát, hogy a bug kifejezés honnan származhat. Úgy tartják, hogy a számítástechnikában akkor használták először a bug kifejezést, amikor egy igazi bogarat (egy molylepkét) találtak a Mark II számítógép egyik reléjében. A bug kifejezést a technikai malőrökre is használták a 19. század végén.

A szoftver bugok nem várt viselkedést okoznak a programokban. Ezzel a kifejezéssel főként egy hibára utalunk, aminek nem tudni a helyét és az okát és súlyos problémákat okozhatnak (pl. leáll a program).

Egy ilyen szituációban debuggolásra van szükségünk.

Debuggolás

Nos, azt mondhatnánk, hogy a problémák elkerülésének a legjobb módja, ha első körben nem írunk bugokat. De sajnos ez eléggé ritka eset és nem könnyű már a kezdetektől kezdve tiszta programot írni. Az, hogy bugjaink vannak, egy normális dolog, amivel biztos találkozni fogunk.

A debuggolás az a folyamat, aminek során megtalálunk, analizálunk és kijavítunk valamilyen bugot (hibát) amivel találkozunk. A debuggolás végső célja, hogy ezeket a bugokat eltávolítsuk, és olyan programot készítsünk ami a szándékunk szerint működik. Fontos megjegyezni, hogy az időnk nagy része arra fog elmenni, hogy megtaláljuk a bugot, mivel ahogy korábban említettük, valójában nem tudjuk hol van a kódban.

Hogy fogalmunk legyen arról, mennyire bonyolult lehet a debuggolás, lássuk mit mondott erről Brian W. Kernighan:

Mindenki tudja, hogy a debuggolás kétszer olyan nehéz, mint először megírni egy programot. Tehát ha a legokosabb állapotodban írod meg a programot, akkor hogy leszel képes egyáltalán debugolni?

Python Kivételek kezelése

A kivétel az egy olyan objektum, ami azt jelzi, hogy egy buggal (hiba) van dolgunk. Más szavakkal, a Python kivételeket használ annak érdekében hogy jelezze, bugok vannak a programban. Ez lenne a lokalizációs része a debuggolási folyamatnak. A kivétel objektum fogadását és a szükséges feladatok végrehajtását a buggal kapcsolatban, a kivétel kezelésének nevezzük. Ezek lennének az analizáló és javító lépések a debuggolási folyamatban.

A try utasítás

A Python try utasítását használjuk a kivételek kezelésére. Két formája van: try/except és try/finally. Az első esetben a try blokkot egy vagy több except blokk követheti, míg az utóbbi esetben, a try után csak egy finally blokk lehet.

try/except

A try/except szintaxisa a következő:

A try blokk törzse olyan kódot tartalmaz, ami kivételt dobhat. Abban az esetben, ha egy kivétel generálódott, a blokkban lévő minden további utasítás ki lesz hagyva. Másrészről, az except blokk tartalmát kivétel kezelőnek hívjuk, mivel ez fogja el a kivételt. Az except blokk kódja csak akkor lesz végrehajtva, ha egy kivétel generálódott, egyébként a blokk ki lesz hagyva. Beépített kivételeket is használhatunk ahogy a Python Standard Library is mutatja.

Lássunk egy példát, hogy világosabb legyen. Tegyük fel, hogy meg kell adnunk egy osztót egy osztáshoz. Mivel nullával nem lehet osztani, írjunk egy try/except utasítást, ami leellenőrzi hogy az osztó nulla-e, és kiír egy üzenetet, ha ez a hiba történt.

Ha például 5-öt adunk meg bemenetként, ezt a kimenetet kapnánk:

Most írjunk be 0 értéket bemenetként. Milyen kimenetet fogunk kapni ebben az esetben?

try/finally

A try/finally blokk egy másik módja annak, hogy try utasítást írjunk Pythonban. A finally blokkokat takarító vagy befejező blokkoknak hívják, mivel mindig lefutnak, akár volt kivétel a try blokkban kezelve, akár nem.

Próbáljuk ki az előző példát a finally blokkal:

Vegyük észre, ha például az 5-ös értéket adjuk bemenetként, akkor a következő kimentet kapjuk:

A raise kulcsszó

A raise kulcsszó egy másik módja a kivételek kezelésének Pythonban. Ennek a segítségével saját kivételeket válthatunk ki - ezek olyan kivételek, amik akkor váltódnak ki, amikor az elvárt hibákon kívül generálunk valamilyen saját eseményt.

Lássunk egy példát a raise kulcsszó használatára, hogy jobban megérthessük a koncepciót.

Ebben a példában, ha megengedett tartományon kívül írunk be egy számot, akkor a print utasítás végrehajtódik az except blokkban.

Folytassuk, próbáljunk ki néhány értéket, és ellenőrizzük a kimenetét.

A traceback modul

A Python traceback modulja egy másik módja a kivételek kezelésének Pythonban. Alapvetően arra használjuk, hogy kiírassuk egy program hívási verem listáját (stack trace/backtrace), miután egy kivétel történt. A traceback tartalmazza a hibaüzenetet, a kód sorszámát, ahol az a hiba történt, és a hívás listát (call stack), amiben az egymás utáni függvény hívások vannak, ami végül a hibához vezet.

Nézzünk egy példát, ami egy traceback-et generál:

Ha futtatjuk ezt a scriptet, a kimenete így néz ki:

Vegyük észre hogy a bug (hiba) a line 2 sorban történt, a createExeption függvényben. Vegyük még észre, hogy a hívás lista segít nekünk hogy vissza kövessük melyik hívás vezetett a hibához, ami ebben az esetben az a hívás, ami a line 4 sorban van.

A cikk kezd hosszú lenni, és szeretnék ennél a pontnál megállni. Amint láthattuk, természetes és rendszeres dolog a programokat debuggolni, és úgy gondolom, hogy a hiba típusok amiket ebben a tutorialban láttál, ismerősek voltak, ugye?

Vannak más módszerek is egy Python program debuggolásához és a kivételek kezeléséhez. Egy jól ismert módja például az assert statement.

Jó debuggolást!

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.