Learn Cloud & Hosting

Discover how to work with cloud storage and use hosting services for your web applications. These cloud and hosting tutorials will get you up and running in no time.
  1. Záhlaví HTTP pro nechápavé

    Záhlaví HTTP pro nechápavé

    Tutorial Intermediate

    Ať už jste programátor nebo ne, jste viděli to všude na internetu. V této chvíli adresního řádku prohlížeče zobrazuje něco, co začíná řetězcem "http://"....