Advertisement
 1. Code
 2. Mobile Development

Začínáme s Android Studiem

Scroll to top
Read Time: 9 min

() translation by (you can also view the original English article)

Android Studio je poměrně nové IDE (Integrated Development Environment), které zdarma poskytuje společnost Google vývojářům Android. Android Studio je založen na IntelliJ IDEA, IDE, který také nabízí dobré vývojové prostředí pro Android. V tomto tutoriálu vám ukážeme, jak vytvořit nový Android projekt a využít funkce, které má Android Studio nabídnout.


1. Nastavení projektu

Než začnete zkoumat aplikaci Android Studio, musíte ji nejprve stáhnout a nainstalovat. Poznámka, musíte nainstalovat JDK 6 nebo vyšší. Pokud používáte systém Windows, spusťte soubor .exe a postupujte podle pokynů průvodce nastavením. Pokud používáte operační systém OS X, připojte obraz disku dvojitým kliknutím a přetáhněte aplikaci Android Studio do složky Aplikace.

Pokud jste úspěšně dokončili výše uvedené kroky, vývojové prostředí by mělo být nastaveno správně. Nyní jste připraveni vytvořit první aplikaci Android pomocí aplikace Android Studio. Když spustíte aplikaci Android Studio poprvé, měli byste mít uvítací obrazovku, která vám nabízí řadu možností, jak začít.

V tomto výukovém programu si vybereme možnost Nový projekt. Můžete však zvolit Importovat projekt, chcete-li importovat projekt například z aplikace Eclipse, do aplikace Android Studio. Aplikace Android Studio přeměňuje projekt Eclipse na projekt aplikace Android Studio a přidá vám potřebné konfigurační soubory.

Vyberete-li možnost Otevřít projekt ze seznamu možností, můžete otevřít projekty vytvořené pomocí aplikace Android Studio nebo IntelliJ IDEA. Výběrem možnosti Check out from Version Control zkontrolujete kopii projektu, který je pod kontrolou verze. Je to skvělý způsob, jak rychle dosáhnout rychlosti pomocí stávajícího projektu.

Chceme-li začít, zvolte ze seznamu možností položku Nový projekt. Zobrazí se seznam možností konfigurace nového projektu. V tomto tutoriálu vytvoříme jednoduchou aplikaci, která vám ukáže nejdůležitější funkce aplikace Android Studio. Určitě souhlasíte, že pro náš projekt není lepší jméno než HelloWorld.

Jak vidíte na výše uvedené obrazovce, pojmenoval jsem svou aplikaci HelloWorld a nastavil název modulu na HelloWorld. Pokud nejste s IntelliJ IDEA obeznámeni, možná vás napadne, co modul je. Modul je diskrétní jednotka funkcí, která může být sestavena, spouštěna, testována a laděna nezávisle. Moduly obsahují zdrojový kód, vytvářejí skripty a vše ostatní, které jsou potřebné pro jejich konkrétní úkol.

Při vytváření nového projektu můžete také nastavit název balíčku projektu. Ve výchozím nastavení nastavuje Android Studio poslední název projektu balíčku na název modulu, ale můžete jej libovolně změnit..

Dalšími nastaveními jsou umístění projektu na vašem počítači, minimální a cílová SDK, SDK, na který bude váš projekt sestaven, a téma projektu. Můžete také říct, Android Studio vytvořit pro vás třídu Activity vlastní ikonu spuštění a zda projekt podporuje GridLayout, Fragments, Navigation Drawer nebo Action Bar.

Pro tuto aplikaci nebudeme vytvořit vlastní ikonu, takže zrušte zaškrtnutí políčka Create custom launch icon. Klepnutím na tlačítko Next pokračujte v nastavení projektu.

Protože jsme v předchozím kroku zaškrtli políčko Create activity, budete vyzváni, abyste nakonfigurovali třídu Activity, kterou aplikace Android Studio vytvoří pro vás.

Protože začneme s prázdnou třídou Activity, můžete klepnout na tlačítko Next a přejděte k dalšímu kroku procesu nastavení, v němž budete vyzváni k zadání názvu třídy Activity, hlavního rozvržení a rozvržení fragmentu. Můžete také nastavit typ navigace, který z tohoto projektu necháme na None. Podívejte se na další screenshot a zjistěte, jak by měla vypadat vaše nastavení.

Po klepnutí na tlačítko Finish, se zobrazí uživatelské rozhraní aplikace Android Studio s programovým prohlížečem vlevo a pracovním prostorem vpravo. S vaším projektem nastaveným v aplikaci Android Studio je čas prozkoumat některé klíčové funkce aplikace Android Studio.


2. Android Virtual Devices

Android Virtual Device nebo AVD je konfigurace emulátoru, která vám umožní modelovat zařízení Android. To usnadňuje běh a testování aplikací na široké škále zařízení. Pomocí Android Virtual Device můžete specifikovat hardware a software, který Android Emulator potřebuje emulovat.

