Learn Python

Master the Python programming language! Learn how to use Python for data analysis and automation, and discover useful frameworks like Django.
 1. فشرده سازی و استخراج فایل ها در پایتون

  فشرده سازی و استخراج فایل ها در پایتون

  Tutorial Intermediate

  اگر چند وقتی است که با کامپیوتر ها کار می کنید، شاید با فرمت فایل zip. برخورد کرده باشید.  آنها فایل های خاصی هستند که می توانند محتوای فشرده بسیاری فایلها،...

 2. چگونگی کار با اسناد PDF با استفاده از پایتون

  چگونگی کار با اسناد PDF با استفاده از پایتون

  Tutorial Intermediate

  من واقعا فایل های PDF (فرمت سند قابل حمل) را تحسین می کنم. من روز هایی را به یاد می آورم که این فایل ها تمام مشکلاتی که به دلیل تفاوت در نسخه ی word و یا...