7 days of WordPress plugins, themes & templates - for free!* Unlimited asset downloads! Start 7-Day Free Trial
Advertisement
  1. Code
  2. Back-End

Objekt Orienterede PHP til Begyndere

Read Time: 28 mins

Danish (Dansk) translation by Hamdan Veerlax (you can also view the original English article)

For mange PHP programmører er objekt-orienteret programmering et skræmmende koncept, fuld af komplicerede syntaks og andre vejspærringer. Som beskrevet i min bog, Pro PHP og jQuery, du vil lære begreberne bag objekt-orienteret programmering (OOP), en stil af kodning i hvilke relaterede handlinger grupperes i klasser, støtte til at skabe mere kompakt, effektiv kode.

Forståelse af Objekt Orienteret Programmering

Objekt-orienteret programmering er en stil af kodning, der gør det muligt for udviklere at gruppere lignende opgaver i klasser. Dette hjælper med at holde kode efter princippet ''gentage dig selv'' (DRY) og let-at-vedligeholde.

"Objekt-orienteret programmering er en stil af kodning, der gør det muligt for udviklere at gruppere lignende opgaver i klasser."

En af de store fordele ved DRY programmering er, at hvis en del oplysninger ændrer sig i dit program, er det normalt kun en ændring der kræves for at opdatere koden. En af de største mareridt for udviklere opretholde kode hvor data er erklæret igen og igen, hvilket betyder, at eventuelle ændringer til programmet blive et uendeligt mere frustrerende spil af Where's Waldo? som de jage dublerede data og funktionalitet.

OOP er skræmmende på en masse udviklere, fordi det introducerer nye syntaks og et overblik, synes at være langt mere kompleks end simpel proceduremæssige eller inline, kode. Men ved nærmere eftersyn, OOP er faktisk en meget ligetil og i sidste ende enklere tilgang til programmering.

Forståelse Objekter og Klasser

Før du kan få for dybt ind i de finere punkter i OOP, en grundlæggende forståelse af forskellene mellem objekter og klasser er nødvendigt. Dette afsnit vil gå over byggestenene i klasser, deres forskellige kapaciteter, og nogle af deres anvendelser.

Anerkende for Skellene Mellem Objekter og Klasser

Fotos af Instant Jefferson og John Wardell

Udviklere begynde at tale om objekter og klasser, og de synes at være indbyrdes udskiftelige vilkår. Det er dog ikke, tilfældet.

Lige fra bat, der er forvirring i OOP: erfaren udviklere begynde at tale om objekter og klasser, og de synes at være indbyrdes udskiftelige vilkår. Dette er ikke tilfældet, men selvom forskellen kan være svært at wrap dit hoved rundt i første omgang.

En klasse er for eksempel, som en plan for et hus. Det definerer husets form på papir, med forhold mellem de forskellige dele af huset klart defineret og planlagt ud, selv om huset ikke eksisterer.

Et objekt er da som det egentlige hus bygget i henhold til den pågældende plan. Data gemt i objektet er ligesom træ, ledninger, og konkret at komponere huset: uden samlet efter opskriften, det er bare en bunke af ting. Men når det hele kommer sammen, bliver det en organiseret, nyttigt hus.

Klasser udgør strukturen i data og handlinger og bruge disse oplysninger til at opbygge objekter. Mere end ét objekt kan bygges fra samme klasse på samme tid, hver en uafhængig af de andre. Fortsætter med vores byggeri analogi, det er lig den måde en hel inddeling kan bygges fra den samme blueprint: 150 forskellige huse at alle ser det samme, men har forskellige
familier og dekorationer inde.

Strukturering af Klasser

Syntaxen for at oprette en klasse er ret ligetil: Erklære en klasse ved hjælp af klassens søgeord, efterfulgt af klassens navn og et sæt krøllede seler ({}):

Efter at skabe klassen, kan en ny klasse instantieres og gemt i en variabel ved hjælp af de nye søgeord:

For at se indholdet af klassen, bruge var_dump():

Prøv denne proces ved at sætte alle de foregående kode i en ny fil, der hedder test.php i [din lokale] testmappe:

Indlæse siden i din browser på http://localhost/test.php og følgende skal vises:

I sin enkleste form, har du lige fuldført din første OOP script.