Preferovaným způsobem, jak vytvořit virtuální zařízení Android, je prostřednictvím programu AVD Manager, ke kterému máte přístup v aplikaci Android Studio výběrem položky Android> AVD Manager v nabídce Tools.

Pokud vývojové prostředí je nastaveno správně, Správce virtuálních zařízení Android by měl vypadat podobně jako snímek obrazovky níže

Chcete-li vytvořit nový AVD, klepněte na tlačítko New... vpravo, zadejte název AVD a nakonfigurujte virtuální zařízení podle následujícího obrázku. Klepnutím na tlačítko OK vytvořte první AVD.

Chcete-li použít nově vytvořenou AVD, vyberte ji ze seznamu v manažeru AVD a klikněte na tlačítko Start... vpravo. Pokud je váš AVD nastaven správně, emulátor Android by se měl spustit, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Se spuštěným Emulátorem Android, je čas spustit aplikaci výběrem příkazu Run 'helloworld' z nabídky Run. Je tak snadné spustit aplikaci v emulátoru Android.


3. Live Layout

Funkce živého rozložení služby Android Studio umožňuje zobrazit náhled uživatelského rozhraní aplikace bez nutnosti jej spouštět na zařízení nebo emulátoru. Funkce Live Layout je výkonný nástroj, který vám doslova ušetří hodiny. Prohlížení uživatelského rozhraní aplikace je mnohem rychlejší pomocí živých rozvržení.

Chcete-li pracovat se živými rozvrženími, poklepejte na soubor rozložení XML a vyberte kartu Text v dolní části pracovního prostoru. Klepnutím na kartu Preview vpravo na pracovní ploše zobrazíte náhled aktuálního rozvržení. Jakékoli změny provedené v rozvržení XML se projeví v náhledu vpravo. Podívejte se na níže uvedený snímek, abyste získali lepší představu o této elegantní funkci.

Existuje řada dalších výhod funkce živého rozvržení, které stojí za to ukázat. Můžete například vytvořit variantu rozvržení XML, na které právě pracujete, výběrem možnosti z první nabídky v Preview. Můžete například vytvořit samostatné pohledy pro portrét a krajinu a aplikace Android Studio vytvoří potřebné složky a soubory pro vás.

Druhá nabídka v podokně náhledu vám umožňuje změnit velikost zařízení zobrazeného v podokně náhledu. Třetí nabídka vám umožňuje změnit orientaci zařízení zobrazenou v podokně náhledu, což usnadňuje vidět, jak vypadá rozložení v různých orientacích a pomocí různých motivů.

Čtvrtá nabídka v náhledu vám umožňuje snadný přístup k Activity nebo fragmentu, ve kterém je rozvržení použito. Podokno náhledu také umožňuje změnit jazyk použitý v živém rozvržení, aby bylo možné snadno zobrazit náhled rozvržení v různých jazycích. V pravé nabídce můžete změnit verzi rozhraní API.

Okno náhledu také obsahuje ovládací prvky pro zvětšení rozvržení, obnovení náhledu nebo snímání obrazovky.


4. Templates

Android Studio poskytuje vývojářům řadu šablon pro urychlení vývoje. Tyto šablony automaticky vytvoří Activity a potřebné soubory XML. Tyto šablony můžete použít k vytvoření základní aplikace pro Android, kterou můžete potom spustit na zařízení nebo v emulátoru.

S aplikací Android Studio můžete vytvářet šablonu při vytváření nové Activity. Klepněte pravým tlačítkem myši na package name v navigátoru projektu vlevo, v nabídce vyberte položku New a v seznamu možností vyberte možnost Activity. Aplikace Android Studio potom zobrazí seznam šablon, jako je Blank activity, Activity na celou obrazovku a Activity s kartami.

V nabídce můžete také vybrat možnost Image Asset (Aktivita obrázku), která spustí průvodce, který vás provede procesem vytváření. Dovolte mi, abych vám ukázal, jak vytvořit novou Activity založenou na šabloně Login Activity. Zvolte možnost Login Activity v seznamu šablon Activity pro spuštění průvodce.

Jak vidíte na výše uvedeném snímku obrazovky, nazval jsem Activity LoginActivity, nastavte Layout Name na activity_login, vzhledem k tomu, že Activity má název Sign In. Zaškrtávací políčko s názvem Include Google+ sign in je ve výchozím nastavení zaškrtnuto. Zrušte zaškrtnutí, protože v našem příkladu tuto funkci nepoužíváme.

Můžete volitelně nastavit Hierarchical Parent nové Activity. Tímto umožníte navigaci zpět, pokud klepnete na tlačítko Zpět na zařízení. Ponecháme toto pole prázdné. Po klepnutí na tlačítko Finish vytvoří systém Android Studio potřebné soubory a složky. Pokud vše proběhlo dobře, měli byste vidět novou Activity a Layout ve vašem projektu.

