Learn Python

Master the Python programming language! Learn how to use Python for data analysis and automation, and discover useful frameworks like Django.
  1. Kreiranje Web Aplikacije iz Temelja Koristeći Python Flask i MySQL

    Kreiranje Web Aplikacije iz Temelja Koristeći Python Flask i MySQL

    Tutorial Intermediate

    U ovoj seriji ćemo koristiti Python, Flask i MySQL kako bismo iz temelja kreirali jednostavnu web aplikaciju. To će biti jednostavna aplikacija za listu...