Definere Klassee Genskaber

For at tilføje data til en klasse, der egenskaber eller klasse-specifikke variabler, bruges. Disse virker præcis ligesom regelmæssige variabler, bortset fra at de er bundet til objektet og derfor kan kun tilgås ved hjælp af objektet.

Føje en egenskab til MinKlasse, skal du tilføje følgende kode til dit script:

Nøgleordet offentlig bestemmer synligheden af den ejendom, som du vil lære om lidt senere i dette kapitel. Derefter, navngives ejendommen vha. Standard variabel syntax, og en værdi er tildelt (selvom klasseegenskaber ikke har brug for en indledende værdi).

At læse denne egenskab og output det til browseren, referere til objektet fra at læse og egenskaben læses:

Fordi flere forekomster af en klasse kan eksistere, hvis det enkelte objekt ikke refererer til, ville scriptet være i stand til at bestemme hvilket objekt til at læse fra. Brugen af pilen (->) er en OOP konstruktion, der giver adgang til de indeholdte egenskaber og metoder af et givet objekt.

Redigere scriptet i test.php læse egenskaben i stedet for dumping hele klassen ved at ændre koden, som vist:

Genindlæse din browser nu viser følgende:

Definerende Klasse Metoder

Metoder er klasse-specifikke funktioner. Individuelle handlinger, at et objekt vil være i stand til at udføre er defineret inden for klassen som metoder.

For eksempel, for at skabe metoder, der ville indstille og få værdien af egenskaben klasse $prop1, skal du tilføje følgende i din kode:

Bemærk – OOP tillader objekter at referere til sig selv ved hjælp af $this. Når du arbejder i en metode, skal du bruge $this på samme måde du ville bruge objektnavn uden for klassen.

At bruge disse metoder, kalder dem ligesom regelmæssige funktioner, men først skal referere til objektet de tilhører. Læse egenskaben fra MinKlasse, ændre dens værdi, og læse den igen ved at foretage de ændringer i nedenstående:

Genindlæse din browser, og du vil se følgende:

"Magt af OOP bliver synlige, når du bruger flere forekomster af den
samme klasse."

Når du indlæser resultaterne i din browser, lyder de som følger:

Som du kan se, holder OOP objekter som separate enheder, hvilket gør for nem adskillelse af forskellige stykker af kode i små, relaterede bundter.

Magiske metoder i OOP

For at lette brugen af objekter, indeholder PHP også en række magiske metoder, eller specielle metoder, der kaldes, når visse fælles handlinger finder sted inden for objekter. Dette giver udviklere til at udføre en række nyttige opgaver med relativ lethed.

Brug af Byggere og Destruktorer

Når et objekt instantieres, er det ofte ønskeligt at fastsætte et par ting ret off bat. For at håndtere dette, giver PHP magiske metoden __construct(), som kaldes automatisk, når et nyt objekt er
oprettet.

Med henblik på at illustrere begrebet konstruktører, tilføje en konstruktør til MinKlasse, der vil output en besked hver gang en ny forekomst af klassen er oprettet:

Bemærk__CLASS__ returnerer navnet på den klasse, som det kaldes; Dette er, hvad er kendt som en magisk konstant. Der er flere tilgængelige magiske konstanter, som du kan læse mere om i PHP manual.

Genindlæse filen i din browser vil give følgende resultat:

For at kalde en funktion, når objektet er ødelagt, er den __destruct() magiske metode tilgængelig. Dette er nyttigt for klasse oprydning (lukke en databaseforbindelse, for eksempel).

Output en besked, når objektet er ødelagt ved at definere den magiske metode
__destruct() i MinKlasse:

Med en destructor defineret, genindlæse filen testresultater i følgende output:

"Når slutningen af en fil er nået, PHP frigiver automatisk alle ressourcer."