Dalším krokem je nastavit novou Activity v souboru manifestu, takže se při spuštění aplikace použije jako hlavní Activity. Jak vidíte v souboru manifestu níže, třída LoginActivity má svůj vlastní uzel aktivity.

1
<application
2
    android:allowBackup="true"
3
    android:icon="@drawable/ic_launcher"
4
    android:label="@string/app_name"
5
    android:theme="@style/AppTheme" >
6
    <activity
7
      android:name="com.tuts.HelloWorld.MainActivity"
8
      android:label="@string/app_name" >
9
      <intent-filter>
10
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
11
12
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
13
      </intent-filter>
14
    </activity>
15
    <activity
16
      android:name="com.tuts.HelloWorld.LoginActivity"
17
      android:label="@string/title_activity_login"
18
      android:windowSoftInputMode="adjustResize|stateVisible" >
19
    </activity>
20
  </application>

Chcete-li, aby aplikace spustila LoginActivity, kterou jste vytvořili, odeberte uzel activity pro třídu LoginActivity a nahraďte příkaz com.tuts.HelloWorld.MainActivity
com.tuts.HelloWorld.LoginActivity. Výsledkem je, že aplikace bude jako hlavní Activity používat třídu LoginActivity.

1
<application
2
    android:allowBackup="true"
3
    android:icon="@drawable/ic_launcher"
4
    android:label="@string/app_name"
5
    android:theme="@style/AppTheme" >
6
    <activity
7
      android:name="za.co.helloworld.LoginActivity"
8
      android:label="@string/app_name" >
9
      <intent-filter>
10
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
11
12
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
13
      </intent-filter>
14
    </activity>
15
  </application>

Při vytváření a spuštění aplikace v emulátoru byste měli vidět obrazovku podobnou té, která je uvedena níže. To znamená, že jsme úspěšně vyměnili prázdnou třídu Activity s nově vytvořenou třídou LoginActivity.

5. Lint Tools

Testování kódu je jedna věc, ale při psaní kódu je stejně důležité uplatňovat osvědčené postupy. Tím se zlepší výkon a celková stabilita vaší aplikace. Je také mnohem snadnější udržovat správně strukturovaný projekt.

Android Studio obsahuje Android Lint, statický analyzátor, který analyzuje zdrojový kód vašeho projektu. Může detekovat potenciální chyby a další problémy ve vašem kódu, které kompilátor může přehlédnout.

Níže uvedený snímek obrazovky nám například říká, že LinearLayout v tomto rozložení není užitečné. Pěkná věc Android Lint je, že vám dává důvod varování nebo chyby, což usnadňuje opravu nebo vyřešení.

Je dobrou praxí, abyste z času na čas spustili nástroj lint aplikace Android Studio, abyste zkontrolovali potenciální problémy vašeho projektu. Nástroj na vlákna vám dokonce řekne, zda máte duplicitní obrázky nebo překlady.

Chcete-li spouštět nástroj, klepněte na možnost Inspect Code… v nabídce Analyze v aplikaci Android Studio a spustit proces. Když aplikace Android Studio dokončí kontrolu vašeho projektu, zobrazí vám výsledky ve spodní části okna. Uvědomte si, že Android Lint Android Studia provádí řadu dalších kontrol. Jednoduše poklepejte na problém a přejděte do souboru, ve kterém se problém nachází.

6. Rich Layout Editor

Aplikace Android Studio má bohatý editor rozvržení, ve kterém můžete přetahovat a přetažení komponenty uživatelského rozhraní. Můžete také zobrazit náhled rozvržení na více konfiguracích obrazovky, jak jsme viděli dříve v tomto výukovém programu.

Bohatý editor rozvržení je velmi jednoduchý. Nejprve potřebujeme uspořádání, s níž bychom mohli pracovat. Přejděte do složky layout ve složce res projektu, klepněte pravým tlačítkem myši na složku layout a v zobrazené nabídce vyberte příkaz New > Layout resource file.

Novému layoutu dejte název, nastavte jeho kořenový prvek a klepněte na tlačítko OK. Aplikace Android Studio automaticky otevře rozložení v editoru napravo.

Ve spodní části editoru byste měli vidět dvě záložky Design a text. Klepnutím na kartu Text se zobrazí editor, který vám umožní provádět změny aktuálně vybraného rozvržení.

Klepnutím na kartu Návrh vytvoříte další editor, který vám zobrazí náhled rozvržení. Chcete-li do rozvržení přidat widget, přetáhněte jej ze seznamu widgetů vlevo do rozvržení vpravo. Je to tak jednoduché.

Závěr

V tomto tutoriálu jsme se krátce podívali na některé z klíčových funkcí aplikace Android Studio. Je to velmi podobné IntelliJ IDEA, ale obsahuje řadu důležitých vylepšení, díky nimž je vývoj Androidu snadnější, rychlejší a zábavnější.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Code tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.