For at eksplicit udløse destructor, du kan ødelægge objekt ved hjælp af den
funktionen unset():

Nu ændres resultatet til følgende, når indlæst i din browser:

Konvertering til en Streng

For at undgå en fejl, hvis et script forsøger at output MinKlasse som en streng, er en anden magiske metode brugt kaldet __toString().

Uden __toString(), forsøger at output objektet som en streng resultater i en fatal fejl. Forsøg at bruge echo til output objekt uden et magisk metode på plads:

Dette resulterer i følgende:

Du kan undgå denne fejl, skal du tilføje en __toString() metode:

I dette tilfælde forsøger at konvertere objektet til en streng resultater i et kald til metoden getProperty(). Indlæse test script i din browser for at se resultatet:

Tip — Ud over de magiske metoder omtales i dette afsnit, flere andre er tilgængelige. For en komplet liste over magiske metoder, se PHP manual side.

Ved hjælp af klasse arv

Klasser kan arve metoder og egenskaber i en anden klasse bruger den udvider søgeord. For eksempel, hvis du vil oprette en anden klasse, der udvider MinKlasse og tilføjer en metode, ville du tilføje følgende til din test-fil:

Ved ladning test-fil i din browser, er følgende output:

Overskrivning af arvelige egenskaber og metoder

For at ændre funktionaliteten af en eksisterende egenskab eller metode i den nye klasse, kan du blot overskrive det ved at erklære det igen i den nye klasse:

Dette ændrer output i browseren til at:

Bevare oprindelige metode funktionalitet mens overskrive metoder

For at tilføje ny funktionalitet til en arvelig metode samtidig med den oprindelige metode intakt, skal du bruge nøgleordet forælder med rækkevidde resolution operatør (:):

Det viser resultatet af både forælder constructoren og den nye klasse konstruktør:

Tildeling af synligheden af egenskaber og metoder

For ekstra kontrol over objekter, er metoder og egenskaber tildelt synlighed. Dette styrer, hvordan og hvor egenskaber og metoder kan tilgås. Der er tre sigtbarhed søgeord: offentlig, beskyttet og privat. Ud over dets synlighed, kan en metode eller egenskab erklæres som statisk, som gør det muligt for dem at få adgang til uden en instantiering af klassen.

"Ekstra kontrol over objekter, metoder og egenskaber er tildelt synlighed."

Bemærk – Synlighed er en ny funktion i PHP 5. For oplysninger om OOP kompatibilitet med PHP 4, se PHP manual side.

Offentlige egenskaber og metoder

Alle metoder og egenskaber du har brugt hidtil har været offentlige. Dette betyder, at de kan tilgås hvor som helst, både inden for klassen og eksternt.

Beskyttede egenskaber og metoder

Når en ejendom eller metode er erklæret beskyttet, kan den kun fås i selve klassen eller i efterkommende klasser (klasser, der udvider klassen, der indeholder den beskyttede metode).

Erklære getProperty() metoden, som beskyttet i MinKlasse og forsøger at få adgang til det direkte fra uden for klassen:

Når du forsøger at køre dette script, vises følgende fejl:

Nu, oprette en ny metode i MyOtherClass til at kalde metoden getProperty():

Dette skaber det ønskede resultat:

Private Ejendomme og Metoder

En egenskab eller metode erklæret privat er tilgængelige kun fra den klasse der definerer det. Det betyder, at selv om en ny klasse udvider den klasse, der definerer en privat ejendom, at egenskab eller metode ikke vil være tilgængelige på alle i klassen barn.

Dette kan demonstreres erklære getProperty() som privat i MinKlasse, og forsøger at kalde callProtected() fra
MyOtherClass:

Genindlæse din browser, og følgende fejl vises:

Statiske Egenskaber og Metoder

En metode eller egenskab erklæret statisk kan tilgås uden første instantiere klassen; du leverer blot klassenavnet, rækkevidde resolution operatør og navnet egenskab eller metode.

"En af de store fordele ved at bruge statiske egenskaber er, at de holder deres lagrede værdier for varighed af scriptet."

For at demonstrere dette, tilføje en statisk egenskab, der kaldes $count og en statisk metode kaldet plusOne() til MinKlasse. Derefter oprette en do...while loop til output forøget værdien af $count så længe værdien er mindre end 10:

Bemærk — Ved adgang til statiske egenskaber, dollaren underskrive
($) kommer efter rækkevidde resolution operatør.

Når du indlæser denne script i din browser, er følgende output:

Kommentere med DocBlocks

"DocBlock kommenterede stil er et bredt
accepteret metode til at dokumentere klasser."

Mens ikke en officiel del af OOP er DocBlock kommenterede stil en bredt accepteret metode til at dokumentere klasser. Bortset fra at levere en standard for
udviklere kan bruge, når du skriver kode, det er også blevet vedtaget af mange af de mest populære devkits (SDK'er), som Eclipse og NetBeans, og vil blive brugt til at generere kode hints.

En DocBlock er defineret ved hjælp af en blok kommentar, der starter med en ekstra stjerne:

Den reelle magt i DocBlocks kommer med evnen til at bruge tags, som starter med en på symbol (@) umiddelbart efterfulgt af tag navn og værdi af tag. DocBlock tags giver udviklere til at definere forfatterne af en fil, licensen til en klasse, egenskaben eller metoden oplysninger og andre nyttige oplysninger.

De mest almindelige tags anvendes følge:

  • @author: forfatteren af det aktuelle element, (som kan være en klasse, fil, metode eller enhver smule kode) er angivet ved hjælp af dette mærke. Flere forfatter tags kan bruges i den samme DocBlock, hvis mere end én forfatter er krediteret. Formatet for forfatterens navn er John Doe <john.doe@email.com>.
  • @copyright: Dette betyder ophavsretten år og navnet på indehaveren af ophavsretten til det aktuelle element. Formatet er 2010 Copyright indehaver.
  • @license: Dette links til licensen til det aktuelle element. Formatet for licens information er
    http://www.example.com/Path/to/License.txt licens benævne.
  • @var: Dette gælder type og beskrivelse af en variabel eller klasse ejendom. Formatet er type element beskrivelse.
  • @param: Denne tag viser type og beskrivelse af en funktion eller metode parameter. Formatet er type $element_name elementbeskrivelse.
  • @return: Den type og beskrivelse af den returnerede værdi af en funktion eller metode er fastsat i dette mærke. Formatet er type returelement beskrivelse.

En prøve klasse kommenteret med DocBlocks kunne se således ud:

Når du scanner den foregående klasse, fordelene ved DocBlock er synlige: alt er klart defineret, således at næste udvikleren kan afhente koden og behøver ikke at spekulerer på, hvad et kodestykke betyder eller hvad den skal indeholde.

Sammenligning af Objekt-Orienteret og Proceduremæssige Kode

Der er ikke rigtig en rigtigt og forkert måde at skrive kode. Når det er sagt, beskrives i dette afsnit et stærkt argument for et objekt-orienteret tilgang i softwareudvikling, især i store applikationer.

Årsag 1: Lethed i Gennemførelsen

"Selv om det kan være skræmmende ved første, OOP faktisk giver en nemmere tilgang til at håndtere data."

Mens det kan være skræmmende ved første, OOP faktisk giver en nemmere tilgang til at håndtere data. Fordi et objekt kan gemme data internt, skal variabler ikke overføres fra funktion til funktionen kan fungere korrekt.

Også, fordi flere forekomster af samme klasse kan eksistere samtidig, beskæftiger sig med store datasæt er uendeligt lettere. For eksempel, Forestil dig du har to mennesker oplysninger der behandles i en fil. De har brug for navne, erhverv og aldre.

Den Processuelle Tilgang

Her er den processuelle tilgang til vores eksempel:

Når henrettet, viser koden følgende:

Mens denne kode er ikke nødvendigvis dårligt, er der en masse at huske på, mens kodning. Vifte af den berørte person attributter skal være bestået og vendte tilbage fra hvert funktionskald, der efterlader margin for fejl.

For at rydde op i dette eksempel, ville det være ønskeligt at efterlade så få ting op til bygherren som muligt. Eneste helt væsentlige oplysninger for den aktuelle operation skal overføres til funktionerne.

Dette er hvor OOP ind og hjælper dig med at rense ting.

OOP Tilgang

Her er OOP tilgang til vores eksempel:

Dette viser følgende i browseren:

Der er en lille smule mere setup involveret at gøre tilgang objektorienteret, men når klassen er defineret, oprettelse og redigering af mennesker er en brise; oplysninger om en persons behøver ikke at være bestået eller returneret fra metoder, og kun absolut oplysninger sendes videre til hver metode.

"OOP vil væsentligt reducere din arbejdsbyrde hvis gennemføres korrekt."

Denne forskel kan ikke virke som meget i lille målestok, men som dine applikationer vokse i størrelse, OOP markant vil reducere din arbejdsbyrde, hvis de gennemføres korrekt.

TipIkke alt skal være objektorienteret. En hurtig funktion, der håndterer noget lille i ét sted i programmet behøver ikke nødvendigvis at være pakket ind i en klasse. Brug din bedste dømmekraft, når det besluttes mellem objekt-orienterede og proceduremæssige tilgange.

Årsag 2: Bedre organisation

En anden fordel ved OOP er, hvor godt det egner sig til at være let pakket og katalogiseret. Hver klasse kan generelt holdes i sin egen separat fil, og hvis en uniform naming convention bruges, adgang til klasserne er ekstremt simpelt.

Antage du har fået et program med 150 klasser, der kaldes dynamisk gennem en controller fil i roden af din ansøgning filsystem. Alle 150 klasser følge naming convention class.classname.inc.php og er placeret i mappen inc i din ansøgning.

Controlleren kan gennemføre PHP'S __autoload() funktion til dynamisk trække kun klasser det behov, som de kaldes, frem for at medtage alle 150 i filen controller tilfældes skyld eller kommer op med nogle smart måde herunder filerne i din egen kode :

At have hver klasse i en separat fil gør også kode mere bærbare og lettere at genbruge i nye programmer uden en masse kopiering og indsætning.

Årsag 3: Lettere Vedligeholdelse

På grund af den mere kompakte karakter af OOP, når det gøres korrekt, er ændringer i koden som regel meget nemmere at se og gøre end i en lang spagetti-kode proceduremæssig implementering.

Hvis en bestemt række oplysninger gevinster en ny attribut, kraeve en proceduremæssig stykke software (i et worst-case scenario), den nye attribut kan føjes til hver funktion, der bruger matrixen.

Et OOP program kunne potentielt blive opdateret som nemt føje den nye egenskab og derefter tilføje de metoder, der beskæftiger sig med nævnte ejendom.

En masse af de fordele, der er omfattet af dette afsnit er et produkt af OOP i kombination med TØRRE programmering praksis. Det er absolut muligt at skabe nem at vedligeholde proceduremæssige kode, der ikke forårsager mareridt, og det er ligeledes muligt at skabe forfærdelige objektorienteret kode. [Pro PHP og jQuery] vil forsøge at påvise en kombination af god kodning vaner i forbindelse med OOP til at generere ren kode, der er let at læse og bevare.

Resumé

På dette tidspunkt, du bør føle sig godt tilpas med den objekt-orienteret programmering stil. Læring OOP er en fantastisk måde at tage din programmering til det næste niveau. Når gennemføres korrekt, vil OOP hjælpe dig producere let at læse, let at vedligeholde, bærbare kode, der vil spare dig (og de udviklere, der arbejder sammen med dig) timers ekstra arbejde. Sidder du fast på noget, der ikke var dækket i denne artikel? Er du allerede bruger OOP og har nogle tips for begyndere? Dele dem i kommentarerne!

Author's Note — denne tutorial blev et uddrag fra Pro PHP og jQuery (Apress, 2010).

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Code tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Scroll to top
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.